Նորություններ

23.09.2022

ԵԱՏՄ-ում անասնաբուժական ախտորոշիչ միջոցների շրջանառությունը կկարգավորվի միասնական կանոններով

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի անդամներն ընդունել են Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքում անասնաբուժական նշանակության ախտորոշիչ միջոցների շրջանառության կարգավորման միասնական կանոններ։ Փաստաթուղթն ընդգրկում է անասնաբուժական նշանակության ախտորոշիչ միջոցների շրջանառության կարգավորման ողջ ոլորտը։ 

ԵԱՏՄ կանոնները կսահմանեն անասնաբուժական նշանակության ախտորոշիչ միջոցների գրանցման միասնական ընթացակարգեր, դրանց որակի նկատմամբ միասնական պահանջներ և գնահատման չափանիշներ, ինչպես նաև դրանց շրջանառության ոլորտում պետական վերահսկողություն (հսկողություն) իրականացնելիս ԵԱՏՄ երկրների լիազոր մարմինների տեղեկատվական փոխգործակցության միասնական ձևաչափ։ 

Մինչ օրս անասնաբուժական նշանակության ախտորոշիչ միջոցների շրջանառության բոլոր ասպեկտները կարգավորվում էին ազգային օրենսդրության շրջանակներում, ինչը
ԵԱՏՄ մի շարք պետությունների՝ Միության մաքսային տարածքում անասնաբուժական նշանակության ախտորոշիչ միջոցների շրջանառության չիրականացված իրավունքի պատճառ էր։ Ընդունված փաստաթուղթը ավելի բարենպաստ պայմաններ կստեղծի ԵԱՏՄ անասնաբուժական նշանակության ախտորոշիչ միջոցների ընդհանուր շուկայի գործունեության և զարգացման համար։

ԵՏՀ խորհրդի որոշմամբ սահմանվել են անցումային շրջաններ։ ԵԱՏՄ կանոններն ուժի մեջ կմտնեն երկու փուլով՝

- դրանց հաստատման մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 24 ամիս հետո՝ Հայաստանի Հանրապետության, Բելառուսի Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության համար.

- դրանց հաստատման մասին որոշումն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 48 ամիս հետո՝ Ղրղզստանի Հանրապետության համար։

Անասնաբուժական նշանակության ախտորոշիչ միջոցների գրանցման վկայականները, որոնք տրվել են մինչև ԵԱՏՄ կանոնների ուժի մեջ մտնելը, վավեր են Միության մաքսային տարածքում միութենական երկրների օրենսդրությանը համապատասխան սահմանված ժամկետներում, բայց ոչ ուշ, քան 2028 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ ԵԱՏՄ օրենսդրությանը համապատասխան գրանցված անասնաբուժական նշանակության ախտորոշիչ միջոցների գրանցման դոսյեները պետք է համապատասխանեցվեն Միության Կանոններին մինչև 2028 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։