Атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу

Атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу боюнча Коллегия мүчөсү (Министр) Султанов Бахыт Турлыханович

темасындагы жаңылыктар «Атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу»

23 Nov 2022 ЕЭК ЕАЭБдин чек ара аралык рынокторунда Россия менен Казакстандан жардыргыч заттарды өндүрүүчүлөрдүн иш-аракеттеринде атаандаштыкты бузууларды тапкан жок ЕЭКтин монополияга каршы жөнгө салуу департаменти тарабынан жүргүзүлгөн ишти иликтөөнүн материалдарын карап чыгып, Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясы ушундай тыянакка келди. Бир катар россиялык жана казакстандык өндүрүүчүлөрдүн жардыргыч заттарды жана от алдыргыч каражаттарды (детонаторлорду) Казакстандан чарбакер субъектке товар жеткирүүлөрдөн баш тартуусуна байланыштуу Комиссияга Казакстан Республикасынын Улуттук экономика министрлигинин кайрылуусу иликтөө үчүн негиз болгон. Материалдарда айрым өндүрүүчүлөрдүн аракеттеринде атаандаштыкка каршы макулдашуунун мүмкүн болгон белгилерин көрсөткөн маалыматтар камтылган, арыз берүүчүнүн пикири боюнча, бул белгилер казакстандык компаниянын жеткирүүлөрдөн баш тартуусунда болгон. Иликтөөнүн жүрүшүндө жардыргыч заттарды өндүрүүчүлөр өнөр жай жаатындагы улуттук ыйгарым укуктуу орган менен макулдашуу жол-жобосунан өткөндөн кийин, продукцияны чыгарууга алдын ала контракт түзөөрү аныкталган. Ошол эле учурда ЕАЭБ өлкөлөрүндө жардыргыч заттарды жана от алдыргыч каражаттарды жарандык жүгүртүү иштин лицензиялануучу түрлөрүнө кирет, экспорттун көлөмүн көбөйтүүгө уруксат алуу жол-жобосу бир топ татаал. Ошондуктан, товарды сатып алуунун кепилденген көлөмүн көрсөтпөстөн, коммерциялык сунуштун бир гана сурамынын болушу жаңы жеткирүү келишимин түзүү үчүн жетишсиз болуп саналат. Ошону менен катар иликтөөнүн жүрүшүндө арыз ээси тарабынан нысапсыз аракеттердин айрым фактылары аныкталган, алардын ичинде келишимдик милдеттенмелердин бузулушу, өз убагында төлөөнүн жоктугу. Ошондуктан монополияга каршы иликтөө органы жардыргыч заттарды өндүрүүчүлөрдүн товарларды жеткирүүдөн баш тартуусун жарандык укуктук талаш-тартыштын предмети деп эсептеген. Ишти кароонун жүрүшүндө изилденген бардык факторлордун жыйындысы ЕЭК Коллегиясына ЕАЭБдин жардыргыч каражаттарын өндүрүүчүлөрдүн ортосунда атаандаштыкка каршы макулдашуунун жоктугу жөнүндө тыянак чыгарууга мүмкүндүк берген. Ошол эле учурда, бирдей атаандаштык шарттарын түзүү максатында, ЕЭК Коллегиясы Монополияга каршы жөнгө салуу департаментине ЕАЭБ өлкөлөрүнүн өнөр жай жана жардыргыч заттарды өндүрүүчүлөр чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдарына контрагенттерди тандоо жана басмырлоочу мамилени жасоо мүмкүнчүлүгүн жокко чыгарган, сатылып жаткан товарлардын баасын аныктоо боюнча эрежелерди иштеп чыгуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну тапшырды. Атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу боюнча министр Бахыт Султановдун айтымында, мындай эрежелерди кабыл алуу жардыргыч заттарды жана от алдыргыч каражаттарды жеткирүүчүлөрдүн ишинин айкындуулугун жана ачыктыгын камсыздоого мүмкүндүк берет. "Иликтөөнүн жүрүшүндө монополияга каршы блоктун өкүлдөрү менен ЕАЭБ жеткирүүчүлөрүнүн жолугушуулары өткөрүлдү. Эрежелерди иштеп чыгуу идеясын чарбакер субъекттер жактыргандыгын жана аларды аткарууга даярдыгын билдиргендигин белгилей кетким келет", – деп белгиледи министр.
11 Nov 2022 ЕЭКтин сайтында атаандаштык эрежелерин бузуу үчүн жазапулдарды эсептөөнүн интерактивдик модулу пайда болду Интерактивдик модуль ("жазапулдардын калькулятору") трансчек аралык рыноктордо атаандаштыктын жалпы эрежелерин бузгандыгы - үстөмдүк абалды кыянаттык менен пайдалануу, ак ниет эмес атаандаштык, атаандаштыкка каршы макулдашуулар, экономикалык ишмердүүлүктү координациялоо үчүн жазапулдун мүмкүн болгон өлчөмү жөнүндө маалыматты онлайн-режимде алууга мүмкүндүк берет. Мындан тышкары, ал Евразия экономикалык комиссиясынын Монополияга каршы жөнгө салуу департаментинин суроо-талабы боюнча, арызды кароонун, атаандаштыктын жалпы эрежелерин бузуу жөнүндө териштирүүнү же ишти кароонун алкагында, маалымат берилбегендиги, өз убагында берилбегендиги же атайылап туура эмес бергендиги үчүн төлөөгө туура келүүчү сумманы эсептөөгө мүмкүндүк берет. Жазапулдарды эсептөөнүн куралы колдонууда абдан жөнөкөй. Башында эреже бузуунун түрүн тандоо керек. Жогоруда белгиленгендей, бул атаандаштыктын жалпы эрежелерин бузуу же маалыматтарды бербөө, өз убагында бербөө же атайылап туура эмес берүү болушу мүмкүн. Жазапулду эсептөөдө калькулятор жеңилдетүүчү же оордотуучу жагдайларды эске алат, анын өлчөмүн автоматтык түрдө азайтат же көбөйтөт. ЕЭКтин атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу боюнча министри Бахыт Султановдун сөзү боюнча, бул курал монополияга каршы жөнгө салууга кызыкдар болгон Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүнүн ишкерлери, ишкана жетекчилери жана катардагы жарандары үчүн пайдалуу. "Модуль атаандаштыктын жалпы эрежелерин бузган адам туш болушу мүмкүн болгон тобокелдиктерди реалдуу убакыт режиминде баалоого жана аларды чек ара аралык рыноктордо атаандаштыкка терс таасирин тийгизүүчү жана зыян келтирүүчү аракеттерден сактанууга мүмкүндүк берет", – деп белгиледи министр.
11 Nov 2022 Бахыт Султанов: "Заманбап шарттарда атаандаштык саясаты бизнеске жаңы реалдуулукка ыңгайлашууга жардам бериши керек" Сколководо "Монополияга каршы саясат: илим, практика, билим берүү" эл аралык илимий-практикалык конференциясынын пленардык отурумунун катышуучулары экономикалык туруксуздук шарттарында монополияга каршы жөнгө салууну талкуулашты. Россиянын Монополияга каршы федералдык кызматы тарабынан уюштурулган иш-чарага Евразия экономикалык комиссиясынын атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу боюнча министри Бахыт Султанов, ЕАЭБ мамлекеттеринин жана бир катар чет өлкөлөрдүн монополияга каршы ведомстволорунун өкүлдөрү, судьялар, атаандаштык чөйрөсүндөгү алдыңкы эксперттер, ишкерлер катышышты.  Катышуучулар экономикадагы кризистик көрүнүштөр монополияга каршы органдардан рыноктордо атаандаштыктын тийиштүү деңгээлин кармап туруу жана керектөөчүлөрдүн аларга басмырлоосуз жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу боюнча жооп чараларды талап кылат деген бир пикирге келишти. Бахыт Султанов белгилегендей, монополияга каршы органдар учурда болуп жаткан кризистик көрүнүштөрдүн атаандаштык үчүн терс кесепеттерин болушунча азайтуусу зарыл.  "Пандемия, чектөөчү чаралар, товар жүгүртүү чынжырларынын бузулушу, суроо-талаптын төмөндөшү жана керектөөчү үчүн атаандаштыктын өсүшү – бизнес үчүн бул терс процесстердин бардыгы монополияга каршы ведомстволор тарабынан жүргүзүлгөн атаандаштык саясаты бизнеске жаңы реалдуулуктарга ыңгайлашууга жардам бериши керектигин көрсөтүп турат", - деп белгиледи ЕЭК министри. Бахыт Султанов маалымдагандай, Комиссия ишкердикти колдоо, анын ичинде алып келүү бажы алымдарынын ченин төмөндөтүү, өтө керектүү импорт товарларына тарифтик жеңилдиктерди киргизүү, бажы процедураларынын мөөнөттөрүн кыскартуу ж.б. боюнча комплекстүү чараларды колдонууда. Монополияга каршы жөнгө салуу чөйрөсүндөгү демилге катары министр чарбакер субъекттерге карата жумшак жөнгө салуу чараларын колдонууну кеңейтүү маселесин кароону сунуштады. Эске салсак, бул чаралар чек ара аралык рыноктордун "оюнчуларынын" атаандаштыкка каршы аракеттеринин себептерин, шарттарын жана кесепеттерин жоюуга багытталган. Ошол эле учурда, адамдык жана убакыттык коромжуларды болушунча азайтууга, ошондой эле айып санкцияларын колдонбоого мүмкүн болууда. Конференциянын алкагында Бахыт Султанов Россиянын Монополияга каршы федералдык кызматынын жетекчиси Максим Шаскольский жана Беларусь Республикасынын монополияга каршы жөнгө салуу жана соода министри Алексей Богданов менен жолугушту. Учурдагы актуалдуу маселелер, атап айтканда, ЕАЭБде дары-дармектерге референттик баа түзүүнү колдонуу мүмкүнчүлүктөрү, Комиссия жүргүзгөн иликтөөлөрдүн алкагында ал берген сунуштамаларды улуттук ыйгарым укуктуу органдары аткарышы, өз ара маалымат алмашууну санариптештирүү жана башка бир катар маселелер каралды. Монополияга каршы ведомстволордун башчылары Евразия экономикалык бирлигинин өлкөлөрүндө атаандаштыкты өнүктүрүүгө багытталган биргелешкен долбоорлордун пландарын белгилешти. Жалпы пикир боюнча, аларды натыйжалуу ишке ашыруу үчүн ЕЭКтин атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу боюнча министринин катышуусу менен ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин монополияга каршы ведомстволорунун жетекчилеринин кеңешмеси ("5+1" деп аталган формат) сыяктуу атаандаштык чөйрөсүндөгү демилгелерди талкуулоо үчүн маанилүү аянтчаны жигердүү пайдалануу зарыл, анын кезектеги отурумун кийинки жылдын февралында Москвада өткөрүү пландаштырылган.
Дагы көрсөтүү

Темасындагы чечимдер «Атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу»

188
29.11.2022 Решение Коллегии ЕЭК №188 О перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» (ТР ЕАЭС 051/2021), и перечне международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки» (ТР ЕАЭС 051/2021) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования
187
29.11.2022 Решение Коллегии ЕЭК №187 О внесении изменений в некоторые решения Коллегии Евразийской экономической комиссии
186
29.11.2022 Решение Коллегии ЕЭК №186 О продлении действия антидемпинговой меры в отношении металлопроката с полимерным покрытием, происходящего из Китайской Народной Республики и ввозимого на таможенную территорию Евразийского экономического союза
185
29.11.2022 Решение Коллегии ЕЭК №185 О справочнике сфер, в рамках которых органам Евразийского экономического союза предоставлены полномочия в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года
и международными договорами в рамках Евразийского экономического союза
184
29.11.2022 Решение Коллегии ЕЭК №184 О справочнике основных характеристик товарного знака и знака обслуживания Евразийского экономического союза (по виду и приоритету)

Ченемдик документтер

24 2021 "Бизнес ЕЭКтин күн тартибин аныкташы керек, биз - бизнести угушубуз керек" "Атаандаштык жана мыйзам" журналында жарыяланган №1, 2021-жыл Евразия экономикалык комиссиясынын монополияга каршы блогу былтыркы жылы атаандаштыкты коргоо жаатындагы негизги ньюсмейкерлердин бири болгон. Жөнгө салуучунун пландары да масштабдуу: атаандаштыкка каршы санарип тажрыйбаларга каршы күрөшүү, адистештирилген колдонмолорду иштеп чыгуу, үчүнчү өлкөлөрдүн компанияларына ЕЭКтин ыйгарым укуктарын кеңейтүү, улуттуктан жогору деңгээлде шайкештик тутумун жана бизнес менен өз ара аракеттенүүнүн интерактивдүү форматын киргизүү. Блоктун 2020-жылдагы ишинин негизги жыйынтыктары кандай? Жана 2021-жылга максаттары кандай? ЕЭК Коллегиясынын атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мүчөсү (министри) Арман Абаевич Шаккалиев баяндайт. Монополияга каршы жөнгө салуу туурасында "цифралар" менен.​
24 2021 ЕАЭБ санарип рынокторду жөнгө салуунун жаңы ыкмаларын өздөштүрөт - ЕЭК министри Евразия экономикалык комиссиясы ЕАЭБдеги ишкердик чөйрөнү тынымсыз өркүндөтүп турат жана анын багыттарынын бири монополияга каршы жөнгө салуу механизмдерин өркүндөтүү болуп саналат. ЕЭКте 18-февралда Монополияга каршы форумдун жүрүшүндө сунушталгандай, Евразия бирлиги монополияга каршы комплаенске карата жаңы мамилелерге муктаж, анткени учурдагы эрежелер бирдиктүү стандарттарга келтирилген эмес. Маселе санариптик рынокторго да тиешелүү, алардын өнүгүшү пандемиянын жана ага байланыштуу чектөөлөрдүн таасири астында күч алган. ЕЭК атаандаштыкты коргоо боюнча учурда кандай чараларды колдонуп жаткандыгы жана кандай өзгөрүүлөрдү даярдап жаткандыгы туурасында, «Евразия.Экспертке» болгон маегинде Комиссиянын Коллегиясынын атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу боюнча мүчөсү (министри) Арман Шаккалиев айтып берди.​
0/0