e-mail: barriers@eecommission.org     

"Евразия экономикалык бирлигинин ички рынокторунун иши" маалыматтык ресурсу: https://barriers.eaeunion.org/     

Тел.: +7 (495) 669-24-00, кош. 58-35