Տեղակալներ
  • Авдеев Андрей Дмитриевич​
  • Арутюнян Армен Размикович
  • Мамаев Рахатбек Доктурбаевич
  • Эржигитова Жазира Эндибаевна
  • կոդիֆիկացման, միջազգային իրավական աշխատանքների և ավանդապահի (դեպոզիտարի) գործառույթների իրականացման բաժին
  • Հանձնաժողովի որոշումների իրավական փորձաքննության բաժին
  • Իրավական խմբագրման բաժին
  • Հանձնաժողովի գործունեության իրավական ապահովման բաժին
  • Մոնիտորինգի և դատաիրավական աշխատանքի կազմակերպման բաժին

Որոշումներ «Իրավական բաժին» թեմայով

կանոնակարգող փաստաթղթեր