Զբոսանավերի առանց օպերատորի վարձակալության և լիզինգի ոլորտում աշխատանքային խումբ