Экспертиза жана медиация бөлүмү​

Телефон: + 7 (495) 669 24 00

Савостьян Сергей Валерьевич – бөлүмүнүн башчысы, кош: 58-30

Назарян Ануш Араевна – кеңешчи, кош: 58-32
Панков Сергей Сергеевич – кеңешчи, кош: 58-34
Романова Марина Евгеньевна – кеңешчи, кош: 58-45
Федорищева Нина Алексеевна – башкы адис-эксперт, кош: 58-35

Бөлүм төмөнкү функцияларды аткарат:

1) мониторингдин натыйжаларына жана кайрылууларды кароодо тоскоолдуктардын белгилери бар экендигине экспертиза жүргүзөт;

2) тоскоолдуктарды табуу жана четтетилген деп таануу боюнча иш жүргүзөт;

3) тоскоолдуктардын реестрин түзүү жана жүргүзүү боюнча ишти камсыз кылат;

4) тоскоолдуктар менен иштөө боюнча методологиялык негиздерди иштеп чыгууга катышат;

5) кызыкдар жактарды тоскоолдуктардын четтетилиши тууралуу маалымдайт;

6) квалификациялык тоскоолдуктар боюнча Комиссиянын Коллегиясынын кабыл алынган чечимдерине мониторинг жүргүзөт;

7) ички рыноктун иштешин камсыз кылууда, ошондой эле ички рынокто тоскоолдуктардын бар экендигинин айкын фактылары (учурлары) табылганда келип чыккан талаш-тартыштарды (медиацияны) чечүү үчүн ченемдик базаны түзүүгө катышат;

8) Департаменттин компетенциясына кирген маселелер боюнча Комиссиянын Коллегиясынын Бирликтин Сотуна кайрылуусу үчүн материалдарды даярдоону камсыз кылат;

9) бөлүмдүн компетенциясына кирген маселелер боюнча Комиссиянын түзүмдүк бөлүмчөлөрү, мүчө мамлекеттердин мамлекеттик бийлик органдары менен өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырат.