Интеграция жана макроэкономика

Интеграция жана макроэкономика боюнча Коллегия мүчөсү (Министр) Глазьев Сергей Юрьевич

темасындагы жаңылыктар «Интеграция жана макроэкономика»

27 Sep 2023 ЕАЭБ боюнча өнөр жай продукциясын өндүрүүчүлөрдүн бааларынын индекси 2023-жылдын башынан тарта 113,6%ды түздү Евразия экономикалык бирлиги боюнча өнөр жай продукциясын өндүрүүчүлөрдүн бааларынын индекси 2023-жылдын августунда 2022-жылдын декабрына салыштырмалуу 113,6%ды, үстүбүздөгү жылдын июлуна салыштырмалуу — 104%ды түзгөн. ЕАЭБ боюнча 2022-жылдын декабрь айына салыштырмалуу тоо-кен өнөр жайында жана карьерлерди иштетүүдө өндүрүүчүлөрдүн бааларынын олуттуу өсүшү (30,9%га) өсүшү белгиленген. Мында кайра иштетүү өнөр жайындагы өндүрүүчүлөрдүн баасы 9,7%га өскөн, ишмердүүлүктүн "электр энергиясы менен камсыздоо, газ, буу берүү жана аба кондиционирлөө" түрү боюнча — 7,6%га, ишмердүүлүктүн "суу менен камсыздоо; канализация тутуму, таштандыларды чогултуу жана бөлүштүрүү боюнча көзөмөл" түрү боюнча — 6,1%га көбөйгөн. Кененирээк статистикалык маалымат ЕЭКтин Статистика департаментинин баракчасында "Өнөр жай продукциясынын өндүрүүчүлөрүнүн баалары" бөлүмүндө көрсөтүлгөн.
20 Sep 2023 ЕАЭБде 2022-жылдагы акча жүгүртүүнүн жана насыялоонун статистикасы жарыяланды 2022-жылы Евразия экономикалык бирлигинин мамлекеттеринин экономикаларын монетизациялоо (М2 акча агрегатынын ИДӨгө карата катышы) Арменияда 33%ды, Беларуста – 16%ды, Казакстанда – 27%ды, Кыргызстанда – 36%ды жана Россияда – 54%ды түзгөн. Юридикалык жактарды насыялоонун көлөмү 2022-жылдын ичинде 45,5%га өскөн, мында улуттук валютада насыялоо 70,7%га көбөйгөн, ал эми чет өлкөлүк валютада насыялоо 38,9%га кыскарган. Жеке жактар тарабынан депозиттерге жайгаштырылган каражаттар 30,5%га көбөйүп, ал эми юридикалык жактар депозиттерин 2022-жылдын аягына карата 25,1%га көбөйтүшкөн. Жеке адамдарга улуттук валютада узак мөөнөттүү насыялар боюнча максималдуу чен 2022-жылдын II кварталында Кыргызстанда – 24,3%, минималдуу чен – 2022-жылдын IV кварталда Беларуста жана I кварталында Россияда катталган - 11,4%. Юридикалык жактарга улуттук валютада узак мөөнөттүү насыялар боюнча максималдуу чен 2022 – жылдын IV кварталында Казакстанда – 20,4%, ал эми минималдуу чен - 2022- жылдын IV кварталында Россияда белгиленген - 8,8%. Ушул жана башка маалыматтар менен Статистика департаментинин "Акча жүгүртүмү жана насыялоо. Евразия экономикалык бирлигинин статистикасы. 2022-жыл" статистикалык бюллетенинен тааныша аласыздар. 
Дагы көрсөтүү

Темасындагы чечимдер «Интеграция жана макроэкономика»

Ченемдик документтер

ЕЭКтин Ишкердик ишмердүүлүк департаментинин директорунун орун басары Самат Алиевдин 23 2015 ЕЭКтин Ишкердик ишмердүүлүк департаментинин директорунун орун басары Самат Алиевдин "Интеграциянын тажрыйбасы. ЕЭИ" журналындагы "Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы эмгек миграциясы" автордук макаласы ​Самат Бикитаевич Алиев — д. т.н., профессор, академик Российской академии есте- ственных наук, заместитель директора Департамента развития предпринимательской деятельности Евразийской экономической комиссии. При участии С.Б. Алиева и под его непосредственным руководством разрабатываются проекты нормативно-право- вых актов Евразийской экономической комиссии и международные законопроекты в сфере интеллектуальной собственности по вопросам товарных знаков, коллектив- ного управления авторскими и смежными правами, единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности, координации деятельности уполномо- ченных органов. Автор более 110 научных трудов, в том числе 20 монографий. Сфе- ра научной деятельности — реструктуризация угольной промышленности, развитие высшего образования, управление транснациональными корпорациями, стратегия развития интеллектуальной собственности, миграционные процессы.
Глазьев Сергей Юрьевич
Глазьев Сергей Юрьевич
Глазьев Сергей Юрьевич
Глазьев Сергей Юрьевич
Глазьев Сергей Юрьевич
Глазьев Сергей Юрьевич
Глазьев Сергей Юрьевич
0/0