Маалымат технологиялары департаменти

Алексанян Александр Сергеевич
Департаменттин директору
Орун басарлар
  • Джапаров Рустам Турдубекович
  • Наумов Андрей Викторович
  • Нестерович Сергей Анатольевич
  • Маалыматтык камсыздоо жана электрондук документтерди унификациялоо бөлүмү
  • Интеграцияланган маалыматтык тутумду түзүү жана өнүктүрүү боюнча иштерди координациялоо бөлүмү
  • Маалыматтык ресурстарды жана тутумдарды өнүктүрүү бөлүмү
  • Маалыматтык коопсуздук бөлүмү
  • Маалыматтык-коммуникациялык технологиялары жаатында макулдашылган саясатты жүргүзүүнү координациялоо бөлүмү