Նորություններ

16.01.2024

ԵՏՀ Կոլեգիան անցումային շրջան է սահմանել «Փոքրածավալ նավերի անվտանգության մասին» Միության տեխկանոնակարգի փոփոխությունների համար

Հանձնաժողովի Կոլեգիան հաստատել է «Փոքրածավալ նավերի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխկանոնակարգում փոփոխությունները գործողության մեջ դնելու կարգը, որոնք ընդունվել են Հանձնաժողովի խորհրդի 2023 թվականի նոյեմբերի 20-ի N 119 որոշմամբ և ուժի մեջ կմտնեն 2024 թվականի մայիսի 1-ին:

Փաստաթուղթը ապահովական բնույթ է կրում և նախատեսում է, որ փոքրածավալ նավերի, փրկարար միջոցների և փոքրածավալ նավերի համար նախատեսված սարքավորումների համապատասխանության գնահատման նախկինում տրված փաստաթղթերը (դասակարգման վկայական, համապատասխանության հավաստագիր) ուժի մեջ կլինեն մինչև դրանց գործողության ժամկետի ավարտը:

Նշված փաստաթղթերի գործողության ընթացքում շրջանառության մեջ դրված արտադրանքի շրջանառության ժամկետը թույլատրվում է դրա ծառայության ժամկետի ընթացքում: