Տեխնիկական կարգավորում

Նորություններ «Տեխնիկական կարգավորում»

18 Jul 2024 ԵՏՀ կոլեգիան արդիականացրել է Միության երկաթուղային տրանսպորտի անվտանգության ոլորտի տեխկանոնակարգերի ստանդարտների ցանկերը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան փոփոխություններ է կատարել երկաթուղային տրանսպորտի ոլորտի տեխնիկական կանոնակարգերի իրականացման ստանդարտների ցանկերում։ Ցանկերը լրացվել են ինը ստանդարտով։ Փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն 30 օրացուցային օր հետո՝ ելնելով արդյունաբերության համար այս ստանդարտների առանձնահատուկ կարևորությունից և երկաթուղային մեքենաշինության արտադրանքի համապատասխանության գնահատման ընթացակարգերի իրականացման արդիականությունից: Բացի այդ, հաստատվել են ստանդարտների ցանկերի նոր խմբագրություններ, որոնք ուժի մեջ կմտնեն 180 օրացուցային օր հետո ստանդարտների նոր տարբերակների համար համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրումն ապահովելու նպատակով։ Ստանդարտների ցանկերի նոր խմբագրությունները նախապատրաստվել են՝ հիմք ընդունելով համապատասխան ցանկերում ընդգրկված ստանդարտների ընդունման, կիրառման, թարմացման և չեղարկման մշտադիտարկման արդյունքները: «Փոփոխությունների նպատակն է պայմաններ ստեղծել ստանդարտների արդիական տարբերակների կիրառման և ազգային ստանդարտներից միջպետական ստանդարտներին պլանաչափ անցում կատարելու համար՝ դրանց մշակմանը և գործողության մեջ դնելուն զուգընթաց», - նշել է ԵՏՀ տեխնիկական կարգավորման նախարար Վալենտին Տատարիցկին: Ստանդարտների ցանկերի փոփոխությունները մշակել է Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը ԵԱՏՄ երկրների պետական մարմինների հետ համատեղ՝ փորձագետների և բիզնես համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Առանձին միջպետական և ազգային ստանդարտների նկատմամբ կիրառման անցումային շրջան է սահմանվել դրանք կիրառման համար հարմարեցնելու նպատակով։
18 Jul 2024 ԵՏՀ տեխնիկական կարգավորման և հավատարմագրման վարչության տնօրեն է նշանակվել Տալգաթ Մոմիշևը Թալգաթ Ամանգելդիի Մոմիշևը ծնվել է 1968 թվականին Շչուչինսկում (Ղազախստան): 1990 թվականին ավարտել է Ժամբիլի հիդրոմելիորատիվ շինարարության ինստիտուտը, 2001 թվականին՝ Ալմաթիի տնտեսագիտության և վիճակագրության ինստիտուտը։ Իր աշխատանքային գործունեությունն սկսել է 1997 թվականին՝ որպես Ժամբիլի ստանդարտացման, չափագիտության և հավաստագրման կենտրոնի բաժնի պետ, այնուհետև դարձել է այդ կենտրոնի ղեկավարի տեղակալ։ 2000-2003 թվականներին՝ «Չափագիտություն» ՀՊՁ Ալմաթիի մասնաճյուղի տնօրեն: 2003-2005 թվականներին՝ «Կազսերտիկո»ՊԳԱԿ» ՀՊՁ տնօրենի առաջին տեղակալ, «Փորձաքննության և հավաստագրման ազգային կենտրոն» ԲԸ Աստանայի արտադրական վարչության պետ: 2005-2010 թվականներին՝ Ղազախստանի Հանրապետության արդյունաբերության և առևտրի նախարարության Տեխնիկական կարգավորման և չափագիտության կոմիտեի նախագահի տեղակալ: 2010-2014 թվականներին ղեկավարել է Ղազախստանի Հանրապետության նավթի և գազի նախարարության Նավթագազային համալիրի պետական տեսչական կոմիտեն։ Այնուհետև աշխատել է նույն Նախարարության Նավթագազային համալիրի բնապահպանական կարգավորման, պետական տեսչության կոմիտեի նախագահ։ 2017-2018 թվականներին եղել է Ղազախստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի պետական տեսուչ։ 2018-2019 թվականներին՝ Ղազախստանի Հանրապետության Ժամբիլի մարզի ակիմի տեղակալ։ 2019-2021 թվականներին՝ Ղազախստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարության պատասխանատու քարտուղար, Ղազախստանի Հանրապետության էներգետիկայի նախարարության աշխատակազմի ղեկավար: 2021-2023 թվականներին՝ Ղազախստանի Հանրապետության էկոլոգիայի, երկրաբանության և բնական պաշարների փոխնախարար։ 2023 թվականից մինչև 2024 թվականի հուլիսը ղեկավարել է Ղազախստանի Հանրապետության առևտրի և ինտեգրման նախարարության Տեխնիկական կարգավորման և չափագիտության կոմիտեի հավատարմագրման ազգային կենտրոնը։ 2024 թվականի հուլիսի 18-ց՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի տեխնիկական կարգավորման և հավատարմագրման վարչության տնօրեն։
09 Jul 2024 ԵԱՏՄ-ում արդիականացվել են կահույքի տեխկանոնակարգի ստանդարտների ցանկերը Հուլիսի 9-ի նիստում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիան արդիականացրել է «Կահույքի արտադրանքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 025/2012) ստանդարտների ցանկերը: Փոփոխությունները նախապատրաստվել են համապատասխան ցանկերում ընդգրկված ստանդարտների ընդունման, կիրառման, թարմացման և չեղարկման մշտադիտարկման, ինչպես նաև նշված տեխկանոնակարգի միջպետական ստանդարտների մշակման ծրագրի իրականացման արդյունքների հիման վրա: «Ստանդարտների ցանկերի փոփոխությունները պայմանավորված են միջպետական ստանդարտների ժամանակակից տարբերակների կիրառման անհրաժեշտությամբ և ուժի մեջ մտնելուն զուգահեռ ազգային ստանդարտներից միջպետական ստանդարտների անցումն ապահովելով», — նշել է ԵՏՀ տեխնիկական կարգավորման նախարար Վալենտին Տատարիցկին։ Տեխկանոնակարգի պահանջներին համապատասխանությունն ապահովող ստանդարտների ցանկը ներառել է վեց նոր, բացառել երեք նախկինում չեղարկված ստանդարտ։ Արտադրանքի փորձարկումների մեթոդներ սահմանող ստանդարտների ցանկում ներառվել է չորս նոր, բացառվել՝ ինը ստանդարտ։ Բացի այդ, առանձին փոխարինվող ստանդարտների համար նախատեսվել են դրանց կիրառման անհատական անցումային շրջաններ (մինչև 2025 թվականի փետրվարի 1-ը, մեկ ստանդարտի համար՝ մինչև 2027 թվականի հունվարի 1-ը):
09 Jul 2024 Փոփոխություններ են կատարվել «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» Միության տեխկանոնակարգի ստանդարտների ցանկում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիան փոփոխություններ է կատարել «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» Եվրասիական տնտեսական միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 020/2011) ստանդարտների ցանկում: Մասնավորապես, ցանկերը լրացվել են ԳՕՍՏ CISPR 35-2019 արդիականացված միջպետական ստանդարտով, որը թույլ է տալիս ապահովել մուլտիմեդիական սարքավորումները էլեկտրամագնիսական համատեղելիության պահանջներով։ Այն կփոխարինի ԳՕՍՏ EN 55020-2016 միջպետական ստանդարտը, որի համար որոշմամբ նախատեսվում է կիրառման անցումային շրջան՝ մինչև 2025 թվականի հուլիսի 1-ը։ Նաև ԵՏՀ Կոլեգիայի որոշմամբ ԳՕՍՏ EN 50557-2018 միջպետական ստանդարտի կիրառման ժամկետը սահմանափակվել է մինչև 2024 թվականի օգոստոսի 1-ը։ Նշված ցանկերի փոփոխություններն ուժի մեջ կմտնեն Հանձնաժողովի Կոլեգիայի որոշման պաշտոնական հրապարակման օրվանից 180 օրացուցային օր հետո:
Ցուցադրել ավելին

թեմայով որոշումներ «Տեխնիկական կարգավորում»

84
16.07.2024 Решение Коллегии ЕЭК № 84 О классификации кольпоскопов в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
83
16.07.2024 Решение Коллегии ЕЭК № 83 Об утверждении интервальных количественных значений внешних параметров прогнозов для подготовки официальных прогнозов социально-экономического развития государств – членов Евразийского экономического союза на 2024 год и на период 2025 – 2027 годов
82
16.07.2024 Решение Коллегии ЕЭК № 82 О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, а также в перечень чувствительных товаров, в отношении которых решение об изменении ставки ввозной таможенной пошлины принимается Советом Евразийской экономической комиссии, в отношении отдельных видов крышек
81
16.07.2024 Решение Коллегии ЕЭК № 81 О перечнях стандартов, необходимых для реализации требований технических регламентов Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава»(ТР ТС 001/2011), «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта» (ТР ТС 002/2011) и «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта» (ТР ТС 003/2011)
15
16.07.2024 Рекомендация Коллегии ЕЭК № 15 О внесении изменения в том VI Пояснений к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза

Նյութեր ուղղության վերաբերյալ

ԵՏՀ ձեռնարկատիրական գործունեության վարչության փոխտնօրեն Սամատ Ալիևի հեղինակային հոդվածը «Ինտեգրման պրակտիկա: ԵՏՒ» ամսագրին. «Աշխատանքային միգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում» 23 2015 ԵՏՀ ձեռնարկատիրական գործունեության վարչության փոխտնօրեն Սամատ Ալիևի հեղինակային հոդվածը «Ինտեգրման պրակտիկա: ԵՏՒ» ամսագրին. «Աշխատանքային միգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում» ​Самат Бикитаевич Алиев — д. т.н., профессор, академик Российской академии есте- ственных наук, заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии. При участии С.Б. Алиева и под его непосредственным руководством разрабатываются проекты нормативно-право- вых актов Евразийской экономической комиссии и международные законопроекты в сфере интеллектуальной собственности по вопросам товарных знаков, коллектив- ного управления авторскими и смежными правами, единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, координации деятельности уполномо- ченных органов. Автор более 110 научных трудов, в том числе 20 монографий. Сфе- ра научной деятельности — реструктуризация угольной промышленности, развитие высшего образования, управление транснациональными корпорациями, стратегия развития интеллектуальной собственности, миграционные процессы.
0/0