Կինոյի արտադրության, տարածման և ցուցադրման հետ կապված ծառայությունների ոլորտում աշխատանքային խումբ

 
  Աշխատանքային խմբի կազմը

   Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի «Եվրասիական տնտեսական Բարձրագույն խորհրդի «Ծառայությունների ոլորտների (ենթաոլորտների) ցանկում, որոնցում Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում գործում է ծառայությունների միասնական շուկան, փոփոխություններ կատարելու մասին» Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի որոշման նախագծի մասին» 19.12.2017 N 185 կարգադրություն

   Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի «Եվրասիական տնտեսական Բարձրագույն խորհրդի «Ծառայությունների ոլորտների (ենթաոլորտների) ցանկում, որոնցում Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում գործում է ծառայությունների միասնական շուկան, փոփոխություններ կատարելու մասին» 26.01.2018 N 10 որոշում

  Ազատականացման ծրագրեր

  Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների նորմատիվային իրավական ակտերը

   Կինո և տեսաֆիլմերի արտադրության և տարածման, տեսաֆիլմերի ցուցադրման հետ կապված ծառայությունների ոլորտում, ինչպես նաև 2018 թվականի մայիսի 24-ի դրությամբ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեսաֆիլմերի ցուցադրման հարցերով վարչական համագործակցության մասին համաձայնագրի նախագիծ

  Կինոյի արտադրության, տարածման և ցուցադրման հետ կապված ծառայությունների ոլորտում աշխատանքային խմբի նիստերի և խորհրդակցությունների արձանագրություններ