Техникалык жөнгө салуу

темасындагы жаңылыктар «Техникалык жөнгө салуу»

26 Jan 2023 ЕАЭБдин карантиндик объектеринин бирдиктүү тизмегине калифорниялык тырсылдак коңуз киргизилди Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңеши Евразия экономикалык бирлигинин карантиндик объектилеринин бирдиктүү тизмесин айыл чарба өсүмдүктөрүнүн дагы бир кооптуу зыянкечтери – калифорниялык тырсылдак коңузу менен толуктады. Аны Бирдиктүү тизмекке киргизүү үчүн негиз болуп Россия Федерациясынын ыйгарым укуктуу органы тарабынан берилген фитосанитардык тобокелдикти талдоонун натыйжалары эсептелет. Бул коңуз көбүнчө Түндүк Америка өлкөлөрүндө таралган. Алдын ала баамдоолор боюнча, калифорниялык тырсылдак коңуздан картофель боюнча гана жана Россияда гана келтирилген зыян 15,5 миллиард рублди түзүшү мүмкүн. Ал эми тырсылдак коңуз кант кызылчасы, картофель, буудай, кара буудай, арпа, сулу жана башкалар сыяктуу көптөгөн өсүмдүктөргө зыян келтирүүчү курт-кумурскалар. Буга чейин Бразилия, Түркия, Марокко, Иордания аны карантиндик объекттердин улуттук тизмесине киргизген, ал эми өсүмдүктөрдүн карантини жана коргоо боюнча Европа жана Жер Ортолук деңиз уюму – жөнгө салуу үчүн сунушталган карантиндик зыяндуу организмдердин тизмесинин А1-бөлүмүнө киргизген.  Мындан тышкары, ЕЭК Кеңеши Бирликтин бирдиктүү карантиндик фитосанитардык талаптарын калифорниялык тырсылдак коңузду өткөрүүнүн жана жайылтуунун потенциалдуу жолдору болууга жөндөмдүү карантинге алынган продукциянын айрым түрлөрүнө карата талаптар менен толуктады. Кеңештин чечими ЕАЭБдин бажы аймагына зыянкечтердин кирүү коркунучун минималдаштырууга жана Бирликтин аймагында карантиндик фитосанитардык коопсуздуктун талаптагыдай деңгээлин камсыздоого мүмкүндүк берет.
26 Jan 2023 ЕАЭБде Шайкештикти баалоонун типтүү схемалары өзгөртүлдү Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңеши Шайкештикти баалоонун типтүү схемаларына өзгөртүүлөрдү бекитти. Документ Россия Федерациясы тарабынан кароого киргизилген жана Комиссия тарабынан Евразия экономикалык бирлигинин мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдары менен өз ара аракетте концептуалдуу иштелип чыккан.  ЕЭК Кеңешинин чечими бул чөйрөдө уюштуруу-тескөө мүнөзүндөгү жакшыртуулар үчүн шарттарды түзөт. Алар юридикалык жактын аталышы же жеке ишкердин фамилиясы жана инициалдары өзгөргөндө, ошондой эле продукция өндүрүлгөн жердин дарегинин айрым реквизиттери өзгөргөндө (кеп, мисалы, шаардын, көчөнүн атын өзгөртүү, почта индексин, үйдүн номерин өзгөртүү жөнүндө) өндүрүштүн иш жүзүндөгү орду өзгөрүлбөгөн шартта, Бирликтин шайкештигин баалоо жөнүндө документтерге (сертификаттарга жана декларацияларга) түзөтүүлөрдү ыкчам киргизүүгө мүмкүндүк берет. Бул ЕАЭБ өлкөлөрүнүн иштеп жаткан чарба субъекттеринин ишин жеңилдетет. Сертификаттарда же декларацияларда көрсөтүлгөн маалыматтар өзгөртүлгөн төмөнкү учурлардын тизмеги өзгөртүүлөр менен толукталат: - бул сертификаттарды же декларацияларды милдеттүү жол-жоболорду аткарбастан, башкача айтканда жөнөкөйлөтүлгөн тартипте алмаштырууга жол берилет; - сертификаттарды же декларацияларды алмаштыруу жүзөгө ашырылбашы мүмкүн, башкача айтканда уруксат берүүчү документтерге өзгөртүүлөрдү киргизбестен колдонууга болот. Көрсөтүлгөн ченемдер Бирликтин техникалык регламенттерине тиешелүү өзгөртүүлөр кабыл алынгандан жана күчүнө киргенден кийин (Типтүү схемалардын негизинде шайкештикти баалоонун формаларын, схемаларын жана жол-жоболорун белгилөө бөлүгүндө) же сертификаттардын жана декларациялардын Бирдиктүү формаларына өзгөртүүлөр жана аларды жол-жоболоштуруу эрежелери күчүнө киргенден кийин (Комиссиянын Коллегиясынын 2022-жылдын 20-декабрындагы № 198 чечимине ылайык) түздөн-түз иштей баштайт.
18 Jan 2023 ЕЭК бодо малдын жана кой-эчкилердин генетикалык материалдарына карата талаптарды аныктады Евразия экономикалык бирлигинин Коллегиясы бодо малдын «in vitro» эмбриондору жана кой-эчкилердин эмбриондору үчүн Бирдиктүү ветеринардык талаптардын жаңы главаларын жана ветеринардык сертификаттардын формаларын бекитти. Документтер контролдонуучу товарлардын бул түрлөрүн Евразия экономикалык бирлигине жеткирүүгө кызыкдар экендигин билдирген чарбакер субъекттердин кайрылууларынын негизинде даярдалды.   Бодо малдын «in vitro» эмбриондоруна жана кой-эчкилердин эмбриондоруна карата талаптар азыркы убакытка чейин мүчө мамлекеттердин улуттук деңгээлинде да, Комиссиянын деңгээлинде да аныкталган эмес, бул аларды Бирликтин аймагына алыр киргизүүгө жана эркин жылдырууга кыйынчылык жараткан. Ошол эле учурда Комиссиянын Коллегиясы тарабынан, ача туяктууларга карата бодо малдын губка сымал энцефалапатия бөлүгүндө, ошондой эле зоопарктык жана цирктик жаныбарларга карата жаныбарлардын жугуштуу оорулары боюнча эпизоотикалык бакубатчылык жагында Бирдиктүү ветеринардык талаптар жана ветеринардык сертификаттардын формалары Жаныбарлардын ден соолугунун бүткүл дүйнөлүк уюмунун стандарттарына ылайык актуалдаштырылды.
Дагы көрсөтүү

Темасындагы чечимдер «Техникалык жөнгө салуу»

19
25.01.2023 Решение Совета ЕЭК № 19 О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота
14
31.01.2023 Решение Коллегии ЕЭК №14 О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 17 ноября 2015 г. № 154
13
31.01.2023 Решение Коллегии ЕЭК №13 Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении фольги для тиснения
3
31.01.2023 Рекомендация Коллегии ЕЭК №3 Об обеспечении функционирования единого рынка услуг в сфере строительства
8
31.01.2023 Распоряжение Коллегии ЕЭК №8 О внесении изменений в состав рабочей группы по определению общих принципов и подходов к установлению ответственности за несоблюдение требований права Евразийского экономического союза в сфере таможенного регулирования
ЕЭКтин Ишкердик ишмердүүлүк департаментинин директорунун орун басары Самат Алиевдин 23 2015 ЕЭКтин Ишкердик ишмердүүлүк департаментинин директорунун орун басары Самат Алиевдин "Интеграциянын тажрыйбасы. ЕЭИ" журналындагы "Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы эмгек миграциясы" автордук макаласы ​Самат Бикитаевич Алиев — д. т.н., профессор, академик Российской академии есте- ственных наук, заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии. При участии С.Б. Алиева и под его непосредственным руководством разрабатываются проекты нормативно-право- вых актов Евразийской экономической комиссии и международные законопроекты в сфере интеллектуальной собственности по вопросам товарных знаков, коллектив- ного управления авторскими и смежными правами, единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, координации деятельности уполномо- ченных органов. Автор более 110 научных трудов, в том числе 20 монографий. Сфе- ра научной деятельности — реструктуризация угольной промышленности, развитие высшего образования, управление транснациональными корпорациями, стратегия развития интеллектуальной собственности, миграционные процессы.
Назаренко Виктор Владимирович
Назаренко Виктор Владимирович
Назаренко Виктор Владимирович
Назаренко Виктор Владимирович
Назаренко Виктор Владимирович
0/0