Жаңылыктар

21.09.2023 (Обновлено: 22.09.2023 16:43)

Россиянын салык мыйзамдары ЕАЭБдин укугуна ылайык актуалдаштырылды

Евразия экономикалык комиссиясы Евразия экономикалык бирлиги жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө протоколду жүзөгө ашыруунун алкагында, Россия Федерациясынын салык мыйзамдарына зарыл өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилгендигин маалымдайт. Алар ЕАЭБ өлкөлөрүнөн товарларды импорттоочулар кыйыр салыктар (КНС жана акциздер) боюнча отчетторду берүүсүнө тиешелүү.

Өзгөртүүлөр россиялык эркин экономикалык зоналарынын (ЭЭЗ) резиденттери тарабынан Бирлик өлкөлөрүнөн товарларды импорттоодо КНС төлөөнүн өзгөчө тартибин киргизүү менен шартталган жана аларда ЕАЭБ жана үчүнчү өлкөлөрдүн товарларына карата кыйыр салыктарды алуунун бирдей шарттарын камсыз кылууга багытталган.

Эми, жаңыртылган россиялык мыйзамдарга ылайык, Бирлик мамлекеттеринен товарларды импорттоочулар КНС жана акциздер боюнча отчетту 2023-жылдын 20-сентябрынан кечиктирбестен берүүгө тийиш. Тиешелүү декларациянын жаңы формасы, аны толтуруу тартиби жана электрондук түрдө берүү форматтары ушул жылдын 13-августунда күчүнө кирди.

Мындан тышкары, эркин экономикалык зонанын резиденттери үчүн кыйыр салыктар боюнча декларациянын формасы ЕАЭБ аймагынан россиялык ЭЭЗга алар алып келген товарларга тиешелүү жаңы 1.1-бөлүм менен толукталган. 060-сап 180 календардык күндүн ичинде КНС менен сатылган товарлар үчүн, ал эми 070-сап - ошол эле мөөнөттө сатылбаган жана (же) КНСсиз сатылган товарлар үчүн каралган. Декларацияны толтуруу тартибине киргизилген өзгөртүүлөр Россиянын Федералдык салык кызматынын тийиштүү Буйругуна № 3 тиркемеде көрсөтүлгөн.

Россиялык салык мыйзамдарын актуалдаштыруу Бирлик мамлекеттеринен ЭЭЗдердин аймагына товарларды импорттоодо КНС салык салуунун басмырлоосуз тартибин камсыз кылуу боюнча комплекстүү иштин жыйынтыктоочу этабы болуп саналат.

Маалымат

2021-жылдын 8-февралында Москва шаарында Бирлик мамлекеттеринин башчылары тарабынан кол коюлган ЕАЭБ жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн протоколу 2023-жылдын 3-апрелинде күчүнө кирген.