Նորություններ

15.04.2022 (Обновлено: 18.05.2022 10:27)

ԵԱՏՄ-ում նոր հիմք է սահմանվել ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման հետաձգում տրամադրելու համար

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի Խորհուրդը որոշում է կայացրել՝ մինչև վեց ամսով ներմուծման մաքսատուրքերի վճարման համար անտոկոս հետաձգում կամ տարեկետում տրամադրելու նոր հիմքի մասին։

Այժմ, ի լրումն Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքով սահմանված հիմքերի, համակարգ և (կամ) քաղաք ձևավորող ձեռնարկությունների (կազմակերպությունների) կողմից ապրանքներ ներմուծելիս կարող է տրամադրվել հետաձգում կամ տարաժամկետում (բացառությամբ ենթակցիզային ապրանքների, որոնք չեն օգտագործվում արտադրության մեջ), որոնց անդամ պետությունների օրենսդրության համաձայն աջակցություն է տրամադրվում՝ դրանց տնտեսությունների ճկունության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման համար։

Նման հիմքը կիրառվելու էժամանակավորապես՝ մինչև 2022 թվականի սեպտեմբերի 30-ը։

Նման հետաձգում կամ տարեկետում ստանալու համար անհրաժեշտ է մաքսային մարմին ներկայացնել ազգային օրենսդրությանը համապատասխան տրված լիազորված պետական ​​մարմնի հաստատումը:

Տեղեկանք

Ներմուծման մաքսատուրքի վճարման հետաձգման կամ տարեկետման տրամադրման կարգը կարգավորվում է ԵԱՏՄ Մաքսային օրենսգրքի 58-րդ և 59-րդ հոդվածներով: