Жаңылыктар

24.11.2023 (Обновлено: 06.12.2023 12:22)

ЕАЭБде тракторлорду жана өзү жүрүүчү машиналарды өндүрүүчүлөрдүн аларды газ менен иштеген кыймылдаткычтар менен жабдуу мүмкүнчүлүктөрү кеңейтилди

Евразия экономикалык комиссиясынын кеңеши 24-ноябрда ЕАЭБдин "Машиналардын жана жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө" жана "Айыл чарба жана токой чарба тракторлорунун жана алардын чиркегичтеринин коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламенттерине өзгөртүүлөрдү киргизди.

Өзгөртүүлөр газды айыл чарба жана токой чарба тракторлору жана өзү жүрүүчү машиналардын кеңири номенклатурасы үчүн кыймылдаткыч отун катары пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу максатында Россия Федерациясы тарабынан демилгеленген тартипте даярдалган жана Евразия экономикалык бирлигинин бардык өлкөлөрү тарабынан колдоого алынган.

Мүчө мамлекеттердин ишканалары тарабынан мотор отуну катары суюлтулган жаратылыш газын (СЖГ) пайдалануучу айыл чарба техникасын чыгарууну камсыз кылууга мүмкүндүк берүүчү жабдуулардын номенклатурасы жана техникалык чечимдер өздөштүрүлгөн.

Азыркы учурда айыл чарба жана токой чарба тракторлоруна техрегламентте газды мотордук отун катары пайдаланган тракторлорго, ошондой эле мындай тракторлордун алардын кыймылдаткычтарын суюлтулган көмүр суутек газы (СКГ) жана компримирленген жаратылыш газы (КЖГ) менен кубаттандырууну камсыздоо компоненттерине карата коопсуздуктун милдеттүү талаптары каралган.

Бул техрегламентке өзгөртүүлөр тракторлордун кыймылдаткычтарын, ошондой эле суюлтулган жаратылыш газын (СЖГ) жана ушундай жабдуулар менен жабдылган трактордук техниканы кубаттандыруу үчүн жабдууларга карата анын талаптарын жайылтууну карайт.

Машиналардын жана жабдуулардын техрегламентине өзгөртүүлөр өзү жүрүүчү машиналарга газ түрүндөгү отунду (КЖГ, СЖГ же СКГ) пайдалануучу кыймылдаткычтарды кубаттандыруу үчүн жабдууларды орнотуу мүмкүнчүлүгүн караштырат.

Газбаллондук жабдууларга карата кош жөнгө салууну болтурбоо үчүн Бирликтин "Ашыкча басым астында иштеген жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө" техрегламентине өзгөртүүлөр киргизилди, анда аны колдонуу жаатынан газбаллондук жабдууларды жана өзү жүрүүчү машиналарда, айыл чарба жана токой чарба тракторлорунда колдонуу үчүн атайын иштелип чыккан элементтерди алып салуу каралган.

Көрсөтүлгөн техрегламенттерге өзгөртүүлөр ЕЭК Кеңешинин өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө чечими расмий жарыяланган күндөн тартып 360 календардык күн өткөндөн кийин күчүнө кирет.

Маалымат

ЕАЭБдин "Машиналардын жана жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламенти (ББ ТР 010/2011) Бажы бирлигинин Комиссиясынын 2011-жылдын 18-октябрындагы № 823 чечими менен кабыл алынган жана 2013-жылдын 15-февралынан тарта күчүнө кирген.

ЕАЭБдин "Айыл чарба жана токой чарба тракторлорунун жана алардын чиркегичтеринин коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламенти (ББ ТР 031/2012) Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2011-жылдын 20-июлунданы № 60 чечими менен кабыл алынган жана 2015-жылдын 15-февралынан тарта күчүнө кирген.

ЕАЭБдин "Ашыкча басым астында иштеген жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө" техникалык регламенти (ББ ТР 032/2013) Евразия экономикалык комиссиясынын Кеңешинин 2013-жылдын 2-июлундагы № 41 чечими менен кабыл алынган жана 2014-жылдын 1-февралынан тарта күчүнө кирген.