Տեխնիկական կարգավորում

Նորություններ «Տեխնիկական կարգավորում»

24 May 2023 Անվտանգության նվազագույն պահանջներից՝ մինչև որակի համապարփակ ապահովում  Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կարգավորման համակարգի զարգացման այսպիսի ռազմավարություն է տեսնում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տեխնիկական կարգավորման նախարար Վիկտոր Նազարենկոն, որը նախագահում էր «Տեխնիկական կարգավորման և որակի ենթակառուցվածքի ծառայեցումը հասարակությանը և արդյունաբերությանը» թեմատիկ նստաշրջանը 2-րդ Եվրասիական տնտեսական համաժողովի շրջանակներում: «Ինտեգրումը տնտեսական ոլորտում որոշվում է մեծապես իրավական դաշտի միասնությամբ, որը սահմանում է ապրանքներին ներկայացվող պահանջները և դրանց մուտքը շուկա թույլատրելու կանոնները», — հայտնել է ԵՏՀ նախարարը։ Նստաշրջանի մասնակիցները, որոնք ներկայացնում են ԵԱՏՄ պետությունների տեխնիկական կարգավորման, ստանդարտացման ոլորտի լիազոր մարմինները, գործարար համայնքները և սպառողների կազմակերպությունները, քննարկել են ԵԱՏՄ տեխնիկական կարգավորման միասնական համակարգի զարգացման և կատարելագործման հարցերի լայն շրջանակ։ Ոչ անվտանգ արտադրանքի պետական հսկողության ավելացման և համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթերի ոչ իրավաչափ տրամադրման բացառման հարցերը Ղազախստանի Հանրապետության առևտրի և ինտեգրման նախարարության Տեխնիկական կարգավորման և չափագիտության կոմիտեի նախագահ Կուանիշ Ելիկբաևի և Ռուսաստանի արդյունաբերողների և ձեռնարկատերերի միության Արդյունաբերական քաղաքականության և տեխնիկական կարգավորման հարցերով ՌԱՁՄ կոմիտեի նախագահ Անդրեյ Լոցմանովի ելույթների հիմնական թեման էին: «Այսօր շուկայի պաշտպանության երկու հիմնական գործիք կա՝ համապատասխանության գնահատում և պետական հսկողություն։ Եվ եթե մենք ակտիվորեն կատարելագործում ենք առաջին մեխանիզմը, ապա երկրորդը՝ պետական հսկողությունը, ԵԱՏՄ երկրների մեծ մասում ցույց է տալիս ոչ անվտանգ արտադրանքի շրջանառությանը արդյունավետ հակազդեցության իր անկարողությունը, — նշել է Վիկտոր Նազարենկոն, մեկնաբանելով իր գործընկերների ելույթները։ — Ակնհայտ է, որ պետական հսկողության միջոցառումների շեշտը պետք է դրվի անմիջապես արտադրանքի անվտանգությանը, և ոչ միայն փաստաթղթերի ստուգմանը»։ Միևնույն ժամանակ, հենց պետական հսկողության մարմիններից ստացված հավաստի տեղեկատվությունը, որը թույլ է տալիս իրապես գնահատել ԵԱՏՄ-ում ապրանքների շուկայի վիճակը, խիստ կարևոր է միասնական տեխնիկական կարգավորման ոլորտում որոշումներ կայացնելու համար, համոզված է ԵՏՀ նախարարը։ «Ռոսստանդարտի» ղեկավար Անտոն Շալաևն իր ելույթում ուշադրություն է հրավիրել ԵԱՏՄ շրջանակներում ստանդարտացման արագացված զարգացման անհրաժեշտության վրա՝ որպես պարտադիր և կամավոր ոլորտի աջակցության և զարգացման գործիքի։ Արտադրանքի որակի և մրցունակության ապահովման նպատակով հայրենական արդյունաբերության կողմից ստանդարտացման պահանջվածության մասին վկայում է այն փաստը, որ 2022 թվականին Ռուսաստանի Դաշնությունում մշակված ստանդարտների մեծ մասն ապահովում է հենց կամավոր ոլորտը։ Բելառուսի Հանրապետության Պետստանդարտի նախագահի տեղակալ Ելենա Մորգունովան նիստի մասնակիցներին ներկայացրել է Բելառուսի Հանրապետությունում պետական մակարդակով արտադրանքի որակի ապահովման պլանավորման և պետական հսկողության փորձը: Բանախոսը ներկաների ուշադրությունը հրավիրել է ԵԱՏՄ երկրների կողմից միասնական տեխնիկական կարգավորման նպատակների համար միջպետական ստանդարտների մշակման համատեղ ֆինանսավորման հարցի լուծման անհրաժեշտությանը։ «Արտադրանքի որակի հարցերի կարգավորումը պետական մակարդակով հսկայական դեր է կատարում դրա մրցունակության մշտական բարձրացման խթանման գործում: Միևնույն ժամանակ, տեխնիկական կարգավորման համակարգի տարրերը՝ ստանդարտացումը, համապատասխանության գնահատումը, հավատարմագրումը և չափումների միասնության ապահովումը, հիմք են ստեղծում, որը հայրենական արդյունաբերությանը թույլ է տալիս մշակել բեկումնային տեխնիկական լուծումներ և արտադրել որակյալ մրցունակ արտադրանք», — ընդգծել է ԵՏՀ նախարարը: Չափումների միասնության ապահովման ոլորտում համագործակցության կարևորության մասին և ԵԱՏՄ-ում Մարմինների ղեկավարների խորհրդի ստեղծմանը կողմ է արտահայտվել Ղրղզստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի և առևտրի նախարարությանն առընթեր Ստանդարտացման և չափագիտության կենտրոնի տնօրեն Բոլոտբեկ Նուրմատովը: Նշելով, որ Միությունում արդեն մի քանի տարի գործող ստանդարտացման և հավատարմագրման մարմինների ղեկավարների նույնանման խորհուրդների աշխատանքի փորձը ցույց է տալիս նման հարթակների արդյունավետությունը արդիական խնդիրների համատեղ լուծման համար։ Նստաշրջանի մասնակիցները միաձայն կարծիք են հայտնել ԵԱՏՄ շրջանակներում համակարգման ընդլայնման անհրաժեշտության վերաբերյալ ինչպես ստանդարտացման ոլորտում՝ աստիճանաբար անցնելով ԵԱՏՄ շրջանակներում այս ոլորտում համաձայնեցված քաղաքականությանը, այնպես էլ արտադրանքի որակի ապահովման բնագավառում: Միությունում որակի ենթակառուցվածքի բոլոր տարրերի արդյունավետ գործունեությունը` սկսած ընդհանուր առմամբ Միության մակարդակով միասնական տեխնիկական պահանջների սահմանման ընթացակարգերից մինչև համապատասխանության գնահատման մարմինների, փորձարկման լաբորատորիաների, պետական հսկողության մարմինների աշխատանքը, անվտանգ արտադրանքի շուկայի և սպառողների վստահության ապահովման գրավականն է։ Սրան, իր հերթին, ուղղված է ԵԱՏՄ-ում արտադրանքի որակի ապահովման միասնական համակարգի ստեղծման հայեցակարգը, որը մշակվում է Հանձնաժողովի հովանու ներքո և լայնորեն քննարկվում Միության մասնագիտական համայնքի կողմից։ Դրա ընդունման և իրականացման անհրաժեշտությունը նիստի մասնակիցների կողմից ճանաչվել է կարևոր հեռանկարային խնդիր։
23 May 2023 Արդիականացվել են Բժշկական ապրանքներն ըստ կիրառման հնարավոր ռիսկի դասակարգելու կանոնները Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիան ընդունել է Բժշկական ապրանքներն ըստ կիրառման հնարավոր ռիսկի դասակարգելու կանոնների փոփոխությունները, որոնք հաստատվել են ԵՏՀ Կոլեգիայի 2015 թվականի դեկտեմբերի 22-ի № 173 որոշմամբ։ Բուժապրանքների դասակարգումն ուղղված է դրանց շրջանառության կարգավորման գործում ռիսկերի վրա հիմնված մոտեցման կիրառման ապահովմանը։ Կանոնների նոր խմբագրությունը հաշվի է առնում իրավակիրառ պրակտիկան և Բժշկական ապրանքների կարգավորիչների միջազգային համաժողովի (IMDRF) փաստաթղթերի փոփոխությունները բժշկական ապրանք հանդիսացող ծրագրային ապահովման և in vitro ախտորոշման բժշկական ապրանքների մասով: Այսպիսով, բուժապրանքները դասակարգելիս հաշվի են առնվելու միջազգային պրակտիկայում ներկայումս որդեգրված մոտեցումները, ինչը դրականորեն կազդի Եվրասիական տնտեսական միության երկրներում բժշկական ապրանքների հասանելիության, ինչպես նաև դրանց արտադրողների արտահանման ներուժի վրա։ Ուժը կորցրած են ճանաչվել նաև ԵՏՀ Կոլեգիայի 2018 թվականի հուլիսի 24-ի № 116 և № 123 որոշումները բժշկական ապրանքի տարրերի սահմանազատման և բուժապրանքի մի քանի ձևափոխում գրանցման մեկ վկայականում ներառելու չափորոշիչների վերաբերյալ:
23 May 2023 ԵՏՀ-2023. «Քովիդի դասերը՝ հայացք դեպի ապագա» Եվրասիական տնտեսական միության պետությունների փոխգործակցությունը շրջապապի համար վտանգ ներկայացնող հիվանդությունների տարածմանը հակազդելու ուղղությամբ, ԵԱՏՄ-ի փորձը համավարակային սպառնալիքների հաղթահարման գործում, COVID-19-ի դեմ համատեղ պայքարի դասերը, համավարակի ազդեցությունը գլոբալ և տարածաշրջանային ինտեգրացիոն գործընթացների վրա, գիտականորեն հիմնավորված հայացքը դեպի ապագա, ինչպես նաև ժամանակակից պայմաններում դեղամիջոցների և բժշկական ապրանքների ընդհանուր շուկաների առանձնահատկությունները կքննարկեն «Քովիդի դասերը՝ հայացք դեպի ապագա» նստաշրջանի մասնակիցները մայիսի 24-ից 25-ը Մոսկվայում կայանալիք 2-րդ Եվրասիական տնտեսական համաժողովի գործարար ծրագրի շրջանակներում: Համաժողովի օպերատորը Ռոսկոնգրես հիմնադրամն է: COVID-19 կորոնավիրուսային վարակի համավարակը ընդգծել է սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մեծ կարևորությունը, այդ թվում՝ վարակիչ հիվանդությունների տարածմանը ժամանակին արձագանքելը ինչպես յուրաքանչյուր անդամ պետության, այնպես էլ ԵԱՏՄ տարածքում։ Բացի այդ, ստեղծված իրավիճակը փորձություն էր անդամ պետությունների տնտեսությունների համար, այն պահանջել է գործարկել ողջ ունեցած ռեսուրսային ներուժը և սահմանել գործունեության գերակա ուղղությունները մակրոտնտեսական կայունությունը պահպանելու համար։ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների լիազոր մարմինների տարբեր մակարդակների միջոլորտային փոխգործակցությունը թույլ է տվել մշակել մի շարք միջոցառումներ՝ ուղղված բնակչության առողջության պաշտպանությանը, տնտեսության և բիզնեսի համար հետևանքները նվազագույնի հասցնելուն, բնակչության զբաղվածության պահպանմանը, ինչպես նաև ձևավորել առաջացած կենսաբանական սպառնալիքին ժամանակին արձագանքման միջոցառումների իրականացման, սանիտարահամաճարակային բարեկեցության պահպանման և մակրոտնտեսական կայունության ապահովման համակարգված մոտեցում: Ակնկալվում է, որ նստաշրջանում այս հարցերի քննարկմանը կմասնակցեն Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տեխնիկական կարգավորման հարցերով Կոլեգիայի անդամ (նախարար) Վիկտոր Նազարենկոն, Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության Եվրոպայի տարածաշրջանային գրասենյակի «Պատվաստումների օգնությամբ կանխարգելվող հիվանդությունները և իմունիզացիան» ծրագրի տարածաշրջանային խորհրդատու Սիդարտա Դատան, Բելառուսի Հանրապետության գլխավոր պետական սանիտարական բժիշկ Ալեքսանդր Տարասենկոն, Ղրղզստանի Հանրապետության գլխավոր պետական սանիտարական բժիշկ Բուբուժան Արիկբաևան, Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության Խորհրդարանական վեհաժողովի պատասխանատու քարտուղար Սերգեյ Պոսպելովը, Եվրասիական զարգացման բանկի Թվային նախաձեռնությունների տնօրինության տնօրեն Ալեքսանդր Պետրովը, Ռոսպոտրեբնադզորի «Համաճարակաբանության կենտրոնական գիտահետազոտական ինստիտուտ» գիտության դաշնային բյուջետային հիմնարկի կլինիկավերլուծական աշխատանքի գծով փոխտնօրեն Նատալյա Պշենիչնայան, Սանկտ Պետերբուրգի Պաստերի անվան համաճարակաբանության և մանրէաբանության ԳՀԻ տնօրեն Արեգ Թոթոլյանը, ԵԱՏՄ Դեղագործական արտադրողների ընկերակցության վարչության նախագահ Ալեքսեյ Կեդրինը։ 2-րդ Եվրասիական տնտեսական համաժողովը համընկել է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների և դիտորդ պետությունների ղեկավարների մասնակցությամբ անցկացվող Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստի հետ։ Միջոցառումներն անցկացվում են 2023 թվականին ԵԱՏՄ մարմիններում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահության շրջանակներում: Համաժողովի նպատակն է եվրասիական տարածքում կոոպերացիոն կապերի կատարելագործումը:
22 May 2023 ԵՏՀ Խորհուրդը հավանության է արժանացրել Բուժապրանքների շրջանառության միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհուրդը հավանության է արժանացրել Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում բժշկական ապրանքների (բժշկական նշանակության ապրանքների և բժշկական տեխնիկայի) շրջանառության միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությանը, որը նախատեսում է Միության շրջանակներում գրանցման ոչ ենթակա բժշկական ապրանքների ցանկի ընդլայնում (Համաձայնագրի 4-րդ հոդվածի 11-րդ կետ): Արձանագրությունը մշակվել է Եվրասիական տնտեսական միության երկրների առաջարկներով՝ հաշվի առնելով այս ոլորտում նորմատիվ իրավական ակտերի կիրառման փորձը։ Փաստաթուղթը նախատեսում է, որ գրանցման ենթակա չեն բոլոր այն բժշկական սարքերը, որոնք արտադրվել են բուժառուների անհատական պատվերով բացառապես անձնական օգտագործման համար, կոնկրետ բուժառուի կենսական ցուցումների համաձայն բժշկական օգնություն տրամադրելու համար ներմուծված բժշկական ապրանքները, արտահանման համար արտադրվածները, գրանցված բժշկական ապրանքներից և դեղորայքային պատրաստուկներից անդամ պետության օրենսդրությանը համապատասխան կազմված և այդ պետության տարածքում շրջանառության համար նախատեսված բուժպարագաների պայուսակները, լրակազմերը, հավաքածուները և դեղատուփերը: Արձանագրությունը կուղարկվի ստորագրման համար անհրաժեշտ ներպետական ընթացակարգերի անցկացման համար։
Ցուցադրել ավելին

Նյութեր ուղղության վերաբերյալ

ԵՏՀ ձեռնարկատիրական գործունեության վարչության փոխտնօրեն Սամատ Ալիևի հեղինակային հոդվածը «Ինտեգրման պրակտիկա: ԵՏՒ» ամսագրին. «Աշխատանքային միգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում» 23 2015 ԵՏՀ ձեռնարկատիրական գործունեության վարչության փոխտնօրեն Սամատ Ալիևի հեղինակային հոդվածը «Ինտեգրման պրակտիկա: ԵՏՒ» ամսագրին. «Աշխատանքային միգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում» ​Самат Бикитаевич Алиев — д. т.н., профессор, академик Российской академии есте- ственных наук, заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии. При участии С.Б. Алиева и под его непосредственным руководством разрабатываются проекты нормативно-право- вых актов Евразийской экономической комиссии и международные законопроекты в сфере интеллектуальной собственности по вопросам товарных знаков, коллектив- ного управления авторскими и смежными правами, единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, координации деятельности уполномо- ченных органов. Автор более 110 научных трудов, в том числе 20 монографий. Сфе- ра научной деятельности — реструктуризация угольной промышленности, развитие высшего образования, управление транснациональными корпорациями, стратегия развития интеллектуальной собственности, миграционные процессы.
Նազարենկո Վիկտոր Վլադիմիրի
Նազարենկո Վիկտոր Վլադիմիրի
Նազարենկո Վիկտոր Վլադիմիրի
Նազարենկո Վիկտոր Վլադիմիրի
Նազարենկո Վիկտոր Վլադիմիրի
0/0