Жаңылыктар

30.08.2023 (Обновлено: 12.09.2023 09:33)

Мунай паспортунун бирдиктүү формасы жана аны толтуруу эрежелери бекитилди

Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңеши ЕАЭБдин "Ташууга жана (же) пайдаланууга даярдалган мунайдын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентине (ЕАЭБ ТР 045/2017) өзгөртүүлөрдү киргизип, аны мунай паспортунун бирдиктүү формасы жана аны толтуруу эрежелери менен толуктады, анын болушу техникалык регламентте каралган.

Техникалык регламенттин, анын талаптарын бир түрдүү колдонуу үчүн паспорттун формасына байланыштуу айрым жоболору такталды.

Паспорттун унификацияланган формасына өтүүнү камсыз кылуу максатында, мунайдын партиясына ушул чечим күчүнө киргенге чейин, башкача айтканда бирдиктүү форма боюнча эмес жол-жоболоштурулган паспорттор 2023-жылдын 1-ноябрына чейин жарактуу.

Ошондой эле өзгөртүүлөрдө мунайга сыноолорду жүргүзүүнүн мезгилдүүлүгү техрегламентке ыкмалардын стандарттарынын тизмесине киргизилген стандарттарда белгиленет деп каралган.

Кабыл алынган өзгөртүүлөр Бирликтин аймагында мунайды чыгарууда жана аны жүгүртүүдө, анын ичинде документацияларды жол-жоболоштуруу жагында бирдиктүү мамилелердин калыптанышын камсыз кылат.