Жалпы маалымат

2014-жылдын 29-майындагы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге (мындан ары – Келишим) кол коюлганга чейин табигый монополиялар бөлүмдөрүнүн иши 2010-жылдын 9-декабрындагы Табигый монополиялар субъектилеринин ишмердигин жөнгө салуунун бирдиктүү принциптери жана эрежелери тууралуу макулдашуунун (мындан ары – Макулдашуу) жоболоруна жана ченемдерине негизденген.

Кийинчерээк Макулдашуунун бардык жоболору, анын ичинде табигый монополиялар субъектилеринин ишмердигин жөнгө салуунун жалпы принциптери, түрлөрү жана ыкмалары, табигый монополиялардын кызмат көрсөтүүлөрүнө жетимдүүлүктү камсыз кылуу эрежелери, Евразия экономикалык комиссиясынын (мындан ары –Комиссия) компетенциясы Келишимге киргизилген. Макулдашуунун 2012-2013-жылдарда ишке ашырылган төмөнкү жоболору келишимге киргизилген жок: 

-   Комиссиянын Коллегиясынын 2013-жылдын 5-февралындагы № 14 чечими менен бекитилген, табигый монополиялар чөйрөсүнө карата (секторалдык (тармактык) бөлүгүндө) Бирдиктүү экономикалык мейкиндикти түзүүнүн баскычтар боюнча планы (1-тиркеме);

-  Комиссиянын Коллегиясынын 2013-жылдын 5-февралындагы № 14 чечими менен бекитилген Баскычтар боюнча планды ишке ашыруунун критерийлери жана мониторинг жүрүзүүнүн тартиби (2-тиркеме).​

Комиссиянын Макулдашуунун алкагында табигый монополиялар маселелери боюнча компетенциясы (2012-жылдын январынан 2014-жылдын майына чейин):

- Баскычтуу план боюнча сунуштарды даярдоо;

- Баскычтуу планды жүзөгө ашырууга мониторинг жүргүзүүнүн критерийлери жана тартиби боюнча сунуштарды даярдоо;

- улуттук органдардын табигый монополиялардын чөйрөлөрүнө байланыштуу чечимдерин координациялоонун (иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу) ыкмалары боюнча сунуштарды талдоо жана иштеп чыгуу;

- тийиштүү жылдык отчетторду жана докладдарды даярдоо менен тараптардын мамлекеттеринде табигый монополиялардын субъектилеринин ишмердүүлүгүн жөнгө салуунун тутумунун жана тажрыйбасынын салыштырмалуу талдоосун жүргүзүү;

- табигый монополиялардын чөйрөлөрүндө экологиялык аспектилерге, энергонатыйжалуулукка карата жөнгө салууларын айкалыштырууга көмөктөшүү;

- Макулдашууну жүзөгө ашыруу жөнүндө өткөрүлүп жаткан иштердин жыйынтыктарын ЕврАзЭс Мамлекеттер аралык кеңешинин (Бажы биримдигинин Жогорку органы) кароосуна сунуштоо;

- ЕврАзЭс Мамлекеттер аралык кеңеши (Бажы биримдигинин Жогорку органы) тарабынан жакындаштырууга аныкталган Тараптардын табигый монополиялар жаатындагы ченемдик укуктук актыларынын тизмегине карата сунуштарды даярдоо.

Комиссиянын Келишимдин алкагында табигый монополиялардын маселелери боюнча компетенциясы (2014-жылдын май айынан тарта):

- мүчө мамлекеттерде табигый монополиялардын чөйрөлөрүн кеңейтүү жөнүндө чечимдерди кабыл алуу (Комиссияга тийиштүү кайрылуу келип түшкөндөн кийин);

- тийиштүү жылдык отчетторду жана докладдарды даярдоо менен мүчө мамлекеттерде табигый монополиялардын субъектилеринин ишмердүүлүгүн жөнгө салуунун тутумунун жана тажрыйбасынын салыштырмалуу талдоосун жүргүзүү;

- табигый монополиялардын чөйрөлөрүндө экологиялык аспектилерге, энергонатыйжалуулукка карата жөнгө салууларды айкалыштырууга көмөктөшүү;

- мүчө мамлекеттердин улуттук органдары менен макулдашылган, ЖЕЭК кароосуна сунуштоо үчүн материалдарды, жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыктарын, ошондой эле мүчө мамлекеттер менен макулдашылган, жакындаштырууга аныкталган табигый монополиялар чөйрөсүндө ЧУАларды аныктоо боюнча жана бул чөйрөдө мыйзамдарды айкалыштыруу боюнча тийиштүү чараларды жүргүзүүнүн ырааттуулугун аныктоо боюнча сунуштарды даярдоо.

2. 2012-жыл
3. 2013-жыл
4. 2014-жыл
5. 2015-жыл
6. 2016-жыл

2. 2012-жылга тиркеме
3. 2013-жылга тиркеме
4. 2014-жылга тиркеме
5. 2015-жылга тиркеме
6. 2016-жылга тиркеме

2016-жылдын жыйынтыктары


Пайдалуу шилтемелер

Армения Республикасы
Коомдук кызматтарды көрсөтүүнү жөнгө салуу боюнча комиссия - psrc.am
Эл аралык экономикалык интеграция жана реформалар министрлиги - gov.am

Беларусь Республикасы
Экономика министрлиги – economy.gov.by
Энергетика министрлиги - minenergo.gov.by
Транспорт жана коммуникациялар​ министрлиги - mintrans.gov.by


Казакстан Республикасы
Улуттук экономика министрлиги -  economy.gov.kz
Табигый монополияларды жөнгө салуу, атаандаштыкты жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча комитет - kremzk.gov.kz

Россия Федерациясы
Экономикалык өнүктүрүү министрлиги - economy.gov.ru
Федералдык монополияга каршы кызматы – fas.gov.ru

Кыргыз Республикасы

Экономика министрлиги - mineconom.gov.kg​

​Тараптардын ченемдик укуктук актылары  (Беларусь РеспубликасынынКазакстан РеспубликасынынРоссия Федерациясынын)