19 Jul 2024 ԵՏՀ կայքում հարցում է անցկացվել «մեկ պատուհանի» հետագա զարգացման համար գերակա գործիքները որոշելու համար Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի պրոֆիլային խմբի նիստում քննարկվել են Եվրասիական տնտեսական միության երկրների պետական մարմինների և բիզնես կառույցների ներկայացուցիչների հարցման արդյունքները, որի միջոցով գնահատվում էին արտաքին տնտեսական գործունեության կարգավորման գործում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի իրականացման գործիքները։ «Մեկ պատուհանը» պետական մարմինների և ԱՏԳ մասնակիցների միջև փոխգործակցության մեխանիզմ է, որը թույլ է տալիս զգալիորեն պարզեցնել վարչական ընթացակարգերը, կրճատել ժամանակը և նվազեցնել ձեռնարկատերերի ֆինանսական ծախսերը: «Մեկ պատուհանի» հիմնական սկզբունքը փաստաթղթերի միանվագ տրամադրումն է և դրանց հետագա բազմակի օգտագործումը: «Մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների հետագա զարգացման և դրանց փոխգործակցությունն արդյունավետ ապահովելու համար անհրաժեշտ էր մշակել որոշակի գործիքներ: Դրանք որոշվել էին պրոֆիլային աշխատանքային խմբի կողմից, և անցյալ տարվա դեկտեմբերի 27-ին ԵՏՀ կոլեգիան Միության երկրներին խորհուրդ է տվել հարցում անցկացնել պետական մարմինների և բիզնեսի շրջանում՝ պարզելու այդ գործիքների պահանջված լինելը: Այս տարվա մայիս-հունիս ամիսներին ԵՏՀ կայքում անցկացված հարցմանը մասնակցել է ավելի քան 700 հարցվող Միության բոլոր երկրներից, որոնցից ավելի քան 300-ը ներկայացնում են պետական մարմիններ և մոտ 400-ը՝ բիզնես կառույցներ։ Պետական մարմինների թվում էին, մասնավորապես, ազգային մաքսային ծառայությունների, տրանսպորտի, ԱՏԳ-ի հետ կապված թույլատրական փաստաթղթեր տրամադրող մարմինների և այլ կառույցների ներկայացուցիչներ: Ինչպես նշել են աշխատանքային խմբի անդամները, հարցումը ցույց է տվել, որ հարցվողները հասկանում են իրենց երկրներում «մեկ պատուհանի» մեխանիզմի հետագա զարգացման համար գերակա գործիքների մշակման կարևորությունը, և որ դրանք վերաբերում են կառավարչական, իրավական, տեխնոլոգիական և տեխնիկական ոլորտներին: Օրինակ՝ կառավարչական գործիքներից է «Անդամ պետությունում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի օպերատորի սահմանումը», իրավական գործիքը՝ «Միության մարմինների ակտերի ընդունումը ԱՏԳ ոլորտում էլեկտրոնային տվյալների իրավաբանորեն կարևոր փոխանակումն ապահովելու համար», տեխնոլոգիական գործիքը՝ «Փոփոխությունների կառավարման մեխանիզմի ստեղծումը», տեխնիկական գործիքները՝ «Թվային ծառայությունների ու սերվիսների ցուցափեղկի ձևավորումը» և «ԱՏԳ ոլորտում «մեկ պատուհանի» ազգային պորտալի առկայությունը»։ Աշխատանքային խումբը որոշում է ընդունել հարցման արդյունքների հիման վրա պատասխանողների պատասխանների վերլուծությամբ մանրամասն հաշվետվություն նախապատրաստելու մասին:
15 Jul 2024 Հանձնաժողովում քննարկել են էլեկտրոնային առևտրի հայտարարագրի լրացման կարգը Հուլիսի 15-ին Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մաքսային օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի վարչության փոխտնօրեն Գրիգոր Օհանյանի նախագահությամբ կայացել է Եվրասիական տնտեսական միությունում էքսպրես բեռների և միջազգային փոստային առաքանիների նկատմամբ մաքսային գործառնությունների կատարման կարգի կատարելագործման հարցերով աշխատանքային խմբի նիստը։ Խորհրդակցության մասնակիցները քննարկել են ապրանքներ ստացող ֆիզիկական անձի մասին տեղեկությունների, առևտրային հարթակի անվանման մասին տեղեկատվության նշման հետ կապված հարցեր: Քննարկվել է նաև բիզնեսը նոր կանոններին հարմարեցնելու համար նման տեղեկությունների վերաբերյալ անցումային դրույթներ սահմանելու անհրաժեշտությունը: «Շարունակվել է Հանձնաժողովի էլեկտրոնային առևտրի ապրանքների հայտարարագրի լրացման կարգին և ձևին առնչվող որոշման նախագծի քննարկումը: Փաստաթուղթն ունի պատրաստության բարձր աստիճան։ Մնում է քննարկել առանձին կետային հարցեր», – նշել է Գրիգոր Օհանյանը։ Աշխատանքային խմբի նիստին մասնակցել են պետական մարմինների և բիզնեսի ներկայացուցիչներ, այդ թվում՝ փոստի օպերատորներ և էքսպրես փոխադրողներ: 2023 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդում ստորագրվել է Միության մաքսային օրենսգրքում արտաքին էլեկտրոնային առևտրի կարգավորման մասով փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունը։ Էքսպրես բեռների և միջազգային փոստային առաքանիների նկատմամբ մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգի կատարելագործման հարցերով աշխատանքային խումբը ստեղծվել է Մաքսային կարգավորման հարցերով խորհրդատվական կոմիտեին կից և գործում է 2018 թվականից:  
12 Jul 2024 ԵՏՀ-ում ներկայացրել են «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի զարգացման Ռուսաստանի փորձնական նախագիծը Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովը, Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսական զարգացման նախարարությունը, Դաշնային մաքսային ծառայությունը և Ռուսաստանի արտահանման կենտրոնը (ՌԱԿ) Ռազմավարություն-2025-ի իրականացման շրջանակներում ներկայացրել են Ռուսաստանի Դաշնությունում «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի զարգացման փորձնական նախագծերը: Միջոցառմանը մասնակցել են Հանձնաժողովի, Եվրասիական տնտեսական միության երկրների «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների զարգացման նախագծում ընդգրկված մաքսային ծառայությունների, պետական իշխանության մարմինների և բիզնեսի ներկայացուցիչներ։ Ռուսական կողմը ներկայացրել է Ռուսաստանի ԴՄԾ տեղեկատվածրագրային միջոցների համալիրի աշխատանքը, ներառյալ «Ծովային նավահանգիստ» պորտալը և «անձնական աշխատասենյակի ծառայությունների բաղադրիչ» ավտոմատացված ենթահամակարգը, ինչպես նաև «Իմ արտահանումը» ՌԱԿ թվային հարթակը: Փորձնական նախագծերը ներկայացնելու ընթացքում նշվել է ԱՏԳ կարգավորման համար «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմի արդիականությունը, որը մշակվել է Հանձնաժողովի և Միության պետությունների մաքսային համագործակցության բլոկի կողմից: Փորձնական նախագծերն արժանացել են կողմերի բարձր գնահատականին։ Նրանք ընդգծել են, որ խոսքը հեռանկարային մաքսային տեխնոլոգիաների զարգացման, առևտրի ընթացակարգերի պարզեցման, բիզնեսի հետ արտաքին տնտեսական գործունեության պետական կարգավորիչների առավել արդյունավետ փոխգործակցության մասին է։   «Մինչև 2025 թվականը եվրասիական տնտեսական ինտեգրման զարգացման ռազմավարական ուղղությունների իրականացման միջոցառումների պլանի մասին» ԵՏՀ խորհրդի 2021 թվականի ապրիլի 5-ի № 4 կարգադրությամբ սահմանվել են Ռազմավորություն-2025-ի իրականացման միջոցները, մեխանիզմները և միջոցառումները։ Դրանց թվում են «մեկ պատուհանի» ազգային մեխանիզմների ներդրման փորձնական նախագծերը՝ հետագայում դրանց համատեղելիության և տվյալների փոխանակման հնարավորության ապահովման համար ներկայացնելու հետ կապված միջոցառումները:
04 Jul 2024 ՏՀԿ ինստիտուտի զարգացման աշխատանքային խումբը համաձայնեցրել է նոր պարզեցումը և օպերատորների համար սահմանափակումների չեղարկումը Եվրասիական տնտեսական միությունում լիազորված տնտեսական օպերատորների (ԼՏՕ) ինստիտուտի կատարելագործման վերաբերյալ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի որոշումների նախագծերը քննարկվել են հուլիսի 4-ին ԼՏՕ ինստիտուտի զարգացման խորհրդատվական կոմիտեին առընթեր պրոֆիլային աշխատանքային խմբի նիստում, որը տեղի է ունեցել Սանկտ Պետերբուրգում՝ ԵՏՀ մաքսային օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի վարչության տնօրեն Սերգեյ Վլադիմիրովի ղեկավարությամբ։ Քննարկվել է մի նախաձեռնություն, որն ուղղված է ապրանքների տեղափոխման ընթացքում ԱՏԳ մասնակիցների լոգիստիկ և պահեստային ծախսերի նվազեցմանը, այն է՝ պարզեցումներ, որոնք կապված են ԼՏՕ-ների հրապարակներում մաքսային պահեստի մաքսային ընթացակարգով գրանցված իրենց ապրանքների պահպանման հնարավորության հետ: Նիստի մասնակիցները քննարկել են նաև այն սահմանափակումների վերացման հարցը, որոնք ԼՏՕ-ներին թույլ չեն տալիս պարզեցումներ կիրառել մակնշման ենթակա ենթաակցիզային ապրանքների նկատմամբ։ Քննարկվել է Հանձնաժողովի կողմից նախապատրաստված ԼՏՕ ապրանքների հաշվառման համակարգին ներկայացվող տիպային պահանջների նախագիծը, որը մաքսային վարչարարության հեռանկարային ուղղություն է և օպերատորների համար հետագա պարզեցումների կատալիզատոր: Բացի այդ, անդրադարձել են իրավակիրառ պրակտիկայի հարցերին, որոնք կապված են ԼՏՕ-ի գրանցամատյանում ընդգրկելու մասին վկայականի մի քանի հիմքով կասեցման և մաքսային մարմինների կողմից ապրանքների հաշվառման համակարգի պահանջներին համապատասխանության ստուգումների իրականացման հետ: Լիազորված տնտեսական օպերատորի ինստիտուտը գործընկերային ծրագրի միջազգայնորեն ճանաչված ստանդարտ է, իսկ ԼՏՕ-ն՝ անձանց հատուկ կատեգորիա, որոնց մաքսային գործառնություններ և մաքսային վերահսկողություն իրականացնելիս տրամադրվում են պարզեցումներ՝ որպես որոշակի պահանջներին համապատասխանող անձանց։ ԵԱՏՄ անդամ պետություններում ԼՏՕ ինստիտուտի զարգացման հարցերով աշխատանքային խումբը ստեղծվել է 2014 թվականին: Այն մշակում է Միությունում լիազորված տնտեսական օպերատորի ինստիտուտի կատարելագործման և զարգացման առաջարկներ։
04 Jul 2024 Էլդար Ալիշերովը մաքսային հարցերի շուրջ հանդիպում է ունեցել Ղրղզստանի պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ Հուլիսի 4-ին Բիշքեկում՝ Ղրղզստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի և առևտրի նախարարության հարթակում կայացել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մաքսային համագործակցության նախարար Էլդար Ալիշերովի հանդիպումը պետական մարմինների ներկայացուցիչների հետ։ Քննարկվել են մաքսային համագործակցության ոլորտի արդիական հարցեր, այդ թվում՝ էլեկտրոնային առևտրի մասով Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքում փոփոխությունների կատարումը։ Հիշեցնենք, որ ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքի մասին պայմանագրում այս մասով փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրությունը ստորագրվել է Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2023 թվականի դեկտեմբերին կայացած նիստում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են արտաքին տնտեսական գործունեության մեջ էլեկտրոնային առևտրի զարգացման հեռանկարները, նշված Պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին արձանագրության զարգացման շրջանակներում ընդունվող նորմատիվ իրավական ակտերը։ Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել աշխատանքը ինտեգրման խորացման և մաքսային համագործակցության զարգացման ուղղությամբ։
03 Jul 2024 Սերգեյ Վլադիմիրով. «ԼՏՕ ինստիտուտը մաքսային հսկողության արդյունավետության բարձրացման համապիտանի գործիք է» Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ներկայացուցիչները՝ ԵՏՀ մաքսային օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի վարչության տնօրեն Սերգեյ Վլադիմիրովի գլխավորությամբ, հուլիսի 3-ին Սանկտ Պետերբուրգում մասնակցել են Լիազորված տնտեսական օպերատորների (ԼՏՕ) համաժողովին: Սերգեյ Վլադիմիրովն ընդգծել է, որ ԼՏՕ ինստիտուտը մաքսային հսկողության արդյունավետության բարձրացման համապիտանի գործիք է, ժամանակակից մաքսային վարչարարության կարևորագույն բաղադրիչը, որտեղ առանձնահատուկ տեղ է հատկացվում բիզնեսի հետ գործընկերությանը։ «Համատեղ ջանքերով մենք Եվրասիական տնտեսական միությունում պետք է պայմաններ ապահովենք առևտրի զարգացման, առևտրաշրջանառության և դրանում օպերատորների մասնաբաժնի ավելացման համար», — նշել է Սերգեյ Վլադիմիրովը։ Համաժողովի ընթացքում անդրադարձել են հարցերի լայն շրջանակի, այդ թվում՝ ԼՏՕ ինստիտուտի զարգացման հիմնական միտումների առնչությամբ։ Խոսքը, մասնավորապես, ԼՏՕ-ի՝ որպես աշխարհում համընդհանուր ճանաչված ցածր ռիսկայնության կատեգորիայի մասին էր, այս ոլորտում նոր պարզեցումների և հեռանկարների, և հաշվառման համակարգի՝ որպես ապրանքների մասին տեղեկատվության հետագծելիության տարրի մասին: Հանձնաժողովի ներկայացուցիչները երկու թեմատիկ նստաշրջաններում հանդես են եկել զեկույցներով՝ խոսելով համապատասխան ծրագրերի զարգացման միջազգային միտումների, Միության շրջանակներում ԼՏՕ-ի պարզեցումների ընդլայնմանն նախաձեռնությունների և այս կարգավիճակի գրավչության, ինչպես նաև Հանձնաժողովի կողմից մշակվող՝ ԼՏՕ ապրանքների հաշվառման համակարգի տիպային պահանջների մասին: ԵՏՀ ներկայացուցիչները պատասխանել են միջոցառման մասնակիցների հարցերին։ Լիազորված տնտեսական օպերատորի ինստիտուտը գործընկերային ծրագրի միջազգայնորեն ճանաչված ստանդարտ է, իսկ ԼՏՕ-ն՝ անձանց հատուկ կատեգորիա, որոնց՝ որպես որոշակի պահանջներին համապատասխանող անձանց, մաքսային գործառնություններ և մաքսային հսկողություն իրականացնելիս տրամադրվում են պարզեցումներ։ 2015 թվականից ի վեր ամեն տարի անցկացվող ԼՏO համաժողովը դարձել է Ռուսաստանում ԼՏՕ գործունեության քննարկման հեղինակավոր հարթակ: Համաժողով-2024-ին մասնակցել է շուրջ 100 մարդ, որոնք ներկայացնում էին ԵԱՏՄ երկրների մաքսային և պետական այլ մարմիններ, ինչպես նաև գործարար համայնքը։
01 Jul 2024 Էլդար Ալիշերով. «ԵՏՀ-ի մասնակցությունը ՀՄԿ խորհրդի տարեկան նիստերին թույլ է տալիս արդյունավետ երկխոսություն կառուցել միջազգային մաքսային հանրության հետ» Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մաքսային համագործակցության նախարար Էլդար Ալիշերովը մասնակցել է Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության (ՀՄԿ) խորհրդի նիստերին՝ վերջինիս Բրյուսելի (Բելգիա) կենտրոնակայանում։ «Հանձնաժողովի մասնակցությունը ՀՄԿ խորհրդի տարեկան նիստերին ԵՏՀ մաքսային համագործակցության բլոկի աշխատանքի արդիական ուղղություն է և թույլ է տալիս արդյունավետ երկխոսություն կառուցել միջազգային մաքսային հանրության և մաքսային կարգավորման կատարելագործման և առևտրի ընթացակարգերի պարզեցման գործընթացում ներգրավված միջազգային կազմակերպությունների հետ», — նշել է Էլդար Ալիշերովը։ Միջոցառման շրջանակներում քննարկվել են ՀՄԿ հաշվետվությունները 2023–2024 թվականներին միջազգային մաքսային համագործակցության այնպիսի ուղղություններով, ինչպիսիք են ինստիտուցիոնալ զարգացումը, սակագների (ապրանքների ծագումը, գնահատումը և դասակարգումը), օրենսդրությանը համապատասխանության և առևտրի պարզեցման հարցերը, ՀՄԿ քաղաքականությունը, ֆինանսները: Նիստերի առանցքային թեմաներն էին մաքսային վարչարարության գործիքների կատարելագործումը, մաքսային մարմինների փոխգործակցությունը, առևտրի ընթացակարգերի պարզեցումը, ՀՄԿ աշխատանքային մարմինների գործունեության արդյունքների մասին հաշվետվությունների տրամադրումը: Էլդար Ալիշերովի կարծիքով՝ նման համագործակցության հեռանկարներն ակնհայտ են. Խորհրդի շրջանակներում ապահովվում է անդամ պետությունների մաքսային համակարգերում բարձրագույն աստիճանի համաձայնեցվածություն և միատեսակություն, հետազոտվում է մաքսային տեխնոլոգիաների և այս կապակցությամբ մաքսային օրենսդրության զարգացման և կատարելագործման հետ կապված հիմնախնդիրները: Ընդ որում, Հանձնաժողովը՝ որպես ՀՄԿ դիտորդ, միջազգային մաքսային հանրությունում Եվրասիական տնտեսական միության դրական կերպարն է ձևավորում։ Հանձնաժողովի համագործակցությունը ՀՄԿ խորհրդի հետ, ինչպես նաև ԵՏՀ ներկայացուցիչների մասնակցությունը ՀՄԿ տեխնիկական կոմիտեների նիստերին ԵՏՀ և ՀՄԿ միջև 2016 թվականի հունիսի 17-ի փոխըմբռնման հուշագրի շրջանակներում կշարունակվի։
26 Jun 2024 ԵՏՀ-ն և Համաշխարհային մաքսային կազմակերպությունը ընդլայնում են համագործակցությունը Համաշխարհային մաքսային կազմակերպության (ՀՄԿ) ստանդարտների հիման վրա Եվրասիական տնտեսական միությունում մաքսային վարչարարության կատարելագործման և առևտրի ընթացակարգերի պարզեցման հարցերը Բրյուսելում (Բելգիա) կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել են Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մաքսային համագործակցության նախարար Էլդար Ալիշերովը և ՀՄԿ գլխավոր քարտուղար Յան Սոնդերսը: «ԵՏՀ-ի փոխգործակցությունը ՀՄԿ-ի հետ շատ դինամիկ է զարգանում։ Հանձնաժողովը դիտորդի կարգավիճակում ՀՄԿ տարբեր փորձագիտական հարթակներում ակտիվորեն համագործակցում է ՀՄԿ քարտուղարության և միջազգային մաքսային հանրության հետ հարցերի լայն շրջանակի շուրջ: ԵՏՀ-ի ներկայացուցիչները հետազոտում են միջազգային փորձը, ներկայացնում մաքսային ոլորտի իրավունքի կատարելագործման վերաբերյալ ԵԱՏՄ մոտեցումները», — ընդգծել է Էլդար Ալիշերովը։ ՀՄԿ-ի կենտրոնակայանում Էլդար Ալիշերովը գլխավոր քարտուղարին ներկայացրել է մաքսային կարգավորման ոլորտի իրավունքի արդիականացմանն ուղղությամբ ԵՏՀ և եվրասիական «հնգյակի» երկրների աշխատանքի արդյունքները։ Կողմերը քննարկել են ԵՏՀ-ի և ՀՄԿ-ի միջև փոխըմբռնման գործող հուշագրի իրականացման, ինչպես նաև ՀՄԿ-ի իրավական գործիքների և միջոցների արդիականացման հեռանկարները: Դրա հետ մեկտեղ քննարկվել է ՀՄԿ-ի «խելացի մաքսատան» ինստիտուտի զարգացման և մաքսային մարմինների գործունեության մեջ հեռանկարային թվային տեխնոլոգիաների ներդրման նախագծին Հանձնաժողովի մասնակցության հարցը։ 2016 թվականի հունիսի 17-ին Բրյուսելում՝ ՀՄԿ-ի կենտրոնակայանում ստորագրվել է ԵՏՀ և ՀՄԿ միջև փոխըմբռնման հուշագիրը, որը սահմանել է մեր կազմակերպությունների աշխատանքի շրջանակը և մաքսային կարգավորման միջազգային ստանդարտներ մշակելիս ՀՄԿ աշխատանքային մարմինների գործունեությանը Հանձնաժողովի ներկայացուցիչների մասնակցությունը:
Ցուցադրել ավելին