Жаңылыктар

18.11.2022

ЕАЭБде инфляция октябрь айында 2021-жылдын декабрына салыштырмалуу 11,5% түздү

ЕАЭБ боюнча товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө керектөө бааларынын индекси 2022-жылдын октябрь айында 2022-жылдын сентябрь айына салыштырмалуу 100,3%, ал эми 2021-жылдын декабрына салыштырмалуу – 111,5% түздү.
2021-жылдын декабрына салыштырмалуу ЕАЭБ боюнча азык-түлүк товарларына баалардын олуттуу өсүшү байкалган (12,9%). Бул мезгилдин ичинде азык-түлүк товарларына баалар 10,8%, акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөргө - 10,2% жогорулаган.

Азык-түлүк товарларына баалардын ЕАЭБ боюнча деңгээлден көбүрөөк өсүшү Казакстанда (21,2%), Кыргызстанда (14,1%) жана Беларуста (13,7%) катталган. Азык-түлүк эмес товарларга баалардын жогорку көрсөткүчү Беларуста (16,8%га) жана Казакстанда (16,0%га), акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөргө - Казакстанда (12,6%га) жана Россияда (10,1%га) белгиленген.

Кененирээк статистикалык маалымат статистика департаментинин баракчасында "Керектөө бааларынын индекси жөнүндө" бөлүмүндө көрсөтүлгөн.