2016-жылдын 1-мартынан тарта Евразия экономикалык комиссиясынын курамында милдети ички рыноктордун тоскоолдуктарсыз, алып коюуларсыз жана чектөөлөрсүз иштөөсүн камсыз кылуу болуп саналган түзүмдүк бөлүм – Ички рыноктордун иши боюнча департамент иштеп келет.

Коюлган милдеттерди ишке ашыруунун алкагында Департамент Евразия экономикалык бирлигинин алкагында товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчтүн эркин жылышын камсыз кылуу максатында тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү аныктоо жана жоюу боюнча активдүү иш алып барат.

Бүгүнкү күндө Бирликтин жалпы интеграцияланган маалыматтык тутумунун алкагында тоскоолдуктардын бирдиктүү реестри түзүлгөн жана, евразиялык экономикалык интеграциянын өзгөчөлүгүн эске алуу менен, «алып коюулар» жана «чектөөлөр», ошондой эле «тоскоолдуктар» түшүнүктөрүнө аныктамалар берилген.

Тоскоолдуктар – Бирликтин ички рыногунун иштөөсүнүн алкагында товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын, жумушчу күчтүн эркин жылышы үчүн Бирликтин укугуна шайкеш келбеген тоскоолдуктар.

Алып коюулар – Бирликтин ички рыногунун иштөө эрежелеринин мүчө мамлекет тарабынан колдонбоосу жөнүндө Бирликтин укугу менен каралган өзгөчөлүктөр (четтөөлөр).

Чектөөлөр – аларды өнүктүрүү Бирликтин укугу менен каралган экономикалык мамилелерди укуктук жөнгө салуунун жоктугунун натыйжасында пайда болгон, Бирликтин ички рыногунун иштөөсүнүн алкагында товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын, жумушчу күчтүн эркин жылышы үчүн тоскоолдуктар.

Алып коюулар жана чектөөлөр Бирликтин ички рыногунун иштөөсүндө жол берилген тоскоолдуктар болуп саналат.

Бирликтин бизнес-коомдоштугу жана жарандары менен Комиссиянын өз ара аракеттенүүсүнүн натыйжалуулугун жогорулатуу максатында, ошондой эле Евразия экономикалык бирлигинин мүчө мамлекеттери тарабынан колдонулган алып коюулардын жана чектөөлөрдүн, аныкталган тоскоолдуктардын жана аларды жоюу боюнча кабыл алынган чаралардын ачыктыгын жана айкындыгын жогорулатуу үчүн, кеңири аудиторияга багытталган «Евразия экономикалык бирлигинин ички рынокторунун иши» деп аталган атайын маалыматтык ресурс түзүлгөн. Аталган порталда Бирликтин жарандары жана юридикалык жактары тоскоолдуктарды, алып коюуларды жана чектөөлөрдү жоюу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштин учурдагы абалы менен кеңири таанышып, аныкталган тоскоолдуктар тууралуу маалымат берип, алардын статусун көзөмөлдөй алышат.

Ресурстун дареги: https://barriers.eaeunion.org​​​​​​​​​​​​