Տեխնիկական կարգավորում

Նորություններ «Տեխնիկական կարգավորում»

ԵԱՏՄ-ում ձևավորվել են COVID-19-ի դեմ կատարված պատվաստման վերաբերյալ փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչման մեխանիզմներ 07 Sep 2022 ԵԱՏՄ-ում ձևավորվել են COVID-19-ի դեմ կատարված պատվաստման վերաբերյալ փաստաթղթերի փոխադարձ ճանաչման մեխանիզմներ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիան հանձնարարական է ընդունել Եվրասիական տնտեսական միության տարածքով քաղաքացիների անարգել տեղաշարժի համար։ Հանձնարարականը ներառում է COVID-19-ի դեմ կատարված պատվաստման վերաբերյալ փաստաթղթի փոխադարձ ճանաչման բոլոր հնարավոր մեխանիզմները, որոնք ներկայումս օգտագործվում են ԵԱՏՄ երկրներում։ Փոխադարձ ճանաչման համար նախատեսվում է օգտագործել պետություններում հաստատված փաստաթղթերը, որոնք հավաստում են COVID-19-ի դեմ պատվաստանյութ ստանալու փաստը, թղթային կրիչով կամ էլեկտրոնային ձևով՝ ազգային տեղեկատվական համակարգերի, այդ թվում՝ բջջային հավելվածների օգտագործմամբ։ Փաստաթղթի ընդունումը հատկապես արդիական է՝ հաշվի առնելով COVID-19-ով հիվանդացութան հետ կապված անկայուն իրավիճակը, որը կարող է պահանջել սահմանների տեղաշարժի նախկինում չեղարկված սահմանափակումների վերականգնում։
30 Aug 2022 Առանցքակալների մասին ԵՏՀ որոշման շնորհիվ Ղազախստանի վագոնների պարկը կաշխատի անխափան Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիան Ղազախստանի Հանրապետության առաջարկով լրացրել է երկաթուղային գնացքաքարշերի և վագոնների այն մոդելների ցանկը, որոնց շուկայահանումը թույլատրվում է առանց շարժակազմի բաղադրիչների համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի։ Խոսքը մինչև 2014 թվականի օգոստոսի 2-ը շահագործման հանձնված երկաթուղային տրանսպորտի սպասարկման եւ վերանորոգման համար նախատեսված պահեստամասերի մասին է։ Նշենք, որ Եվրասիական տնտեսական միությունում երկաթուղային տրանսպորտի նկատմամբ բարձր պահանջներ են ներկայացվում՝ առաջին հերթին, միութենական երկրների քաղաքացիների անվտանգության համար։ Նման ապրանքների որակի և անվտանգության ստուգումը ամենախիստ ստուգումներից է, իսկ սահմանված ստանդարտներին արտադրանքի համապատասխանության ապացույցը համապատասխանության հավաստագիրն է: Այս փաստաթուղթը պարտադիր է արտադրողների, ներմուծողների և վաճառողների համար: Համապատասխանության գնահատումն իրականացվում է Միության երկրների կողմից ընդունված երեք գործող տեխնիկական կանոնակարգերի հիման վրա՝ երկաթուղային շարժակազմի, արագընթաց երկաթուղային տրանսպորտի և երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի անվտանգության մասին: Բայց առկա են բացառություններ, որոնք ընդունվում են, օրինակ, ԵԱՏՄ այս կամ այն պետությունում որոշակի տնտեսական առանձնահատյություններով պայմանավորված։ Հանձնաժողովի համապատասխան որոշմամբ վերոնշյալ ցանկը լրացվել է կիսավագոնների 12-9920 և 12-9941 մոդելներով, որոնք արտադրվել են Ղազախստանում։ Դրանց վերանորոգման և սպասարկման ընթացքում հնարավոր է օգտագործել կոնաձև առանցքակալատուփերի համար նախատեսված գլորման առանցքակալները առանց համապատասխանության գնահատման փաստաթղթերի: Սակայն նման կիսավագոնների շահագործումը թույլատրվում է միայն Ղազախստանում, որտեղ կսահմանվի ազգային լիազոր մարմինների խիստ վերահսկողություն։ ԵՏՀ-ի այս որոշումը թույլ կտա խուսափել նշված կիսավագոնների վերանորոգման համար անհրաժեշտ առանցքակալների դեֆիցիտից և կապահովի երկրի վագոնային պարկի անխափան աշխատանքը՝ պահեստամասերի մատակարարումների անկայունության պայմաններում։
Ցուցադրել ավելին

թեմայով որոշումներ «Տեխնիկական կարգավորում»

151
23.09.2022 Решение Совета ЕЭК № 151 О внесении изменения в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107
135
28.09.2022 Решение Коллегии ЕЭК №135 Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях обеспечения устойчивости экономик государств – членов Евразийского экономического союза
134
28.09.2022 Решение Коллегии ЕЭК №134 О классификации удобрений в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
133
28.09.2022 Решение Коллегии ЕЭК №133 О порядке введения в действие изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011)
132
28.09.2022 Решение Коллегии ЕЭК №132 О классификации сети для защиты от града в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза

Նյութեր ուղղության վերաբերյալ

ԵՏՀ ձեռնարկատիրական գործունեության վարչության փոխտնօրեն Սամատ Ալիևի հեղինակային հոդվածը «Ինտեգրման պրակտիկա: ԵՏՒ» ամսագրին. «Աշխատանքային միգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում» 23 2015 ԵՏՀ ձեռնարկատիրական գործունեության վարչության փոխտնօրեն Սամատ Ալիևի հեղինակային հոդվածը «Ինտեգրման պրակտիկա: ԵՏՒ» ամսագրին. «Աշխատանքային միգրացիան Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում» ​Самат Бикитаевич Алиев — д. т.н., профессор, академик Российской академии есте- ственных наук, заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии. При участии С.Б. Алиева и под его непосредственным руководством разрабатываются проекты нормативно-право- вых актов Евразийской экономической комиссии и международные законопроекты в сфере интеллектуальной собственности по вопросам товарных знаков, коллектив- ного управления авторскими и смежными правами, единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, координации деятельности уполномо- ченных органов. Автор более 110 научных трудов, в том числе 20 монографий. Сфе- ра научной деятельности — реструктуризация угольной промышленности, развитие высшего образования, управление транснациональными корпорациями, стратегия развития интеллектуальной собственности, миграционные процессы.
Նազարենկո Վիկտոր Վլադիմիրի
Նազարենկո Վիկտոր Վլադիմիրի
Նազարենկո Վիկտոր Վլադիմիրի
Նազարենկո Վիկտոր Վլադիմիրի
Նազարենկո Վիկտոր Վլադիմիրի
0/0