Նորություններ

01.01.1970 (Обновлено: 22.08.2023 10:31)

ԵԱՏՄ երկրների փորձագետներն աշխատում են դեղերի գրանցումը պարզեցնելու ուղղությամբ

Դեղամիջոցների գրանցման դոսյեները Եվրասիական տնտեսական միության պահանջներին համապատասխանեցնելու ընթացակարգի պարզեցման հարցերը քննարկվել են Դեղամիջոցների հանձնաժողովի պրոֆիլային փորձագիտական կոմիտեի հերթական նիստում՝ տեխնիկական կարգավորման նախարար Վիկտոր Նազարենկոյի գլխավորությամբ։

Ընդհանուր շուկայի կայուն աշխատանքի և Միության պահանջներին համապատասխան դրանում դեղամիջոցների շրջանառության ապահովման նպատակով գրանցման ընթացակարգերի պարզեցման հարցերը չափազանց կարևոր են և մշտական քննարկման առարկա են համաժողովների և կոնֆերանսների, բիզնեսի հետ հանդիպումների քննարկման հարթակներում», - նշել է ԵՏՀ նախարարը։

Նման պարզեցման հնարավորությունը նախատեսված է Եվրասիական տ

նտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի «Բժշկական կիրառության դեղամիջոցների գրանցման և փորձաքննության կանոններում փոփոխություններ կատարելու մասին» որոշման նախագծով, որը կոմիտեի անդամների կողմից քննարկվել և հավանության է արժանացել նիստի ընթացքում։

Փաստաթուղթը նախատեսում է Կանոնների մի շարք դրույթների ճշգրտում, մասնավորապես՝ փոփոխվել են ավելի քան 5 տարով ռեֆերենտ պետությունում գրանցված դեղերի գրանցման անժամկետ վկայագրերի տրամադրման կանոնները համապատասխանեցման ընթացակարգի շրջանակներում: Ընդ որում, օպտիմալացվել են համապատասխանեցման ընթացակարգի հետ միաժամանակ գրանցման դոսյեում փոփոխություններ կատարելու հնարավորությունները։

Բացի այդ, փոփոխությունները հստակեցրել են ԵԱՏՄ շուկայում արդեն իսկ շրջանառվող դեղերի առնչությամբ գրանցման դոսյեի կազմում ներկայացվող փաստաթղթերի ծավալին՝ համապատասխանեցման ընթացակարգի շրջանակներում, և դրանց գրանցմանը ներկայացվող պահանջները՝ վերահսկողության այլ ընթացակարգերում նշված փաստաթղթերի առկայության դեպքում։

Այս հարցի վերաբերյալ ԵՏՀ Խորհրդի որոշման նախագծի քննարկումը նախատեսված է 2023 թվականի 4-րդ եռամսյակում կայանալիք Կոլեգիայի նիստում, որի արդյունքներով կընդունվի Հանձնաժողովի Կոլեգիայի կարգադրությունն այն հավանության արժանացնելու վերաբերյալ։

Բացի տվյալ փաստաթղթի նախագծի, փորձագետները հավանություն են տվել Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Կոլեգիայի «Նախակլինիկական (ոչ կլինիկական) հետազոտություններում լաբորատոր (փորձարարական) կենդանիների հետ աշխատանքի ուղեցույցի մասին» հանձնարարականի նախագիծը, ինչպես նաև արդիականացրել Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում դեղամիջոցների շրջանառության կարգավորման ընդհանուր մոտեցումների ձևավորման հարցերով աշխատանքային խմբի կազմը։