Экономикалык операторлор менен өз ара иш жүргүзүү

 
Бажы-тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салуу департаментинин иши боюнча суроолоруңуздарды жана сунуштарды dttnr.questions@eecommission.org​​​​ ​​ дареги боюнча жөнөтсөңүздөр болот​