Նորություններ

11.08.2022

Բակիտժան Սագինտաևն ընտրվել է ԵԱՀ ՖԲԸ Դիտորդ խորհրդի նախագահ

Օգոստոսի 10-ին Եվրասիական համագործակցության Ֆինանսական և բիզնես ընկերակցության (ԵԱՀ ՖԲԸ) արտահերթ ընդհանուր ժողովի որոշմամբ ընկերակցության Դիտորդ խորհրդի նախագահ է ընտրվել էկոնոմիկայի և ֆինանսական քաղաքականության նախարար Բակիտժան Սագինտաևը։

Ընդհանուր ժողովի աշխատանքների ընթացքում ԵԱՀ ՖԲԸ-ի նախագահ է ընտրվել SLC-Rus ընկերության հիմնադիր Լի Շոբինը (Չինաստան):

FBA EAC-ը հասարակական ոչ կառավարական կազմակերպություն է, որը միավորում է Եվրասիայի 26 երկրների ձեռնարկատերերի, առևտրային կազմակերպությունների և բանկերի ֆինանսաբանկային և գործարար միություններ, հասարակական և գիտաարտադրական միավորումներ:

Ընկերակցության գործունեության նպատակներն են՝

- իր անդամների իրավունքների և օրինական շահերի ներկայացում և պաշտպանություն, նրանց խորհրդատվական, մեթոդական և այլ օգնության ցուցաբերում՝ իրենց գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով.

- ընկերակցության ասոցիացիայի անդամներին հետաքրքրող ֆինանսաբանկային և ձեռնարկատիրական գործունեության հարցերի վերաբերյալ համատեղ որոշումների մշակում.

- Եվրասիական երկրների գործարար համայնքների համախմբված դիրքորոշման ձևավորում և ներկայացում պետական մարմիններին և միջազգային կազմակերպություններին.

- Եվրասիական երկրների ձեռնարկատերերի միջև արդյունավետ ֆինանսաբանկային, առևտրատնտեսական, արտադրական, գիտատեխնիկական և ներդրումային համագործակցության պայմանների ստեղծմանը նպաստելը.