Департаменттин байланыш маалыматтары

Маалымат үчүн телефон: 8 (495) 669-24-00 кош. 53-80

e-mail: dti@eecommission.org