Жаңылыктар

27.09.2023

2024-жылдын 1-апрелине чейин жеке адамдар үчүн товарларды алымсыз ташып келүүнүн босогосу 1000 евро жана товарлар үчүн 31 кг түзөт

Россиялык тараптын демилгеси боюнча жеке жактар үчүн товарларды алымсыз ташып келүү босогосунун таасири дагы жарым жылга узартылды. 

Демек, 2024-жылдын 1-апрелине чейин жеке жактар үчүн товарларды алымсыз алып келүүнүн босогосу 1000 еврону жана ташуучу же почталык жөнөтүүлөр аркылуу ташылган, аба транспортунан башка транспорттун бардык түрлөрү менен же жөө ташылып келген товарлар үчүн 31 кг түзөт.

Эгерде товарлардын наркы ушул суммадан ашып кетсе же анын салмагы 31 кг ашык болсо, анда ал үчүн төмөнкүдөй өлчөмдө алым төлөнүшү керек болот:

- ташуучу же почта жөнөтүүлөрү менен ташылган товарлар үчүн - наркынан 15%, бирок ченемден ашкан бөлүгүндө 2 кг үчүн 1 евродон кем эмес;

- багаж менен ташылып келинген товарлар үчүн, - наркынан 30%, бирок 4 кг үчүн 1 евродон кем эмес.

Эске салсак, босого 2022-жылы чет элдик интернет-дүкөндөрдөн жеке пайдалануу үчүн товарларды буйрутма кылган жарандарды колдоо максатында убактылуу негизде көтөрүлгөн. Март айында анын мөөнөтү үстүбүздөгү жылдын 1-октябрына чейин узартылган. Буга чейин босого ташуучу тарабынан же почталык жөнөтүүлөр аркылуу ташылган товарлар үчүн 200 еврону жана жүк менен абадан башка транспорттун бардык түрлөрү менен же жөө ташылып келген товарлар үчүн 500 еврону түзгөн.

Учак менен алымсыз ташып келүүнүн босогосу 10 миң евро жана 50 кг деңгээлинде сакталат.

Чечим жарыяланган күндөн тартып 10 календардык күндөн кийин күчүнө кирет жана ушул жылдын 1-октябрынан тартып келип чыккан укуктук мамилелерге жайылтылат.