Տեղեկություններ ստանալու համար հեռախոսահամարը` 8 (495) 669-24-00 լրաց. 53-80

e-mail: dti@eecommission.org