Статистика боюнча консультативдик комитет

 Комитет тууралуу жобо | Комитеттин курамы
Комитеттин негизги милдети – Бажы бирлигине жана Бирдиктүү экономикалык мейкиндикке мүчө мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдары менен консультация өткөрүү жолу менен Евразия экономикалык комиссиясынынв статистика чөйрөсүндөгү чечимдерин кабыл алуу үчүн сунуштарды калыптандыруу.


Статистика боюнча консультативдик комитет создан Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын 2012-жылдын 16-августундагы №129 Чечими менен түзүлгөн. ЕЭК Коллегиясынын 2013-жылдын 27-августундагы №177 Чечими менен Комитет тууралуу Жобого өзгөртүүлөр киргизилип, жаңыртылган курам бекитилген. ЕЭК Коллегиясынын 2014-жылдын 25-августундагы №143 Чечими менен Комитеттин куармына өзгөртүүлөр киргизилген.

Статистика боюнча консультативдик комитеттин Төрайымы - Интеграциянын негизги багыттары жана макроэкономика боюнча Коллегия Мүчөсү (Министр) Валовая Татьяна Дмитриевна.


Комитеттин жумушчу органдары - төмөнкү подкомитеттер

тышкы жана өз ара соода статистикасы боюнча (курам)
экономикалык статистика боюнча (курам)
каржы статистикасы боюнча (курам)
тармактык жана социалдык-демографиялык статистика боюнча (курам)

Тышкы жана өз ара соода статистикасы боюнча подкомитет Экономикалык статистика боюнча подкомитет
 • Биринчи отурум 2013-жылдын 8-февралында  өткөн Толугураак
 • Экинчи отурум 2013-жылдын 19-апрелинде  өткөн Толугураак
 • Үчүнчү отурум 2013-жылдын 26-сентябрында  өткөн.  Толугураак
 • Төртүнчү отурум 2014-жылдын 25-февралында  өткөн. Толугураак
 • Бешинчи отурум 2014-жылдын 25-сентябрында  өткөн.  Толугураак
 • Шестое заседание состоялось 26 февраля 2015 года. Толугураак
Каржы статистикасы боюнча подкомитет
 • Биринчи отурум 2013-жылдын 25-апрелинде  өткөн.  Толугураак
 • Экинчи отурум 2013-жылдын 22-августунда  өткөн.  Толугураак
 • Үчүнчү отурум 2013-жылдын 24-октябрында  өткөн. Толугураак
 • Төртүнчү отурум 2014-жылдын 20-февралында  өткөн. Толугураак
 • Шестое заседание состоялось 19 февраля 2015 года. Толугураак

Подкомитет по отраслевой и социально-демографической статистике
 • Первое заседание состоялось 27 февраля 2015 года. Толугураак