Ադիկովա Ժանար Ասիլխանի

Կենսագրություն

Ծնվել է 1985 թվականի մարտի 11-ին ք. Կարագանդայում, Ղազախստանի Հանրապետություն։

Ավարտել է Ակտուալ կրթության Կարագանդայի «Բոլաշակ» ինստիտուտը (2007 թ., 2012 թ.)։ Տնտեսագիտության, իրավունքի բակալավր։

Տիրապետում է ղազախերենին, ռուսերենին:

2008-2013 թթ. աշխատել է որպես Ղազախստանի Հանրապետության Բնական մենաշնորհների կարգավորման գործակալության Կարագանդայի մարզային դեպարտամենտի գլխավոր մասնագետ, ք. Կարագանդա (Ղազախստան)։

2013-2020 թթ.՝ Օրենսդրության պահպանման նկատմամբ հսկողության և հայցերի գծով աշխատանքի վարչության փորձագետ, Վարչական պրակտիկայի վարչության փորձագետ, գլխավոր փորձագետ, Հսկողության և բողոքների և հայցերի գծով աշխատանքի վարչության գլխավոր փորձագետ, Պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և պետական ձեռնարկությունների հակամրցակցային գործողությունների ուսումնասիրման վարչության գլխավոր փորձագետ, Ֆինանսական շուկայի ճյուղերի և այլ ճյուղերի քննությունների վարչության գլխավոր փորձագետ։ Այնուհետ՝ Ղազախստանի Հանրապետության Ազգային էկոնոմիկայի նախարարության բնական մենաշնորհների կարգավորման, մրցակցության և սպառողների իրավունքների պաշտպանության կոմիտեի Արդյունաբերության ոլորտում քննությունների վարչության ղեկավար, Արդյունաբերության վարչության ղեկավար։

2020 թվականի փետրվարից մինչև նոյեմբերը՝ Ղազախստանի Հանրապետության Ազգային էկոնոմիկայի նախարարության Մրցակցության պաշտպանության և զարգացման կոմիտեի Կոստանայի մարզային դեպարտամենտի ղեկավար, Ղազախստանի Հանրապետության Մրցակցության պաշտպանության և զարգացման գործակալության Կոստանայի մարզային դեպարտամենտի ղեկավար։

2020 թվականի նոյեմբերից մինչև 2021 թվականի նոյեմբերը՝ Ղազախստանի Հանրապետության Մրցակցության պաշտպանության և զարգացման գործակալության ֆինանսական շուկաների և այլ ճյուղերի դեպարտամենտի տնօրեն (ք. Նուր Սուլթան, Ղազախստան)։

2021 թվականի նոյեմբերից՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Մրցակցային քաղաքականության և պետական գնումների ոլորտում քաղաքականության վարչության տնօրեն։