Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների մտավոր սեփականության ոլորտի լիազորված մարմինները


РА флаг круг.JPG
РБ флаг круг.JPG

         
 
                 Всемирная организация интеллектуальной собственности