Ներքին շուկայի ռազմավարական զարգացման բաժին

Հեռ.՝ + 7 (495) 669-24-00

Սլոբոդչուկ Տիմուր Ալեքսանդրի՝ բաԺնի վարիչ, լրաց. 58-44

Բուրնուսուզյան Մերգեն Արամի՝ խորհրդական, լրաց. 58-53

Գալստյան Նունե Արտակի խորհրդատու, լրաց. 58-28, լրաց. 58-55  

Կարիմովա Ալինա Ֆանիլի՝ խորհրդատու, լրաց. 51-33  


Բաժինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները.

1) ապահովում է ներքին շուկայի գործունեության ոլորտում ռազմավարական բնույթի փաստաթղթերի մշակում.

2) իրականացնում է ներքին շուկայի գործունեության համակարգային խնդիրների վերաբերյալ վերլուծական նյութերի նախապատրաստում.

3) իրականացնում է ներքին շուկայի գործունեության համակարգային խնդիրների լուծման առաջարկների և համալիր միջոցառումների մշակում.

4) իրականացնում է խոչընդոտների հետ աշխատանքի հիմքերի մեթոդաբանական մշակում.

5) իրականացնում է ներքին շուկայում խոչընդոտների բացահայտման և վերացման աշխատանքները կանոնակարգող Միության մարմինների ակտերի նախագծերի և դրանց կատարելագործման առաջարկների նախապատրաստում.

6) մասնակցում է տեղեկատվական պորտալի զարգացման և օպտիմալացման աշխատանքներին.

7) իրականացնում է ներքին շուկայի գործունեության շրջանակներում անդամ պետությունների կողմից արգելքների և սահմանափակումների վերացման աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան վերլուծական զեկույցների նախապատրաստում.

8) նախապատրաստում է տեղեկանքներ, հիմնավորումներ և այլ վերլուծական նյութեր միջազգային պայմանագրերի, Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի և Հանձնաժողովի որոշումների նախագծերի, ինչպես նաև իր իրավասության շրջանակներում այլ հարցերի վերաբերյալ.

9) անհրաժեշտության դեպքում մասնակցում է բաժնի իրավասությանը վերապահված հարցերով աշխատանքային և փորձագիտական խմբերի, Հանձնաժողովի խորհրդատվական մարմինների նիստերին: