Евразиялык интеграцияны тереңдетүү жана өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу

Евразия экономикалык комиссиясынын 2013-жылга жана кийинки жылдарга ишин пландоо үчүн Интеграцияны өнүктүрүү департаменти тармактык департаменттер берген маалыматтын негизинде жыйынтыктоочу «Евразия интеграциясынын андан аркы өнүгүшү тууралуу» баяндамасын даярдаган.