Санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар департаменти

Жукова Наталья Павловна​
Департаменттин директору
Орун басарлар
 • Карымбаева Сали​я Токтогуловна
  +7(495) 669-24-00, доб. 51-35
 • Субботин Владимир Викторович
  +7(495) 669-24-00, доб. 51-62​

  +7(495) 669-24-00, кош. 51-78
  ​Санитардык, фитосанитардык, ветеринардык чараларды колдонуу жана керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жаатындагы суроолорду Комиссиянын расмий контакттары аркылуу жиберүүңүздөрдү​​ өтүнөбүз.

 • Санитардык чаралар бөлүмү
  Бөлүмдүн башчысы
  Бокитько Борис Глебович
  +7(495) 669-24-00, кош. 51-36
 • Фитосанитардык чаралар бөлүмү
  Бөлүмдүн башчысы
  Тряхов Николай Дмитриевич
  +7(495) 669-24-00, кош. 51-70
 • Ветеринардык чаралар бөлүмү
  Бөлүмдүн башчысы
  Ситников Валерий Федорович
  +7(495) 669-24-00, кош. 51-73
 • Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмү
  Бөлүмдүн башчысы
  Осауленко Лидия Николаевна
  +7(495) 669-24-00, кош. 51-80