Նորություններ

04.12.2023 (Обновлено: 05.12.2023 14:55)

Հրապարակվել է ԵԱՏՄ հինգ տարվա վիճակագրությունը

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի վիճակագրության վարչությունը հրապարակել է Եվրասիական տնտեսական միության Վիճակագրական տարեգիրքը:

Տարեգրքում ներկայացված են 2018-2022 թվականներն ԵԱՏՄ պետությունների սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնական արդյունքների տվյալները, այդ թվում՝ բնակչության, վերջինիս զբաղվածության, կենսամակարդակի, կրթության, գների, համախառն ներքին արդյունքի, արդյունաբերական և գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության, ներդրումների, շինարարության, տրանսպորտի ու կապի, սպառողական շուկայի, ֆինանսական շուկայի սուբյեկտների, վճարային, հաշվեկշռի, պետական ֆինանսների և դրամավարկային համակարգի մասին:

ԵԱՏՄ-ի մշտական բնակչությունը 2022 թվականի վերջին կազմել է 185.4 միլիոն մարդ։ ԵԱՏՄ երկրների համախառն ներքին արդյունքը 2022 թվականին հասել է 2603.9 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի և հինգ տարվա ընթացքում աճել 6.4%-ով։ ԵԱՏՄ-ում արդյունաբերական արտադրությունը հինգ տարվա ընթացքում աճել է 12%-ով և հասել 1703.8 մլրդ ԱՄՆ դոլարի. գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությունն աճել է 15.1%-ով և կազմել 166.4 մլրդ ԱՄՆ դոլար։

2018-2023 թվականների հիմնական սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները, բացի ԱՄՆ դոլարից, հաշվարկվում են ԵԱՏՄ պետությունների արժույթներով։

Ավելի մանրամասն վիճակագրական տեղեկատվությունը ներկայացված է ԵՏՀ Վիճակագրության վարչության կայքէջի «Վիճակագրական հրապարակումներ» բաժնում: