Նորություններ

02.02.2022 (Обновлено: 17.02.2022 17:55)

Սահմանվել են արտակարգ իրավիճակներից պաշտպանության համար արտադրանքի ԵԱՏՄ տեխնիկական կանոնակարգի անցումային դրույթները

Եվրասիական տնտեսական միության «Քաղաքացիական պաշտպանության և բնածին ու տեխնոգեն բնույթի արտակարգ իրավիճակներից պաշտպանության համար նախատեսված արտադրանքի անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգը (ԵԱՏՄ ՏԿ 050/2021) ընդունվել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհրդի 2021 թվականի հոկտեմբերի 5-ի № 100 որոշմամբ և ուժի մեջ է մտնում 2023 թվականի հուլիսի 1-ից։

Անցումային դրույթները թույլ կտան աստիճանաբար հարմարվել նոր պահանջներին և անցնել համապատասխանության գնահատման մասին միասնական փաստաթղթերի։

Այսպես, մինչև 2025 թվականի հունվարի 1-ը կարելի կլինի արտադրել արտադրանքը և շրջանառել այն համապատասխանության գնահատման մասին՝ տեխնիկական կանոնակարգի ուժի մեջ մտնելուց առաջ տրված ազգային փաստաթղթերի հիման վրա, կամ առանց համապատասխանության գնահատման մասին փաստաթղթերի, եթե նման ընթացակարգ նախատեսված չի եղել ազգային մակարդակով։

Ընդ որում, անցումային դրույթներին համապատասխան թողարկված արտադրանքի շրջանառությունը թույլատրվում է դրա ծառայության ամբողջ ժամկետի ընթացքում։