Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун эл алдында талкуулоо жана ОРВ

 Ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун эл алдында талкуулоо жана ОРВ

 
     Техникалык жөнгө салуу
     
  Дары каражаттарынын жана медициналык буюмдардын жүгүртүлүшү
 
Материалдар Евразия экономикалык бирлиги тууралуу 29.05.2014-ж. Келишимдин 111-беренесине ылайык Евразия экономикалык комиссиясы даярдаган Евразия экономикалык бирлигинин органдарынын чечимдеринин долбоорлорун алдын ала жарыялоо максатында жайгаштырылган, бул кызыкдар тараптар Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин 23.12.2014 № 98 Чечими менен бекитилген Евразия экономикалык комиссиясынын Иштөө регламентинин "Комиссиянын, Өкмөттөр аралык кеңештин жана жогорку кеңештин чечимдеринин комиссия тарабынан даярдалган долбоорлорун алдын ала жарыялоо" VIII бөлүмүнө ылайык өз сунуштарын жана жорумдарын калтырышы жана Жогорку Евразия экономикалык кеңешинин 23.12.2014 № 98 Чечими менен бекитилген Евразия экономикалык комиссиясынын Иштөө регламентинин "Комиссиянын чечимдеринин долбоорлорунун жөнгө салуучу таасирин баалоо" IX бөлүмүнө ылайык эл алдында талкуулоо үчүн керек.​