Жаңылыктар

16.11.2023 (Обновлено: 21.11.2023 09:23)

ЕАЭБде жашыл экономиканын принциптерин жайылтуу концепциясы кабыл алынды

Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы 14-ноябрдагы отурумунда Евразия экономикалык бирлигинде жашыл экономика принциптерин киргизүү концепциясы жөнүндө сунуштаманы кабыл алды.

ЕЭКтин интеграция жана макроэкономика боюнча министри Сергей Глазьев баса белгилегендей, документ Стратегия-2025тин 8.3.7-пункттун ишке ашыруу максатында иштелип чыккан.

Документте ЕАЭБде жашыл экономиканын төрт принциби аныкталган: жашыл долбоорлорду ишке ашырууда транспаренттүүлүк жана кооперациялык жагымдуулук, мүчө мамлекеттердин ортосунда климаттык жөнгө салуунун улуттук тутумдарынын тажрыйбасы жана иштелип чыккан тажрыйбасы менен алмашуу, экономикалык натыйжалуулук, экономикалык өсүш менен айлана-чөйрөгө антропогендик таасирдин ортосундагы ажырымдын көбөйүшү.

"Даярдалган концепцияда биринчи жолу ЕАЭБ деңгээлинде долбоорлорду жашыл долбоорлорго киргизүүнүн эл аралык таанылган критерийлеринин топтому аныкталган. Бул критерийлерди колдонуу Бирликтин ар бир мамлекетине бир жагынан экологияны жана климатты коргоонун жана экинчи жагынан, туруктуу социалдык-экономикалык өнүгүүнүн улуттук максаттарына жетүүнүн ортосундагы зарыл балансты камсыз кылууга мүмкүндүк берет", - деп белгиледи Сергей Глазьев.
Жашыл экономиканы өнүктүрүүгө карата жалпы евразиялык мамилелерди колдонуу ЕАЭБ мамлекеттеринин ортосунда гана эмес, Бирликтин бул принциптерди колдогон тышкы өнөктөштөрүнүн ортосунда да экологиялык жөнгө салуунун жана климаттык тоскоолдуктарды колдонбоонун улуттук тутумдарын өз ара таануу үчүн шарттарды түзөт.
"Жашыл трансформацияга макулдашылган мамилелер - өтө маанилүү, бирок ошону менен бирге алдыдагы иштин биринчи этабы гана", - деп жыйынтыктады Сергей Глазьев.
ЕАЭБ өлкөлөрүнө жашыл экономикага өтүү боюнча чараларды иштеп чыгууда концепцияны эске алуу сунушталды. Документ ЕЭК сайтында жарыяланган.