Техникалык жөнгө салуу

Техникалык жөнгө салуу боюнча Коллегия мүчөсү (Министр) Татарицкий Валентин Болеславович

темасындагы жаңылыктар «Техникалык жөнгө салуу»

16 May 2024 Валентин Татарицкий: "Бирлик өлкөлөрүнүн керектөөчүлөрүнүн алардын укуктарын коргоо боюнча мамлекеттик жана коомдук институттарга болгон ишенимин бекемдөө зарыл" Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнүн Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча биргелешкен иш-аракеттер программасын ишке ашыруунун жыйынтыктары жана бул багытта евразиялык интеграцияны өнүктүрүү перспективалары 16-майда Евразия экономикалык комиссиясынын техникалык жөнгө салуу боюнча министри Валентина Татарицкийдин төрагалыгы алдында ЕАЭБ мамлекеттеринин керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо маселелери боюнча консультативдик комитетинин отурумунда каралды. ЕЭК министри Бирлик өлкөлөрүнүн 2030-жылга чейин биргелешкен ишинин артыкчылыктарын аныктоонун маанилүүлүгүн баса белгиледи, алардын арасында санариптештирүүнү өнүктүрүү, соода жана кызмат көрсөтүү чөйрөлөрүндө инновациялык технологияларды жана интеллектуалдык сервистерди жайылтуу шарттарында керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоонун мамлекеттик жана коомдук институттарына калктын ишенимин бекемдөөгө өзгөчө көңүл буруу керек. Консультативдик комитеттин мүчөлөрү VI Евразия санариптик форумунун тармактык сессиясында пикир жана тажрыйба алмашуунун маанилүүлүгүн баса белгилешти, ал ТИБО-2024 эл аралык маалыматтык-коммуникациялык технологиялар форумунун XXX программасынын алкагында ушул жылдын 5–8-июнунда Минскте өтөт. Комиссия ЕАЭБ өлкөлөрүнүн мыйзамдарынын жана Бирликтин укуктарынын талдоосун сунуштады, анда керектөөчүлөрдүн кызыкчылыктарын эсепке алуу механизми жетиштүү өнүкпөгөндүгү жана регламенттелбегендиги аныкталган. Ушуга байланыштуу Консультативдик комитеттин мүчөлөрү ЕАЭБ Ишкер кеңешинин алкагында "керектөөчү-ишкер" диалогун уюштурууну, ошондой эле керектөөчүлөрдүн кызыкчылыктарын эсепке алуу үчүн киргизилип жаткан жөнгө салуунун кесепеттерин баалоо жол-жоболорун өнүктүрүүнү сунушташты. Керектөөчүлөрдүн кызыкчылыктарын эсепке алуу механизмдерин түзүүдөгү кийинки кадам — керектөөчүлөрдүн кызыкчылыктарына тиешелүү ченемдик актылардын долбоорлорун иштеп чыгуу жол-жоболорун өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу болмокчу. Отурумдун жүрүшүндө ЕАЭБ өлкөлөрүндө жарандардын техникалык татаал товарларды сатуудан кийинки тейлөө укуктарын ишке ашыруу жөнүндө баяндама талкууланды. Техникалык татаал товарлардын кепилдик мөөнөтү аяктагандан кийин керектөөчүлөрдүн талаптагыдай эмес тейлөөгө байланышкан тобокелдиктери, ошондой эле пайдалануу боюнча кызмат көрсөтүүлөргө талаптарды белгилөөнүн келечеги каралды. Керектөөчүлөр Бирликтин бардык өлкөлөрү үчүн жалпы, кошумча кызматтарды таңуулаган сатуучулардын жана сервистик борборлордун ак ниетсиз жүрүм-турум көйгөйүнө, ошондой эле бул жаатта жарандардын жетишсиз маалымдуулугуна туш болушаары белгиленген. ЕАЭБ өлкөлөрүндө сапатсыз товарларды сатып алууда керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо механизмдеринин айырмачылыктары талкууланды. Аныкталган айырмачылыктарды минималдаштыруу жана техникалык жактан татаал товарларды сатып алууда керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоонун бирдей шарттарын камсыз кылуу үчүн Консультативдик комитет Бирликтин өлкөлөрү үчүн Комиссиянын тиешелүү сунуштамаларын даярдоону демилгеледи.
14 May 2024 Мамкаттоого тийиш болгон продукциялардын бирдиктүү тизмеги ооз көңдөйүнүн гигиенасы каражаттары жана буюмдары менен толукталды Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңеши 14-майда Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасында жана бажы аймагында мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлгө (контролго) тийиш болгон продукциянын (товарлардын) бирдиктүү тизмесинин II бөлүмүнө өзгөртүүлөрдү кабыл алды. Документке ооз көңдөйүнүн гигиена каражаттарын жана буюмдарын мамлекеттик каттоо формасында шайкештикти баалоону караган жоболор киргизилген. Евразия экономикалык бирлигинин "Парфюмердик-косметикалык продукциянын коопсуздугу жөнүндө" техрегламенти жайылтылган товарлар гана буга кирбейт, анткени бүгүнкү күндө ооз көңдөйүнүн гигиенасынын бардык каражаттары жана буюмдары Бирликтин рыногуна жүгүртүүгө чыгарылганга чейин адамдын ден соолугу үчүн алардын коопсуздугун ырастаган шайкештикти баалоо процедурасынан өтүшпөйт. ЕЭК Кеңешинин чечими Бирликтин рыногуна шайкештикти баалоодон өтпөгөн ооз көңдөйүнүн гигиенасынын каражаттарын жана буюмдарын жүгүртүүгө чыгарууну минималдаштырууга жана мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдү (контролду) жүргүзүүдө укуктук боштукту четтетүүг
06 May 2024 "Метрополитендин кыймылдуу курамынын коопсуздугу жөнүндө" техрегламентине продукциялардын тизмеги бекитилди Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы Евразия экономикалык бирлигинин "Метрополитендин кыймылдуу курамынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентине (ЕАЭБ ТР 052/2021) продукциянын тизмегин бекитти, ага карата бажы жол-жоболоруна жайгаштырууда техникалык жөнгө салуу чараларынын сакталышы тастыкталат. Тизмек биринчи жолу бекитилди жана техрегламент жайылтылган бардык продукцияга карата колдонулат. Документ бажы органдары тарабынан Бирликтин бажы аймагына продукцияны ташып кирүүдө техникалык жөнгө салуу чараларынын сакталышына контролдукту жүзөгө ашырууга арналган. Продукциянын тизмегин кабыл алуу 2025-жылдын 2-январынан тартып күчүнө кирүүчү, метрополитендин кыймылдуу курамына ЕАЭБдин техрегламентинин талаптарын ишке ашырууга өбөлгө түзөт.
06 May 2024 Темир жол транспорту чөйрөсүндөгү техрегламенттерге продукциялардын тизмеги бекитилди Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы Бажы бирлигинин: "Жогорку ылдамдыктагы темир жол транспортунун коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 002/2011), "Темир жол транспортунун инфраструктурасынын коопсуздугу жөнүндө" (ББ ТР 003/2011) техрегламенттерине продукциялардын тизмегин бекитти Тизмектер биринчи жолу бекитилди. Аларга темир жол транспорту чөйрөсүндөгү техрегламенттер камтыган бардык продукциялар кирет. Тизмектер бажы органдары тарабынан Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагына продукцияларды ташып кирүүдө техникалык жөнгө салуу чараларынын сакталышына контролдукту жүзөгө ашыруу үчүн арналган. Продукциялардын тизмесин кабыл алуу Бирликтин темир жол транспорту чөйрөсүндөгү техникалык регламенттеринин талаптарын ишке ашырууга өбөлгө түзөт.
Дагы көрсөтүү
ЕЭКтин Ишкердик ишмердүүлүк департаментинин директорунун орун басары Самат Алиевдин 23 2015 ЕЭКтин Ишкердик ишмердүүлүк департаментинин директорунун орун басары Самат Алиевдин "Интеграциянын тажрыйбасы. ЕЭИ" журналындагы "Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы эмгек миграциясы" автордук макаласы ​Самат Бикитаевич Алиев — д. т.н., профессор, академик Российской академии есте- ственных наук, заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии. При участии С.Б. Алиева и под его непосредственным руководством разрабатываются проекты нормативно-право- вых актов Евразийской экономической комиссии и международные законопроекты в сфере интеллектуальной собственности по вопросам товарных знаков, коллектив- ного управления авторскими и смежными правами, единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, координации деятельности уполномо- ченных органов. Автор более 110 научных трудов, в том числе 20 монографий. Сфе- ра научной деятельности — реструктуризация угольной промышленности, развитие высшего образования, управление транснациональными корпорациями, стратегия развития интеллектуальной собственности, миграционные процессы.
0/0