Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын

2012-жылдын 16-августундагы № 134 чечими менен бекитилген

Евразия экономикалык коомунун алкагында Бажы бирлигине мүчө мамлекеттер тарабынан алып кирүүгө жана алып чыгууга тыюу салынган же чектөөлөр салынган товарлардын бирдиктүү тизмеси жана чектөөлөрдү колдонуу жөнүндө жобо

(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын No. 142, No. 158 dd. 18.09.2012, No. 169 dd. 25.09.2012, No. 177 dd. 02.10.2012, No. 184 dd. 18.10.2012,No. 242 dd. 04.12.2012, No. 303 dd. 25.12.2012, No. 33 dd. 05.03.2013, No. 30 dd. 05.03.2013, No. 95 dd. 24.04.2013, No. 96 dd. 24.04.2013 чечиминин редакциясында)


 

1.

Бажы бирлигинин чек арасы аркылуу өткөрүүгө тыюу салынган товарлар

1.1

Бажы бирлигинин бажы  аймагына алып кирүүгө жана Бажы бирлигинин бажы аймагынан алып чыгууга тыюу салынган, озондун бузулушуна алып келген заттар жана ал камтылган өнүмдөр.  

(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2012-жылдын 18-сентябрындагы № 158 , 2013-жылдын  5-мартындагы № 30 чечимдеринин редакциясында)

1.2

Бажы бирлигинин бажы  аймагынаалып кирүүгө тыюу салынган  кооптуукалдыктар. 
(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2013-жылдын 25-июнундагы 
 140 чечиминин редакциясында)

1.3

Бажы бирлигинин бажы  аймагына алып кирүүгө жана Бажы бирлигинин бажы аймагынан алып чыгууга жана бажы бирлигинин бажы аймагы боюнча транзиттөөгө тыюу салынган,басма сөз беттериндеги, аудиовизуалдык каражаттардагы жана башка маалымат алып жүрүүчүлөрдөгү маалымат 

1.4

2001-жылдын 22-майында Стокгольмдо кол коюлган, туруктуу органикалык булгоочулар тууралуу Стокгольм Конвенциясынын А жана В тиркелемериндеги аракеттерге туура келген, Бажы бирлигинин бажы  аймагына алып кирүүгө  тыюу салынган өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары 
(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2013-жылдын  25-июнундагы 
№ 
140 
чечиминин редакциясында)

1.5

Бажы бирлигинин бажы аймагынан алып чыгууга тыюу салынган жыгач материалдар, регенерленүүчү кагаздар, катуу кагаз, макулатура

(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2013-жылдын  5-мартындагы 
 33 чечиминин редакциясында)

1.6

Бажы бирлигинин бажы  аймагына алып кирүүгө жана Бажы бирлигинин бажы аймагынан алып чыгууга жана бажы бирлигинин бажы аймагы боюнча транзиттөөгө тыюу салынган кызматтык жана жарандык колдонуудагы куралдар, анын негизги бөлүктөрү жана анын патрону. 

1.7

Бажы бирлигинин бажы  аймагына алып кирүүгө тыюу салынган  суу биологиялык ресурстарын казып алуу (кармоо) куралдары

1.8

Бажы бирлигинин бажы  аймагына алып кирүүгө тыюу салынган гренландия тюленинен жана гренландия тюленинин балдарынан жасалган буюмдар

2.

Бажы бирлигинин чек арасы аркылуу өткөрүүгө чектөө салынган  товарлар

2.1

Алып кирүүдө жана  алып чыгууда Бажы бирлигинин бажы  чек арасы аркылуу өткөрүүгө чектөө салынган, озондун бузулушуна алып келген заттар

(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2012-жылдын 18-сентябрындагы
(№ 158, чечиминин редакциясында)
ЖОБО

2.2

Импорттоо учурунда Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүүгө чектөө  салынган өсүмдүктөрдү коргоо каражаттары

ЖОБО

2.3

Алып кирүүдө жана (же)  алып чыгууда Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүүгө чектөө  салынган кооптуу калдыктар

 (Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2014-жылдын 14-апрелиндеги № 53 чечиминин редакциясында)
ЖОБО

2.4

 Алып чыгууда Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүүгө чектөө  салынган коллекциялар жана  минералогия жана палеонтология боюнча коллекциялоо буюмдары

ЖОБО

2.5

2.6

Экспорттоодо  Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүүгө чектөө  салынган, жапайы жан-жаныбарлар жана айрым жапайы өсүмдөктөр
(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2014-жылдын 3-июнундагы № 82 чечиминин редакциясында)


ЖОБО


2.7

Жоголуп кетүү коркунучу астында турган, жапайы фауна жана флоранын түрлөрүн эл аралык сатуу жөнүндө Конвенциянын таасирине туура келген, Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүүгө чектөө салынган жапайы фаунанын жана флоранын түрлөрү

(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2014-жылдын 24-декабрындагы 247 чечиминин редакциясында)

2.8

Беларусь Республикасынын, Казакстан Республикасынын жана Россия Федерациясынын кызыл китебине киргизилген, Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүүгө чектөө салынган сейрек учуроочу жана жоголуп кетүү коркунучу астында турган жапайы жаныбарлардын жана жапайы өсүмдүктөрдүн, алардын бөлүктөрүнүн жана (же) деривативдердин түрлөрү
(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2014-жылдын 24-декабрындагы  248 чечиминин редакциясында)

ЖОБО

2.9

Экспорттоодо Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүүгө чектөө салынган баалуу металлдар жана баалуу таштар 

(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2014-жылдын 
14-апрелиндеги № 532015-жылдын 27-кантардын № 4 чечиминин редакциясында)

ЖОБО

2.10

Экспорттоодо Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүүгө чектөө салынган иштетилбеген баалуу металлдар, баалуу металлдардын сыныктары жана калдыктары, кендер жана баалуу металл аралашмалары жана баалуу металлдарды камтыган чийки товарлар
(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2014-жылдын 25-февралындагы № 25 чечиминин редакциясында)

ЖОБО

2.11

Алып чыгууда   Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүүгө чектөө салынган минералдык чийки заттын түрлөрү

ЖОБО

2.12

Бажы бирлигинин аймагына алып кирүүгө жана алып чыгууга лицензиянын негизинде жол берилген баңги каражаттары, психотроптук заттар жана прекурсорлор
(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2013-жылдын 24-апрелиндеги № 95, 2013-жылдын 4-июнундагы № 121, 2013-жылдын  25-июнундагы № 140, 2013-жылдын 22-октябрындагы № 234,  2013-жылдын 17-декабрындагы № 300 чечиминин редакциясында)

ЖОБО

2.13

Алып кирүүдө жана алып чыгууда Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүүгө чектөө салынган баңги каражаттарынын жана психотроптук заттардын  прекурсорлору болуп саналбаган  уулуу заттар

(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2012-жылдын 3-октябрындагы № 1772013-жылдын 25-июнундагы № 140 2013-жылдын 17-декабрындагы чечиминин редакциясында)

ЖОБО

2.14

Алып чыгууда Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүүгө чектөө салынган дары каражаттары жана фармацевтик субстанциялар

ЖОБО

(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2014-жылдын 18-декабрындагы № 235 чечиминин редакциясында)

2.15

2.16

Радиоэлектрондук каражаттар жана (же) жарандык багыттагы, анын ичинде түзүлгөн же болбосо Бажы бирлигинин аймагына алып кирүүгө жана алып чыгууга чектөө киргизилген башка товарлардын курамына кирген жогорку сапаттагы түзүлүштөр


ЖОБО

(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2012-жылдын 18-декабрындагы  242 чечиминин редакциясында)

2.17

Бажы бирлигинин бажы аймагынан алып кирүүгө жана Бажы бирлигинин бажы аймагынан алып чыгууга чектөө салынган, жашыруун маалымат алууга арналган  атайы техникалык каражаттар 

(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2012-жылдын 4-декабрындагы  2432014-жылдын 23-сентябрындагы чечиминин редакциясында)

ЖОБО

2.18

2.19

Бажы бирлигинин бажы аймагынан алып кирүүгө  жана Бажы бирлигинин бажы аймагынан алып чыгууга чектөө салынган, шифрлөө  (криптографиялык) каражаттар 

(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2012-жылдын 4-декабрындагы № 243 2012-жылдын 25-декабрындагы № 303 2012-жылдын 25-декабрындагы № 260 чечиминин редакциясында)

ЖОБО
(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2012-жылдын 18-октябрындагы № 184 18-декабрындагы  242 04-декабрындагы  103 чечиминин редакциясында)

2.20

Алып чыгууда Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүүгө чектөө салынган   маданий баалуулуктар, улуттук архивдик фондунун документтери, архивдик документтердин түп нускалары.

ЖОБО 

2.21

Алып чыгууда жана (же) алып кирүүдө Бажы бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүүгө чектөө салынган, адам органдары жана ткандары, каны жана анын компоненттери.

ЖОБО 

2.22

Бажы бирлигинин бажы  аймагына алып кирүүгө жана Бажы бирлигинин бажы аймагынан алып чыгууга жана бажы бирлигинин бажы аймагы боюнча транзиттөөгө чектөө салынган кызматтык жана жарандык колдонуудагы куралдар, анын негизги (курамдык) бөлүктөрү жана анын патрону. 
(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2014-жылдын 2-декабрындагы № 217)
ЖОБО 

2.23

Бажы бирлигинин бажы аймагынан алып чыгууга чектөө салынган, отун-энергетикалык жана минералдык чийки заттар чыккан жерлер боюнча жер алдындагы кендер тууралуу маалымат

ЖОБО

2.24

Экспорттоодо жана (же) импорттоодо сандык чектөөлөр белгиленген товарлар

2.25

Экспорттоодо жана (же) импорттоодо уруксат берүүлөр белгиленген товарлар. 

2.26

Экспорттоодо жана (же) импорттоодо өзгөчө укук белгиленген товарлар.  

(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2013-жылдын 24-апрелиндеги №  96 чечиминин редакциясында)

2.27

Бажы бирлигинин бажы аймагына импорт тарифтик квоталардын алкагында жүзөгө ашырылган товарлар 

(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2012-жылдын 23-августундагы№142 чечиминин редакциясында)

2.28

Чектөөлөр Бажы бирлигине мүчө мамлекеттер тарабынан Бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кошулганда кабыл алынган милдеттенмелерге ылайык колдонулган товарлар

2.29

Бажы бирлигине мүчө мамлекеттер тарабынан аларга карата  атайы коргоо чаралары катары импорттук квоталарды белгилөө жөнүндө чечимдин негизинде  импортту лицензиялоо колдонулган товарлар 
(Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2013-жылдын 25-июнундагы № 140  2013-жылдын 15-октябрындагы № 2232013-жылдын 26-ноябрындагы № 268 чечиминин редакциясында)