ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈՒՄ


Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում շրջանառվող արտադրանքի անվտանգությունն ապահովվում է տեխնիկական կանոնակարգերի կիրառման միջոցով

Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ընդունած և Միության տարածքում կիրառության ու կատարման համար տեխնիկական կարգավորման օբյեկտների նկատմամբ պահանջներ սահմանող փաստաթուղթն է:

Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգերն ընդունվում են անվտանգության բնագավառում առաջնահերթ շահերի իրագործման ապահովման համար
 

Ստանդարտը տեխնիկական կանոնակարգերի իրագործման գլխավոր գործիքն է. փաստաթուղթ է, որում բազմակի օգտագործման նպատակով սահմանվում են արտադրանքի բնութագրերը, նախագծման (ներառյալ հետազոտությունները), արտադրության, շինարարության, մոնտաժման, կարգավորման, շահագործման, պահման, փոխադրման, իրացման ու օգտահանման գործընթացների իրականացման ու բնութագրման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման կանոնները, հետազոտությունների (փորձարկումների) ու չափումների կանոններն ու մեթոդները, նմուշառման կանոնները, տերմինաբանության, սիմվոլիկայի, փաթեթավորման, մակնշման կամ պիտակների և պիտակավորման կանոնների նկատմամբ պահանջները։Կամավոր հիմունքներով պահանջների կատարումն ապահովող ստանդարտներ
Փորձարկումների մեթոդիկաներ պարունակող ստանդարտներ Տեխնիկական կարգավորման և ստանդարտացման բնագավառի հարցերի պատասխանները տեղադրվում են «Արդիական հարցեր» բաժնում