Евразия экономикалык комиссиясынын муктаждыктары үчүн 2012 – 2013-жылдары төмөнкү темада илимий изилдөө ишин аткарууга келишим түзүү укугу үчүн ачык сынак өткөрүү тууралуу кабар кат: «Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык аймактын толук форматтуу жана натыйжалуу иштешине жолтоо болгон тоскоолдуктарга талдоо жана аларды жоюу боюнча сунуштар»

   Евразия экономикалык комиссиясынын муктаждыктары үчүн 2012 – 2013-жылдары төмөнкү темада илимий изилдөө ишин аткарууга келишим түзүү укугу үчүн ачык сынак өткөрүү тууралуу кабар кат:  «Кыргыз Республикасынын жана Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө мамлекеттердин эл аралык уюмдардын жана үчүнчү өлкөлөрдүн алдындагы Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке ишбилгилигине кирген чөйрөлөрдөгү милдеттенмелерин салыштырма-укуктук талдоо» темасында  илимий-изилдөө ишин аткаруу келишимин түзүү укугуна ачык сынак жарыялангандыгы тууралуу билдирүү 

   Буйрук № 371