Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքի հարցերով խորհրդատվական կոմիտե

Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքի հարցերով խորհրդատվական կոմիտե​

Մաքսային միության և Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ երկրների ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցություններ անցկացնելու ու տրանսպորտի և ենթակառուցվածքի հարցերով Կոլեգիայի համար առաջարկություններ մշակելու նպատակով ստեղծվել է տրանսպորտի և ենթակառուցվածքի հարցերով խորհրդատվական կոմիտ

 Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների հարցերով Խորհրդատվական կոմիտեի հիմնադրույթ

 Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների հարցերով Խորհրդատվական կոմիտեի աշխատանքային կանոնակար

​ Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների հարցերով Խորհրդատվական կոմիտեի կազմը`փոփոխություններվ (ԵՏՀ Կոլեգիայի առ 22.12.2015 № 156 կարգադրություն)

​ Տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների հարցերով Խորհրդատվական կոմիտեի ե նթակոմիտեների կազմը ​​


             1-ին նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 5 սեպտեմբերի 2012 թ.)

             2-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 18 դեկտեմբերի 2012 թ.)

             3-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 15 փետրվարի 2013 թ.)

             4-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 18 նոյեմբերի 2013 թ.)

             5-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Ալմաթի, 29 սեպտեմբերի 2014 թ.)

             6-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 10 հունիսի 2015 թ.)

             7-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 26 նոյեմբերի 2015 թ.)

             Արտահերթ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 9 մարտի 2016 թ.)

             8-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Բիշքեկ, 31 մարտի 2016 թ.)

             9-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 30 հունիսի 2016 թ.)

             10-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 2 դեկտեմբերի 2016 թ.)

             11-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 28 սեպտեմբերի 2017 թ.)

             12-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 30 նոյեմբերի 2017 թ.)

             ​13-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 5 ապրիլի 2018 թ.)


 ​Բնական մենաշնորհների հարցերով Խորհրդատվական կոմիտե

Անդամ  պետությունների ներկայացուցիչների հետ խորհրդակցություններ անցկացնելու ու անդամ պետությունների բնական մենաշնորհների սուբյեկտների գործունեության կարգավորման միասնական սկզբունքների և ընդհանուր կանոնների ձևավորման ու հաստատման իրավական հիմքերի ստեղծման, ներառյալ` բնական մենաշնորհների ոլորտում քաղաքականության անցկացման նկատմամբ միասնական մոտեցումների հաստատման հարցերով Կոլեգիայի համար առաջարկություններ մշակելու նպատակով ստեղծվել է Բնական մենաշնորհների հարցերով խորհրդատվական կոմիտե:​

Հիմնադրույթ Խորհրդատվական կոմիտեի մասին

Խորհրդատվական կոմիտեի կազմը

1-ին նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 16 նոյեմբերի 2012 թ.)

2-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 25 հունիսի 2013 թ.)

3-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 28 օգոստոսի 2013 թ.)

4-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 15 նոյեմբերի 2013 թ.)

5-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 26 փետրվարի 2014 թ.)

6-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Ալմաթի, 30 սեպտեմբերի 2014 թ.)

7-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 18 սեպտեմբերի 2015 թ.)

8-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 9 փետրվարի 2016 թ.)

9-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 12 դեկտեմբերի 2016 թ.)

10-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 10 մարտի 2017 թ.)

11-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 19 հունիսի 2017 թ.)

12-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 29 սեպտեմբերի 2017 թ.)

13-րդ նիստի արձանագրություն (ք. Մոսկվա, 11 դեկտեմբերի 2017 թ.)