Ички базарды коргоо департаменти

Захаров Андрей Владимирович
Департаменттин директору
Орун басарлар
  • Тлегенова Динара Сериковна
  • Импортту талдоо бөлүмү
  • Зыянды аныктоо бөлүмү
  • Методология бөлүмү
  • Коргоо чаралары боюнча талаштарды алып баруу бөлүм

«Ички базарды коргоо департаменти» темасындагы чечимдер

35
01.04.2024 Решение Коллегии ЕЭК № 35 О продлении действия антидемпинговой меры в отношении подшипников качения (за исключением игольчатых), происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза
34
01.04.2024 Решение Коллегии ЕЭК № 34 О продлении действия антидемпинговой меры в отношении графитированных электродов, происходящих из Индии и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и признании утратившим силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 июля 2023 г. № 102
23
19.03.2024 Решение Коллегии ЕЭК № 23 О продлении действия антидемпинговой меры в отношении литых алюминиевых колесных дисков, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза
7
23.01.2024 Решение Коллегии ЕЭК № 7 О продлении действия антидемпинговой меры в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали, происходящих из Китайской Народной Республики и Малайзии и ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, и признании утратившим силу Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 сентября 2023 г. № 144
6
23.01.2024 Решение Коллегии ЕЭК № 6 О внесении изменения в приложение к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 9 апреля 2013 г. № 65

ченемдик документтер

Евразия экономикалык бирлик жөнүндө 2014-жылдын 29-майындагы макулдашуу: экинчи бөлүм, IX бөлүк, 3-бөлүкчө Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоо, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу тууралуу протокол (ЕАЭБ жөнүндө макулдашууга карата №8 тиркеме) ЕЭК Коллегиясынын 2012-жылдын 7-мартындагы №1 "ББ ЕТТда атайын коргоо, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу жагында айрым маселелер жөнүндө" чечими ЕЭК Коллегиясынын 2012-жылдын 16-майындагы №44 "Ички рынокту коргоонун айрым маселелери жөнүндө" чечими Купуя маалыматтарды жана тергөө жүргүзүүгө жоопкерчиликтүү органда таркатылышы чектелген кызматтык маалыматтын пайдалануу жана сактоо жөнүндө жобо ЕЭКтин атайын коргоо, демпингге каршы жана компенсациялык чараларына тиешелүү маселелер боюнча чечимдерин кабыл алуу жана чечим долбоорлорун даярдоо регламенти Үчүнчү өлкөлөргө карата атайын коргоо, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу тууралуу 2008-жылдын 25-январындагы келишим (2011-жылдын 18-октябрындагы Протоколдун редакциясында) Өтмө мезгил ичинде атайын коргоо, демпингге каршы жана компенсациялык чараларды колдонуу тартиби жөнүндө 2010-жылдын 19-ноябрындагы келишим Тергөө жүргүзгөн органга тергөө максаттары үчүн маалыматтарды, анын ичинде купуялуулукту камтыган маалыматтарды сунуштоо тартиби жөнүндө протокол