Նորություններ

15.06.2022 (Обновлено: 28.06.2022 12:18)

Թարմացվել են սննդամթերքի անվտանգության տեխնիկական կանոնակարգի ստանդարտների ցանկերը

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիան փոփոխություններ է կատարել սննդամթերքի անվտանգության մասին տեխնիկական կանոնակարգի ստանդարտների ցանկերում:

Փոփոխությունները նախատեսում են ստանդարտների ցանկի լրացում, որոնց կիրառման արդյունքում կամավոր հիմունքներով ապահովվում է տեխնիկական կանոնակարգի, 19 միջպետական ստանդարտների և անդամ պետությունների 12 ազգային ստանդարտների պահպանումը։

Ընդ որում, հետազոտությունների (փորձարկումների) և չափումների կանոններ և մեթոդներ, այդ թվում՝ նմուշառման կանոնները պարունակող ստանդարտների ցանկը լրացվել է 11 միջպետական ստանդարտներով, անդամ պետությունների 2 ազգային չափանիշներով։

Կոլեգիայի որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից 180 օրացուցային օր հետո՝ հաշվի առնելով փորձարկման լաբորատորիաների ժամանակին հավատարմագրման անհրաժեշտությունը՝ հաշվի առնելով ցանկում ընդգրկված նոր ստանդարտներն ու մեթոդիկաները։

ԵՏՀ Արարողակարգի և կազմակերպչական ապահովման վարչության տեղեկատվական ապահովման բաժին