Жаңылыктар

16 Apr 2024 ЕАЭБдин май-тоң май продукциясына карата техрегламентине шайкештиги милдеттүү түрдө бааланууга жаткан продукциялардын тизмеси актуалдаштырылды Евразия экономикалык комиссиясынын Коллегиясынын отурумунда Бажы бирлигинин "Май-тоң май продукциясына техникалык регламент" (ББ ТР 024/2011) техникалык регламентинин талаптарына шайкештиги милдеттүү түрдө бааланууга жаткан Продукциялардын тизмесинин актуалдаштырылган редакциясы бекитилди. Аталган продукцияларды бажы жол-жоболоруна жайгаштырууда Евразия экономикалык бирлигинин бажы аймагына Продукцияларды ташып кирүү тартибинин жоболорун эске алуу менен техникалык жөнгө салуу чараларынын сакталышы тастыкталат. Продукциялардын жаңыланган тизмесине шайкештигин баалоо жөнүндө документи — шайкештик жөнүндө декларация болуп саналган, тамак-аш май-тоң май продукциясынын 19 тобуна жана тамак-аш эмес май-тоң май продукциясынын эки тобуна карата ЕАЭБдин тышкы экономикалык ишмердигинин Товардык номенклатурасынын онунчу белгисине чейин деталдаштырылган 86 коддорун камтыйт. Тизме тышкы экономикалык ишмердиктин катышуучуларына багытталган жана бажылык башкаруу үчүн колдонулат. Ошондой эле продукциянын тизмеги ББ ТР 024/2011 карата 2023-жылдын декабрында кабыл алынган № 2 өзгөртүүлөргө ылайык, ЕАЭБ ТЭИ ТН 1517 90 990 0 коду менен белгиленген "темперирленбеген аралаш типтеги какао майын алмаштыргычтар" сыяктуу май-тоң май продукциясынын түрү менен толукталган. Комиссиянын Коллегиясынын чечими расмий түрдө жарыяланган күндөн тарта 30 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирмекчи.
12 Apr 2024 Спорттук жабдуулар жана инвентарлар ЕАЭБ алкагында жөнгө салынуучу продукциянын бирдиктүү тизмегине киргизилди Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңеши 12-апрелдеги отурумунда Евразия экономикалык бирлигинин алкагында жөнгө салынуучу продукциялардын бирдиктүү тизмегин спорттук жабдуулардын жана шаймандардын айрым түрлөрү менен толуктады. Тизмеге, атап айтканда, спорттук жана дене тарбия-ден соолукту чыңдоочу жабдуулар жана шаймандар – футбол, мини-футбол, гандбол, хоккей үчүн дарбазалар, стенддик атуу жана спортинг үчүн буталар, ошондой эле гимнастикалык жабдуулар жана шаймандар – комбинирленген ассиметриялуу/параллелдүү устундар, параллелдүү устундар, турниктер, таяныч секирүү үчүн гимнастикалык түзүлүштөр, жумуру жыгачтар, батуттар, шакектер, швед дубалдары, торлуу тепкичтер, альпинизм үчүн каркас конструкциялары, аттар (спорттук), текелер (спорттук), аркандар, гимнастикалык столдор, отургучтар жана маттар, акробатикалык жолдор. "Тилекке каршы, жигердүү дене-тарбия аракеттеринде жаракат алган учурлар сейрек эмес, анын ичинде спорттук мелдештер учурунда, – деп белгиледи ЕЭКтин техникалык жөнгө салуу боюнча министри Валентин Татарицкий. - Практика көрсөткөндөй, учурда колдонуудагы, бирок спорт жабдууларынын коопсуздугун камсыз кылуунун колдонууга милдеттүү эмес механизмдери, мисалы, ыктыярдуу сертификаттоо, көйгөйдү чечпейт. Комиссиянын Кеңеши тарабынан кабыл алган чечим, албетте, абалды жакшыртууга жардам берет". Спорттук жабдуулардын жана шаймандардын белгилүү бир түрлөрүнүн бирдиктүү тизмегин толуктоо аларга карата милдеттүү талаптарды белгилөө үчүн укуктук негиз болуп саналат. Эми мындай талаптарды Бирликтин техникалык регламенттеринде же тиешелүү улуттук укуктук актыларда белгилөөгө болот.
12 Apr 2024 Дары препараттарынын биоэквиваленттүүлүгүнө изилдөө жүргүзүү эрежелери өзгөртүлдү Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңеши 12-апрелде Евразия экономикалык бирлигинин алкагында дары препараттарынын биоэквиваленттүүлүгүнө изилдөөлөрдү жүргүзүү эрежелерине өзгөртүүлөрдү киргизди. Өзгөртүүлөр эки жол-жобого тиешелүү – дары-дармектердин биоэквиваленттүүлүгүн изилдөөлөрдү жүргүзүү учурунда референттик препаратты тандоого жана адамдарга карата биоэквиваленттүүлүктү изилдөөнү моделдик лабораториялык изилдөөлөр менен алмаштыруу (биовейверди жүргүзүү) жол-жобосуна. Референттик дары-дармек препараттарын тандоо жол-жобосуна кошумча альтернативдүү варианттарды тандоо мүмкүнчүлүгү киргизилүүдө. ЕЭК Кеңешинин мүчөлөрүнө Валентин Татарицкий түшүндүргөндөй, "өзгөртүү референттик катары тандалып алынган оригиналдуу дары препараттарын Бирликтин бажы аймагына жеткирүүдө пайда болгон татаалдыктар менен шартталган". Бул варианттар дары-дармек препараттарын үчүнчү өлкөлөрдөн сатып алууну жөнөкөйлөтүүгө мүмкүндүк берет, ошондой эле көчүрүлгөн дары-дармек каражаттарын (дженериктерди) референттик катары кеңири колдонууга мүмкүндүк берет. Биовейвер жол-жобосуна карата талаптардын өзгөрүшү бул жол-жобону баштапта жигердүү эмес молекулаларды камтыган жана аларды дары-дармектерге айландыруу адамдын организминде жүргөн дары-дармектер-препараттары үчүн колдонуу мүмкүнчүлүгүн камтыйт. Дагы бир мүмкүнчүлүк бар – бул жол-жобону Дары-дармектер боюнча эксперттик комитеттин макулдугун албастан, III класстагы дары-дармектер (начар эрүүчү, бирок жакшы сиңирилүүчү дары-дармектерге) үчүн колдонуу. Өзгөртүүлөр Европа регионунда, Америка жана Азия өлкөлөрүндө колдонулган ушундай эле эрежелерге, ошондой эле Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун дженериктерди жүгүртүүгө жол берүү ыкмаларына ылайык келет.
12 Apr 2024 Бирликтин айыл-чарба жана токой-чарба тракторуна жана анын прицептерине карата техникалык регламентке өзгөртүүлөр киргизилди Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңеши Бажы бирлигинин "Айыл чарба жана токой чарба тракторлорунун жана алардын чиркегичтеринин коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентине өзгөртүүлөрдү киргизилди. Өзгөртүүлөр кыймылдаткычтын кубатына жараша 2-экологиялык класстагы кыймылдаткычтар менен тракторлорду жана кыймылдаткычтарды өндүрүү жана жүгүртүүгө чыгарууну улантууга жардам берет: 2025-жылдын 1-январына чейин – D жана G кубат диапазону менен; 2025-жылдын 1-октябрына чейин – Е1 жана F кубат диапазондору менен. Мындай техникага болгон шайкештик сертификаттары 2027-жылдын 31-мартына (кошо эсептегенде) чейин иштейт. 3а экологиялык класcындагы кыймылдаткычтары бар тракторлорду жана кыймылдаткычтарды өндүрүүгө жана жүгүртүүгө чыгарууга өтүү мөөнөтү жылдырылды: 2025-жылдын 1-январынан тартып - К, J кубаттуулук диапазондору менен; 2025-жылдын 1-октябрынан тартып – I, H кубаттуулук диапазондору менен. Мында 3а экологиялык классындагы кыймылдаткычтар менен тракторлорду жүгүртүүгө чыгарууга мөөнөтүнөн мурда өтүү мүмкүнчүлүгү белгиленди. ЕЭКти техникалык жөнгө салуу министри Валентин Татарицкий төмөнкүдөй деп белгиледи: "Киргизилген өзгөртүүлөр 2-экологиялык класстагы техниканын өндүрүшүнөн 3а экологиялык классындагы техниканы чыгарууга акырын өтүү мүмкүнчүлүгүн берет. Алар үчүнчү өкөлөр биздин өлкөлөрдүн өзүнчө өндүрүүчүлөргө карата киргизген чектөө чараларынын шарттарында тракторлордун жана алардын кыймылдаткычтарынын туруктуу өндүрүшүн камсыздоого багытталган".
12 Apr 2024 ЕАЭБде дары өндүрүүчүлөрдүн фармакологиялык көзөмөл тутумдарына Фармацевтикалык инспекцияларды жүргүзүүнүн бирдиктүү эрежелери кабыл алынды Евразия экономикалык комиссиясынын кеңеши 12-апрелдеги отурумда ЕЭК Кеңешинин 2016-жылдын 3-ноябрындагы № 83 чечимин Евразия экономикалык бирлигинин фармакологиялык көзөмөлүнүн талаптагыдай тажрыйбасынын эрежелеринин талаптарына шайкеш келүүсүнө Фармацевтикалык инспекцияларды жүргүзүү эрежелери менен толуктады. ЕЭКтин техникалык жөнгө салуу боюнча министри Валентин Татарицкий мындай деп белгиледи: "Өзгөртүүлөр Бирликтин фармацевтикалык рыногунда "пайда – тобокелдик" катышынын оң профили менен далилденген, дары-дармек препараттарын жүгүртүүдө сактоого жана коомдук саламаттыкка жана калктын бакубаттуулугуна коркунуч туудурган дары-дармектерди жүгүртүүдөн жана өндүрүүдөн чыгарууга багытталган". Учурда Евразия экономикалык бирлигинин мамлекеттеринин ыйгарым укуктуу органдары дары препараттарынын каттоо күбөлүктөрүн кармоочулардын фармакологиялык көзөмөл тутумун текшерүүнү мүчө мамлекеттердин мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырышат. Бул фармакологиялык тутумга фармацевтикалык инспекцияларды жүргүзүүгө карата ар кандай ыкмаларды колдонуу үчүн өбөлгөлөрдү түзүп, ЕАЭБдин айрым өлкөлөрүндө мындай инспекциялардын жыйынтыктарын тааныбоо мүмкүндүгүн жаратат. ЕЭК Кеңеши тарабынан кабыл алынган документ фармакологиялык көзөмөл тутумдарына инспекцияларды жүргүзүү жол-жоболоруна жана мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдарынын өз ара иштешүүсүнө карата бирдиктүү мамилелерди белгилейт. Мүчө мамлекеттердин инспектораттарынын ар бири тарабынан дары-дармектерди өндүрүүчүлөргө кайтадан (кайталоочу) инспекция жүргүзүүсү жокко чыгарылат, бул инспекциялык ресурстарды оптималдаштырууга мүмкүндүк берет. Фармакологиялык көзөмөл тутумунун фармацевтикалык инспекцияларын жүргүзүү эрежелери Европалык эрежелердин актуалдуу редакциясы менен шайкеш келтирилген жана Бирликтин фармацевтикалык рыногунда жүгүртүүдөгү дары каражаттарынын коопсуздугунун жана натыйжалуулугунун реалдуу көйгөйлөрүн баалоо тажрыйбасын жалпылоого жана колдонууга негизделген.
10 Apr 2024 Валентин Татарицкий: "Өлчөмдөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыздоо чөйрөсүндө евразиялык интеграцияны тереңдетүү маанилүү" 9-10-апрелде Минскте Евразия экономикалык комиссиясынын техникалык жөнгө салуу боюнча министри Валентин Татарицкий Беларустун өлчөмдөр жана таразалар палатасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган "Метрология 2024" эл аралык илимий-техникалык конференциясына катышты. Тогуз өлкөдөн, анын ичинде Евразия экономикалык бирлигинин мамлекеттеринен келген метрологиялык коомчулуктун 200дөн ашык өкүлдөрү метрологияны өнүктүрүүнүн перспективаларын аныктоо, өз ара аракеттенүү жана кызматташуу жолдорун кеңейтүү, сапатты жогорулатууга көмөктөшүү, метрологиянын жетишкендиктерин экономиканын реалдуу секторуна жайылтуу маселелерин жана башка маселелерди талкуулашты. "Евразиялык интеграциянын негизин техникалык жөнгө салуу түзөт, мында өлчөмдөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыздоо тигил же бул техникалык чараларды кабыл алуунун негиздүүлүгүн алдын ала аныктайт, – деп белгиледи ЕЭК министри. Валентин Татарицкийдин айтымында, азыркы учурда макулдашылган саясат Комиссиянын 11 актысында ишке ашырылган. Мисалы, өткөн жылдын декабрынан тартып Лабораториялар аралык салыштыруу сыноолорун өткөрүүнү уюштуруу тартибинин жаңы редакциясы иштеп жатат, бул лабораториялар аралык салыштырууларды жүргүзүү үчүн бирдей шарттарды түзөт жана шайкештикти баалоонун алкагында өткөрүлгөн продукцияны сыноолордун натыйжаларынын салыштырмалуулугун камсыз кылат. 2023-жылдын июнунда бирликтик укуктун негиз салуучу актыларынын катарында жыйынтыктоочу документ – Өлчөө каражаттарын калибрлөө тартиби кабыл алынган. Комиссия өлчөө каражаттарын калибрлөөнүн натыйжаларына жайылтуу үчүн өз ара таануу эрежелерин жеткире иштеп чыгууну баштады. Валентин Татарицкий баса белгилегендей, метрологиялык тартиптер кабыл алынгандан бери сегиз жылдан ашык убакыт өттү, ошондуктан аларды тууралоонун практикалык зарылдыгы бышып жетти. Комиссия ЕАЭБ мамлекеттери менен биргеликте Бирлик жөнүндө келишимге бир катар түзөтүүлөрдү иштеп чыгууну жана макулдашууну камсыз кылды. Атап айтканда, "улуттук эталон" жана "чоңдуктун таяныч мааниси" терминдеринин актуалдуу редакциялары иштелип чыкты. Алар Бирлик жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө "үчүнчү Чоң" Протоколго киргизилген. Протоколго кол коюлуп жана ЕАЭБ өлкөлөрү тарабынан ратификациялоо баскычында турат. Метрологиялык блок боюнча бир катар терминологиялык оңдоолор Бирлик жөнүндө келишимге өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө "төртүнчү Чоң" Протоколдо каралган ("метрологиялык байкоо жүргүзүү" жана "стандарттык үлгү"), ал мүчө мамлекеттерде мамлекет ичиндеги макулдашуу баскычынан өтүүдө. "Төртүнчү Чоң" Протоколдун долбооруна метрологдор үчүн чындап негиздүү учурларда бир булактан сатып алууну ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнүн өтө маанилүү маселелерин жөнгө салуучу өзгөртүүлөр да киргизилген. Кеп эталондордун курамынан салыштыруу, текшерүү, чоңдуктар бирдиктеринин эталондорун жана өлчөө каражаттарын калибрлөө үчүн товарларды сатып алуу жөнүндө, ошондой эле Бирликтин регламенттерине ылайык иштерди жүргүзгөн сыноо лабораториялары тарабынан стандарттык үлгүлөрдү сатып алуу жөнүндө болууда. Метрологиялык иштерди жүргүзүүнүн бирликтик тартиптеринин төмөн талап кылынышынын себебин табуу үчүн, эң көп талап кылынган метрологиялык жол-жобонун – типти бекитүүнүн мисалында, Бирликтин алкагында ЕАЭБ алкагында өлчөө каражаттарына (ӨК) уруксат берүү механизмин иштеп чыгуу боюнча пилоттук долбоор ишке ашырылууда. Долбоордун катышуучулары – Армения, Беларусь, Кыргызстан жана Россия. Пилоттук долбоорду ишке ашыруу үчүн базалык жана эң керектүү өлчөө каражаттары тандалып алынган: электр энергиясын эсептегичтер, автоматтык эмес аракеттеги таразалар, жылуулук эсептегичтер, чыгым эсептегичтер, ультраүндүү ток трансформаторлору. Азыркы учурда пилоттук долбоорго катышкан Бирлик өлкөлөрүндө тандалып алынган өлчөө каражаттарынын тибин бекитүү жана текшерүү максатында сыноолор аяктады. Долбоордун жыйынтыктары Бирликтин өлчөмдөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыздоо жаатындагы укугун актуалдаштыруу маселелери боюнча жумушчу топ тарабынан азыркы учурга чейин талкууланууда. Ушул жылдын 22-февралында Россияда жүргүзүлгөн иштердин жыйынтыктары каралып, 18-апрелде беларустун жыйынтыктарын карап чыгуу пландаштырылган. Андан кийин армян жана кыргыз жыйынтыктарын талкуулоонун мөөнөттөрү аныкталат. ЕЭК министри көңүл бургандай, метрологиялык иштерди жүргүзүүнүн бирликтик Тартиптеринин төмөн талап кылынгандыгынын негизги көйгөйү – жок дегенде бир мүчө мамлекетте өлчөө каражаттарынын тибин бекитүү таанылмайынча, өтүнмө ээсине типти бекитүү жөнүндө сертификат берилбей жаткандыгы болуп саналат. Демек, метрологиялык жол-жобонун натыйжалары Бирликтин бардык өлкөлөрү тарабынан таанылбаган учурда, мындай сертификатты берүү маселесин жөнгө салуу керек. Бул үчүн пилоттук долбоордун катышуучулары тиешелүү чечимдерди иштеп чыгышты. ЕАЭБде техникалык жөнгө салуунун бирдиктүү тутуму түзүлгөнүнө карабастан, Комиссия Бирлик өлкөлөрү менен биргеликте өлчөмдөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыздоо боюнча дагы көп иштерди аткарышы керек. ЕЭК министри: "Өлчөмдөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыз кылууда интеграцияны өнүктүрүүнүн заманбап этабы бул линияны өнүктүрүү керек болгон чөйрөлөрдү кеңейтүүгө объективдүү муктаж. Бүгүнкү күндө Бирликтин жалпы энергетикалык рыногу, Бирликтин жалпы медициналык буюмдар жана дары-дармектер рыногу, ветеринардык жана фитосанитардык чараларды колдонуу, соода жана социалдык чөйрө сыяктуу чөйрөлөрдө макулдашылган саясатты жүргүзүү зарылдыгын көпчүлүк түшүнүп калды" деп ишенет. Валентин Татарицкийдин айтымында, бул чөйрөлөрдө өлчөмдөрдүн бирдиктүүлүгүнүн өнүгүүсү де-факто жүрүп жатат. Ошол эле учурда Бирлик жөнүндө келишимге тиешелүү өзгөртүүлөрдү даярдоо бүгүнкү күндө Комиссиянын аянтчасында талкууланууда. Мисалы, бүгүнкү күндө ЕАЭБдин бардык мамлекеттеринин метрологдору жана энергетиктери менен биргеликте сунуштамалардын үч долбоору иштелип чыгууда. Бул Бирликтин жалпы рынокторунда электр энергиясынын, мунайдын жана газдын санынын жана сапатынын параметрлерин өлчөөгө карата жалпы мамилелер. Евразия экономикалык комиссиясы интеграциялык процесстерди тереңдетүүгө багытталган, анын ичинде өлчөмдөрдүн бирдиктүүлүгүн камсыздоо чөйрөсүндөгү ар кандай демилгелерди жана сценарийлерди талкуулоо жана иштеп чыгуу боюнча жигердүү позицияны ээлейт. "Комиссиянын аянтчасында Бирликтин өлкөлөрүнүн ыйгарым укуктуу органдары менен ЕАЭБди 2030-жылга чейин жана 2045-жылга чейинки мезгилде андан ары өнүктүрүү жөнүндө декларация боюнча иш-чаралар планын түзүү боюнча жигердүү диалог жүргүзүлүп жатат. Биз Бирлик мамлекеттеринин метрологиялык коомдоштугун бул талкууга жигердүү катышууга чакырабыз, – деп сунуштады ЕЭК министри. – Маселе абдан маанилүү, жана аны чечүүдө биз ички жана тышкы факторлордун бүтүндөй топтомуна таянышыбыз керек, комплекстүү милдеттерден, анын ичинде рынокту кооптуу продукциядан коргоого жана бирликтик бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүүгө багытталган милдеттерден башташыбыз керек". 9-апрелде Валентин Татарицкий менен Беларусь Республикасынын өнөр жай министри Александр Рогожниктин жумушчу жолугушуусу болуп өттү. Транспорт каражаттарынын (транспорт каражаттарынын шассисинин), өзү жүрүүчү машиналардын жана техниканын башка түрлөрүнүн электрондук паспорттор тутумунун иштешинин актуалдуу маселелери талкууланды. Бул жаатта маалыматтык өз ара аракеттенүүнү мындан ары жакшыртуу боюнча макулдашууларга жетишилди. Теманы 12-апрелде Комиссиянын кеңешинин жакынкы жыйынында кароо пландаштырылган. Беларустун өлчөмдөр жана таразалар палатасынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына арналган "Метрология 2024" эл аралык илимий-техникалык конференциясына Армениянын, Азербайжандын, Беларустун, Казакстандын, Кытайдын, Кыргызстандын, Россиянын, Өзбекстандын жана Тажикстандын метрологиялык коомчулугунун өкүлдөрү катышты.
04 Apr 2024 7-апрелден тарта эт жана эт азыктарына карата техрегламентке өзгөртүүлөр күчүнө кирет Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2023-жылдын 27-сентябрындагы № 98 чечими менен кабыл алынган өзгөртүүлөр Бажы бирлигинин "Эт жана эт продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламентинин (ББ ТР 034/2013) маркалоодо көрсөтүлгөн союулган мал азыктарынын жана эт продукциясынын азыктык баалуулугу жөнүндө маалыматка карата талаптарын түзөтөт. Өзгөртүүлөрдүн актуалдуулугу союлган малдын эти жана союлган мал азыктары, анын ичинде чийки зат түрүндө пайдаланылгандар белоктун жана майдын курамынын табигый бир түрдүү эместиги менен мүнөздөлө тургандыгы менен шартталган. Өзгөртүүлөрдө азыктык заттардын камтылышынын иш жүзүндөгү маанилерин (азыктык баалуулуктун көрсөткүчтөрүнүн) маркалоодо көрсөтүлгөндөрдөн четтөөсүнүн жол берилген чектери каралган: продукциядагы белок маркалоодо көрсөтүлгөн мааниден 80%дан кем болбоого тийиш; май, көмүр суутек, кубаттуулугу (калориялуулугу) — маркалоодо көрсөтүлгөн маанилерден 120%дан ашык болбоого тийиш. Мисалы, эт продукциясын маркалоодо 100 г өнүмгө белоктун иш жүзүндөгү маанисине карата белоктун орточо мааниси 17 г (100 %) деп көрсөтүлсө, жаңы талаптарды эске алуу менен 100 г өнүмгө карата 13,6 граммдан (80 %) кем болбошу керек. 100 г өнүмгө карата майдын мааниси 18 г (100 %) деп көрсөтүлсө, анда майдын иш жүзүндөгү мааниси 100 г продукцияга карата 21,6 г (120 %) ашык болбошу керек. Ушундай эле мамиле Евразия экономикалык бирлигинин "Канаттуулар этинин жана аны кайра иштетүү продукциясынын коопсуздугу жөнүндө" (ЕАЭБ ТР 051/2021) техникалык регламентинин талаптарында каралган, ал 2023-жылдын 1-январынан тартып колдонууда. Евразия экономикалык комиссиясынын техникалык жөнгө салуу боюнча министри Валентин Татарицкий белгилегендей, өзгөртүүлөр чийки заттын өзгөчөлүктөрүн жана этти кайра иштетүү өнөр жайынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен тамак-аш заттарынын камтылышын контролдоо менен байланышкан проблемаларды чечүүгө, ошондой эле маркалоодо көрсөтүлгөн белоктун, майдын, көмүрсуутектин жана калориялуулуктун иш жүзүндөгү маанилеринин дал келбестиги менен керектөөчүлөрдү адаштырууга алып келүүчү иш-аракеттердин алдын алууга багытталган. Валентин Татарицкийдин пикири боюнча, жаңы талаптарды ишке киргизүү Бирлик өлкөлөрүндө ишкердик ишмердүүлүктү жүргүзүү шарттарына оң таасирин тийгизет. Комиссиянын Коллегиясынын 2024-жылдын 5-мартындагы № 15 чечими менен өткөөл мезгил каралган. 2024-жылдын 7-апрелине чейин берилген же кабыл алынган, өзгөртүүлөр киргизилген союлган мал азыктарынын жана эт продукциясынын шайкештигин баалоо жөнүндө документтер алардын колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин жарактуу экендиги каралган. Бул продукцияны өндүрүүгө жана жүгүртүүгө чыгарууга мындай документтердин колдонуу мөөнөтү аяктаганга чейин жол берилет, продукцияны жүгүртүүгө даярдоочу белгилеген жарактуулук мөөнөтүнүн ичинде жол берилет.
01 Apr 2024 ЕЭК ЕАЭБ керектөөчүлөрүнүн регионалдык бирикмеси менен кызматташтыкты өнүктүрөт Кызматташтыктын келечектүү багыттары, ошондой эле керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо чөйрөсүндө интеграциялык процесстерди өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери ЕЭКтин Санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар департаментинин директору Наталья Жукованын жана Евразия керектөөчүлөр бирлигинин уюштуруучуларынын жолугушуусунда талкууланды. "Дүйнөнүн эң ири регионунда керектөөчүлөрдүн коомдук бирикмелеринин ишмердиги үчүн шарттарды түзүү – ЕАЭБ жөнүндө келишимде бекитилген керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоонун макулдашылган саясатынын негизги багыттарынын бири, – деп белгиледи Наталья Жукова. – Коомдук уюмдар жарандарды укуктук коргоодо мамлекеттик органдарга олуттуу жардам көрсөтүшөт, керектөөчүлөрдүн көптөгөн көйгөйлөрүн чечүүгө жардам беришет, бул экономикалык өзгөрүүлөр мезгилинде өзгөчө маанилүү". Евразия керектөөчүлөр бирлигинин жетекчиси Светлана Романовская маалымдагандай, бул уюм Казакстанда жарандардын кызыкчылыктарын коргоо жана Бирликтин бирдиктүү рыногунда чек ара аралык керектөөчүлүк талаштарды чечүүгө көмөктөшүү үчүн түзүлгөн. Ал ЕАЭБ жана КМШ өлкөлөрүнүн 200дөн ашык коомдук керектөөчүлүк уюмдарын бириктирген. Евразия керектөөчүлөр бирлигинин уюштуруучулары – Беларустун керектөөчүлөрдү коргоо коому, Казакстандын Улуттук керектөөчүлөр лигасы, Россия Федерациясынын керектөөчүлөр бирлиги жана Эл аралык керектөөчүлөр коомдорунун конфедерациясы. Наталья Жукова билдиргендей, жүргүзүлгөн изилдөөлөр коомдук керектөөчү бирикмелеринин өнүгүү абалын баалоого жана Бирлик өлкөлөрү үчүн Комиссиянын сунуштамалары чечүүгө багытталган көйгөйлөрдү аныктоого мүмкүндүк берди. Евразиялык керектөөчүлөр бирикмесин түзүү – бул Комиссиянын сунуштамаларын иш жүзүндө колдонуунун эң мыкты мисалы, ал коомдун күч-аракеттерин бирдиктүү желек астында консолидациялоого мүмкүндүк берет жана жарандарга Бирликтин рыногунда өз укуктарын коргоо боюнча жаңы мүмкүнчүлүктөрдү берет. Жолугушуунун катышуучулары ЕАЭБ мүчө мамлекеттеринин керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо чөйрөсүндө биргелешкен аракеттер программасынын алкагында өз ара иштешүүнүн перспективалары жөнүндө пикир алмашышты. Жолугушуунун жүрүшүндө Бирликтин укугунда керектөөчүлөрдүн кызыкчылыктарын эсепке алуу механизмдерин түзүү боюнча изилдөө жүргүзүү бөлүгүндө өз ара аракеттенүүнү бекемдөөнүн маанилүүлүгү белгиленди. Иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча катышуучулар ЕАЭБде керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо чөйрөсүнө тиешелүү бардык багыттар боюнча, анын ичинде ЕАЭБ алкагында 2030-жылга чейин жана 2045-жылга чейинки мезгилде "Евразия экономикалык жолу" декларациясында каралган экономикалык процесстерди андан ары өнүктүрүү милдеттеринин контекстинде кызматташууну тереңдетүү боюнча ишти активдештирүүнү макулдашышты. Жолугушууга Евразия керектөөчүлөр бирлигинин өкүлдөрү – Беларус керектөөчүлөрдү коргоо коомунун төрайымы Анна Суша, Казакстандын керектөөчүлөр Улуттук Лигасынын төрайымы Светлана Романовская, Россия Федерациясынын Керектөөчүлөр бирлигинин төрагасы Петр Шелищ, Эл аралык керектөөчүлөр коомдорунун конфедерациясынын башкармалыгынын төрагасы Дмитрий Янин катышышты. ЕАЭБде 1,3 миңге жакын керектөөчүлөрдүн коомдук бирикмелери катталган жана иш алып барат, алардын 95%ы Россия Федерациясында жайгашкан. Ошону менен бирге, Бирлик өлкөлөрүнүн калкынын жалпы санын эске алуу менен керектөөчүлөрдүн 1 коомдук уюмуна болжол менен 140 миң керектөөчү туура келет.
Дагы көрсөтүү