Статистика департаменти

Оросбаев Азамат Токтогонович​
Департаменттин директору
Орун басарлар
  • Игнатова Наталья Владимировна
  • Кангро Ирина Степановна
  • Керимханова Гульнара Мамырбаевна
  • Экономикалык статистика жана жыйынды иштер бөлүмү
  • Тармактык жана социалдык-демографиялык статистика бөлүмү
  • Тышкы жана өз ара сооданын статистикасы бөлүмү
  • Каржылык статистика бөлүмү