Тарифтик эмес жөнгө салуу боюнча ченемдик укуктук база
 


  ЕврАзЭК алкагында бажы бирлигине мүчө мамлекеттер тарабынан алып кирүүгө же алып чыгууга тыюу салынган же чектөөлөр салынган товарлардын бирдиктүү тизмеси жана Чектөөлөрдү колдонуу жөнүндө жобо 
 
 

Бажы бирлигине мүчө мамлекеттерде контролдукка алынууга тийиш болгон баңги каражаттарынын, психотроптук заттардын жана алардын прекурсорлорунун улуттук тизмеси

    

Бажы бирлигинин ички рыногу үчүн өтө маанилүү болуп саналган товарлардын тизмеси, аларга карата өзгөчө учурларда экспорттоо боюнча убактылуу чектөөлөр же тыюу салуулар белгилениши мүмкүн

 

  ЕврАзЭК алкагында Бажы бирлигинин ички рыногунда  жаратылыш алмаздарын сатууга сунуштоо
         
 

Баалуу таштардын классификациялык жана нарктык мүнөздөмөсүн аныктоо үчүн Бажы бирлигинин аймагында бирдиктүү колдонулган ченемдик техникалык документтердин тизмеси

         
        Шифрлөө (криптографиялык) каражаты  болуп саналган же курамында шифрлөөчү каражатты (криптографиялык) камтыган техникалык жана криптографиялык мүнөздөмөлөрдү камтыган,  Бажы бирлигине мүчө мамлекеттердин макулдашуучу органдарында нотификацияланууга тийиш болгон  товарларды (өнүмдөрдү )бажы бирлигинин аймагына алып киргизүү тууралуу каттоодон өткөн нотификациялар (билдирүүлөр)
 
 

Нотификацияларды каттоо жөнүндө жобо