Кызмат көрсөтүүлөрдү сатуу, уюштуруу, ишмердик жана инвестицияларды ишке ашыруу