Նորություններ

27.09.2023

ԵՏՀ խորհուրդը հաստատել է ԵԱՏՄ ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի զարգացման 2024 թվականի պլանը

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհուրդը հաստատել է Եվրասիական տնտեսական միության ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի (ԵԱՏՄ ԻՏՀ) զարգացման 2024 թվականի պլանը։ Բացի այդ, որոշում է կայացվել այս ոլորտի ֆինանսավորումը էապես ավելացնելու մասին։ 

ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ն Միության արդյունավետ գործունեությունն ապահովելու առանցքային գործիք է։ Համակարգը թույլ է տալիս ավտոմատացնել և պարզեցնել անդամ պետությունների միջև տեղեկատվության փոխանակման գործընթացները, ինչը նպաստում է ավելի սերտ տնտեսական համագործակցությանը և ինտեգրմանը:

ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ի զարգացման հաստատված պլանը նախատեսում է մի քանի առանցքային ուղղություն.

- համակարգի տեխնոլոգիական բազայի բարելավում և արդիականացում,

- նոր ֆունկցիոնալ հնարավորությունների մշակում և ներդրում,

- էլեկտրոնային թվային ստորագրության միջոցով իրավաբանորեն կարևոր միջպետական փոխգործակցության գործարկում,

- անցում թվային հարթակի՝ թվային հարթակների և ծառայությունների ինտեգրման ենթահամակարգի ստեղծման միջոցով,

- համակարգի անվտանգության և հուսալիության մակարդակի բարձրացում,

- ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ի կիրառման ոլորտի ընդլայնում, ներառյալ բիզնեսի և պետական մարմինների համար նոր ծառայությունների ստեղծումը:

ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ի զարգացմանն ուղղված ներդրումները թույլ կտան արագացնել դրա արդիականացումը և ֆունկցիոնալի ընդլայնումը, ինչը, ի վերջո, կհանգեցնի ամբողջ Միության աշխատանքի որակի և արդյունավետության բարելավմանը:

Ֆինանսավորման ավելացումը և ԵԱՏՄ ԻՏՀ-ի զարգացման պլանի հաստատումը հաստատում է մասնակից երկրների՝ ինտեգրման ու համագործակցության խորացման ձգտումը։ Պլանի շրջանակներում ակնկալվում է համակարգի ֆունկցիոնալի և արտադրողականության զգալի բարելավում, ինչը լրացուցիչ առավելություններ կապահովի ԵԱՏՄ պետությունների համար։

ԻՏՀ-ի զարգացման պլանի շրջանակներում աշխատանքների իրականացումն ընթանում է Միության երկրների պետությունների և կառավարությունների ղեկավարների կողմից ընդունված ռազմավարական փաստաթղթերին համապատասխան: