Бәсекелестік саясат және мемлекеттік сатып алу саласындағы саясат де​партаменті

Әдікова Жанар Асылханқызы
Директор Департамента
Орынбасарлары
  • Акопян Армине Арушан​овна
  • Бегалиев Нурлан Каниметович
  • Жуковский Павел Васильевич
  • Чеснокова Татьяна Николаевна
  • Бәсекелестікті адвокаттау бөлімі
  • Бәсекелестік заңнамасы және әдіснама бөлімі
  • Мемлекеттік сатып алу бөлімі
  • Халықаралық ынтымақтастық бөлімі

«Бәсекелестік саясат және мемлекеттік сатып алу саласындағы саясат де​партаменті» тақырыбы бойынша шешімдер

33
30.03.2023 Решение Совета ЕЭК № 33 О внесении изменений в приложение № 1к Правилам определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок
10
30.03.2023 Распоряжение Совета ЕЭК № 10 О проекте Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок
9
25.05.2021 Рекомендация Коллегии ЕЭК № 9 Об обзоре «Конкурентное (антимонопольное) регулирование на цифровых рынках»
28
05.03.2021 Решение Совета ЕЭК № 28 Об утверждении Порядка вынесения предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению общих правил конкуренции на трансграничных рынках государств – членов Евразийского экономического союза
83
30.06.2020 Распоряжение Коллегии ЕЭК № 83 О внесении изменений в состав Консультативного комитета по конкурентной политике, антимонопольному регулированию и государственному ценовому регулированию

нормативтік құжаттар

Мемлекеттік бағаны реттеуді енгізу және олардың Еуразиялық экономикалық комиссиямен қаралу фактілері бойынша Кеден одағы мен Біртұтас экономикалық кеңістікке мүше-мемлекеттердің өтініштерін Еуразиялық экономикалық комиссияға жіберу ТӘРТІБІ 2010 жылдың 9 желтоқсанындағы Бәсекелестіктің бірыңғай қағидаттары мен ережелері туралы келісім шеңберінде Кеден одағы мен Біртұтас экономикалық кеңістікке мүше-мемлекеттердің өкілетті органдары мен Еуразиялық экономикалық комиссияның өзара әрекеттесу, соның ішінде ақпараттық ТӘРТІБІ Ресейдің Экономикалық даму министрлігі ұсынған Кеден одағы мен Біртұтас экономикалық кеңістікке мүше-мемлекеттердің құпия ақпаратты қорғау тәртібі туралы келісім жобасы 10.06.2012 жылғы бейне конференция қорытындылары бойынша ЕЭК пысықтаған Құпия ақпаратты қорғау тәртібі және оны жария еткені туралы жауапкершілік тәртібі туралы келісім