Автомобильный транспорт

Бөлүмдүн автомобилдик транспорт жана транспорттук (автомобилдик) контроль чөйрөсүндө негизги милдеттери - ЕАЭБ жөнүндө келишимдин автомобилдик транспорт жана транспорттук автомобилдик контроль боюнча жоболорун жүзөгө ашыруу: - ЕАЭБдин мүчө мамлекеттери тарабынан Бирликтин тышкы чек арасында транспорттук (автомобилдик) контроль жүргүзүү тартибинин ишке ашырылышына мониторинг; ЕАЭБдин тышкы чек арасында транспорттук (автомобилдик) контроль жүргүзүүнүн тартиби
  • ЕАЭБдин тышкы чек арасында транспорттук (автомобилдик) контроль жүргүзүүдө маалыматтык өз ара иштешүүнү камсыз кылууга мониторинг;
Тараптардын транспорттук контролдоо органдарынын ортосундагы маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн техникалык шарттары Тараптардын транспорттук контролдоо органдарынын ортосундагы маалыматтык өз ара аракеттенүүнүн техникалык шарттарына толуктоолордун жана өзгөртүүлөрдүн протоколу
"ЕАЭБдин тышкы чек арасында транспорттук (автомобилдик) контролду маалыматтык камсыздоо" концепциясы
ЕЭК Коллегиясынын 05.07.2016-жылдагы № 80 "Евразия экономикалык бирлигинин тышкы чек арасында транспорттук (автомобилдик) контролду маалыматтык камсыздоо жалпы процессин тышкы өз ара сооданын интеграцияланган маалыматтык тутумунун каражаттары менен ишке ашыруудагы маалыматтык өз ара иштешүүнү регламенттөөчү технологиялык документтер жөнүндө" чечими

  • ЕАЭБдин мүчө мамлекеттери тарабынан каботаждык жүк ташууларды этап-этабы менен ишке ашыруу программасын ишке ашыруусуна мониторинг;
Этап-этабы менен лебералдаштыруу программасы (ЖЕЭКтин 8.05.2015-жылдагы № 13 чечими)
Этаб-этабы менен либералдаштыруу программасына Кыргыз Республикасынын кошулуусун эске алуу менен киргизилген өзгөртүүлөр (ЖЕЭКтин 21.12.2015-жылдагы № 39 чечими)
Программанын этаптарын жүзөгө ашыруунун өзгөчөлүктөрү
Каботаждык жүк ташууларды жүргүзүү үчүн аймактар

  • бирликтин ички рыногунда автомобилдик транспорт чөйрөсүндөгү тоскоолдуктарды (кедергилерди, алып коюуларды, чектөөлөрдү) аныктоо жана четтетүү боюнча иштер

С 5 по 6 октября 2023 года в г. Сочи прошла международная конференция TAXI. Заместитель начальника отдела автомобильного транспорта Департамента Саукова И.А. выступила на пленарном заседании конференции, а также проинформировала участников о ходе развития интеграции в сфере автомобильного транспорта в ЕАЭС, в том числе о работе Комиссии по гармонизации квалификационных требований, предъявляемых к работникам, занятым в сфере транспорта.

На площадке Департамента транспорта и инфраструктуры состоялись:

11 октября 2023 года согласительное совещание по проекту предложений по синхронизации процедур оформления и выдачи специальных разрешений на проезд тяжеловесных (крупногабаритных) транспортных средств и на перевозку опасных грузов (п. 27, 28 «дорожной карты» по ОНСТП на 2021-2023 гг.)

12 октября 2023 года согласительное совещания по проекту Рекомендации Коллегии Евразийской экономической комиссии «О внедрении электронного документооборота при международных автомобильных перевозках грузов в рамках Евразийского экономического союза» (пункт 30 «дорожной карты» по ОНСТП на 2021-2023 гг.) 

20 октября 2023 года согласительное совещание по обсуждению проекта Концепции взаимодействия национальных интеллектуальных транспортных систем в Евразийском экономическом союзе (п. 20 «дорожной карты» по ОНСТП на 2021-2023 гг.) 

АВТОМОБИЛДИК ТРАНСПОРТ ЖАНА ЖОЛ ЧАРБАЧЫЛЫГЫ БОЮНЧА КОМИТЕТЧЕ


Байланыш маалыматтары

Транспорт жана инфраструктура департаментинин директорунун орун басары
Валента Елена Александровна
Телефон: +7(495) 669-24-00, кош. 5318
Автомобилдик транспорт бөлүмүнүн башчысы
Павлюк Андрей Николаевич
Телефон:  +7(495) 669-24-00, кош. 5358
 e-mail: pavluk@eecommission.org

Автомобилдик транспорт бөлүмүнүн башчысынын орун басары
Саукова Ирина Александровна
Телефон: +7(495) 669-24-00, кош. 5335
e-mail: saukova@eecommission.org
          


Статистикалык көрсөткүчтөр


Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттеринде 2021-2022-жылдар үчүн автомобилдик транспорт жаатындагы статистикалык маалымат
Евразия экономикалык бирлигинин бажы чек арасы аркылуу өткөрүү пункттарынын маалыматтык-маалымдама тизмеси

Пайдалуу шилтемелер

Армения Республикасы

Аймактык башкаруу жана инфраструктура министрлиги  - mtad.am

«AIRCA» эл аралык автомобилдик ташуучулар ассоциациясы - airca.am


Беларусь Республикасы

Транспорт жана коммуникациялар министрлиги - mintrans.gov.by

Транспорттук инспекция - mtkrbti.by

Мамлекеттик бажы комитети - gtk.gov.by

«БАМАП» эл аралык автомобилдик ташуучулар ассоциациясы - bamap.org

"BelToll" жол кире төлөмдөрүн алуу тутуму - beltoll.by


Казакстан Республикасы

Транспорт министрлиги - miid.gov.kz

Каржы министрлигинин Мамлекеттик кирешелер комитети - kgd.gov.kz

«КазАТО» эл аралык автомобилдик ташуучулар бирлиги - kazato.kz


Кыргыз Республикасы

Транспорт жана коммуникациялар министрлиги - mtg.gov.kg

«АМАП КР» эл аралык автомобилдик ташуучулар ассоциациясы - airto-kr.com


Россия Федерациясы

Транспорт министрлиги - mintrans.ru

«Ространснадзор» Транспорт чөйрөсүндөгү көзөмөл боюнча федералдык кызмат - rostransnadzor.ru

«АСМАП» эл аралык автомобилдик ташуучулар ассоциациясы - asmap.ru

"Платон" жол кире төлөмдөрүн алуу тутуму - platon.ru


Эл аралык уюмдар

Эл аралык автомобилдик транспорт бирлиги (MCAT/IRU) - iru.org

БӨЛҮМДҮН АРХИВИ

ЕАЭБ МҮЧӨ МАМЛЕКЕТТЕРИНИН ЭЛ АРАЛЫК АВТОМОБИЛДИК ТАШУУЛАР ЖАНА ТРАНСПОРТТУК (АВТОМОБИЛДИК) КӨЗӨМӨЛ ЖААТЫНДАГЫ КЕЛИШИМДИК-УКУКТУК БАЗАСЫ (КОНВЕНЦИЯЛАР, ЭЛ АРАЛЫК КЕЛИШИМДЕР, ЧЕНЕМДИК УКУКТУК АКТЫЛАР)