Жогорку Евразия экономикалык бирлигинин кеңешинин 2015-жылдын 16-октябрындагы № 30 “Евразия экономикалык бирлигинин алкагында либералдаштыруу планына ылайык аларда кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү рыногун түзүү ишке аша турган (өткөөл мезгилдин ичинде) кызмат көрсөтүүлөрдүн секторлорунун (секторчолорунун) тизмегин бекитүү жөнүндө” чечими "

Жогорку Евразия экономикалык бирлигинин кеңешинин 2016-жылдын 12-февралындагы № 16 “Евразия экономикалык бирлигинин алкагында либералдаштыруу планына ылайык аларда кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү рыногун түзүү ишке аша турган (өткөөл мезгилдин ичинде) кызмат көрсөтүүлөрдүн секторлору (секторчолору) боюнча жумушчу топтор жөнүндө” чечими " 

Жогорку Евразия экономикалык бирлигинин кеңешинин 2016-жылдын 12-февралындагы № 16 “Евразия экономикалык бирлигинин алкагында либералдаштыруу планына ылайык аларда кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү рыногун түзүү ишке аша турган (өткөөл мезгилдин ичинде) кызмат көрсөтүүлөрдүн секторлору (секторчолору) боюнча жумушчу топтор жөнүндө” чечими